Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 177-CP 1964 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 880 văn bản

1

Quyết định 1964/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị

1964/QD-UBND,Quyết định 1964 2021,Tỉnh Quảng Trị,Công bố thủ tục của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị,Công bố thủ tục Đầu tư của Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Trị,Thủ tục Đầu tư tại Việt Nam của Ban Quản lý Khu kinh tế,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 30/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

2

Quyết định 1964/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

1964/QD-UBND,Quyết định 1964 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục,Thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục Lâm Đồng,Công bố thủ tục hành chính Lâm Đồng,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

3

Quyết định 1964/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

1964/QD-UBND,Quyết định 1964 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long,Thủ tục hành chính Sở Công Thương Vĩnh Long,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

4

Quyết định 1964/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

1964/QD-UBND,Quyết định 1964 2019,Tỉnh Bắc Kạn,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1964/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 18 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 18/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2020

5

Quyết định 1964/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La

1964/QD-UBND,Quyết định 1964 2019,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1964/QĐ-UBND Sơn La, ngày 09 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 09/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

6

Quyết định 1964/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa) I. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Cán bộ, công chức năm 2008; - Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và

Ban hành: 09/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2018

7

Quyết định 1964/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên

1964/QD-UBND,Quyết định 1964 2018,Tỉnh Thái Nguyên,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1964/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 04

Ban hành: 04/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2018

8

Quyết định 1964/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Bình Định

1964/QD-UBND,Quyết định 1964 2018,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1964/QĐ-UBND Bình Định, ngày 08 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

9

Quyết định 1964/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

1964/QD-UBND,Quyết định 1964 2016,Tỉnh Quảng Nam,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1964/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 08 tháng 6 năm

Ban hành: 08/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2016

10

Quyết định 1964/QĐ-UBND năm 2015 đính chính Quyết định 120/QĐ-UBND do tỉnh Bạc Liêu ban hành

1964/QD-UBND,Quyết định 1964 2015,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1964/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 12 tháng 11 năm 2015

Ban hành: 12/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2015

11

Quyết định 1964/QĐ-BTC năm 2015 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Nghiệp vụ Kho bạc thuộc Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

1964/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC THUỘC KHO BẠC NHÀ NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,

Ban hành: 28/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2018

12

Quyết định 177-CP năm 1964 về việc điều chỉnh địa giới của một số huyện thuộc các tỉnh Lạng-sơn, Yên-bái và Thanh-hoá do Hội đồng Chính phủ ban hành

177-CP,Quyết định 177-CP 1964,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới,Tỉnh Lạng Sơn,Tỉnh Yên Bái,Thanh Hóa,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 177-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 1964 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH

Ban hành: 16/12/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2007

13

Quyết định 893/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 177 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành

cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 120/TTr-CP ngày 13/4/2021, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 177 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

14

Quyết định 1404/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 177 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành

8 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 283/TTr-CP ngày

Ban hành: 14/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2018

15

Quyết định 91-CP năm 1964 về quy hoạch vùng trồng cói do Hội đồng Chính phủ ban hành

91-CP,Quyết định 91-CP 1964,Hội đồng Chính phủ,Quy hoạch vùng trồng cói,Vùng trồng cói HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 91-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 1964 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY VÙNG TRỒNG CÓI HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Ban hành: 25/05/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2007

16

Quyết định 53-CP năm 1964 về quy hoạch vùng trồng mía do Hội đồng Chính phủ ban hành

53-CP,Quyết định 53-CP 1964,Hội đồng Chính phủ,Quy hoạch vùng trồng mía,Vùng trồng mía HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 53-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 1964

Ban hành: 26/03/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2007

17

Quyết định 1300/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Trần Văn Vinh do Chủ tịch nước ban hành

Chính phủ tại Tờ trình số 211/TTr-CP ngày 28/6/2021, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Trần Văn Vinh, sinh ngày 09/02/1964 tại Hà Nội; hiện cư trú tại: phố Zlaten Klas 5, cửa B, tầng 1, căn hộ số 2, thành phố Sofia, Bungari; Hộ chiếu số C4022179 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 18/10/2017; nơi cư trú trước

Ban hành: 21/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2021

18

Quyết định 1042/QĐ-UBND năm 2016 về chế độ Bảo hiểm y tế các đối tượng theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP, Quyết định 290/2005/QĐ-TTg và 62/2011/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BHYT ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2006/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ; QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/2005/QĐ-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị đinh số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006

Ban hành: 28/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

19

Quyết định 1727/QĐ-CTN năm 2020 về thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Đỗ Quang Trung do Chủ tịch nước ban hành

Chính phủ tại Tờ trình số 405/TTr-CP ngày 07/9/2020, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Đỗ Quang Trung, sinh ngày 16/6/1964 tại Hải Dương, hiện cư trú tại: Vùng Sofia, quận Thủ Đô, khu Levtolstoy, chung cư 52, cửa A, tầng 3, căn hộ số 9, thành phố Sofia, Bungari; nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 10/3 Bình Minh II,

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2020

20

Quyết định 65-CP năm 1964 ban hành những quy định về công tác lập kế hoạch vận tải do Hội đồng Chính phủ ban hành

65-CP,Quyết định 65-CP 1964,Hội đồng Chính phủ,Lập kế hoạch vận tải,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* Số : 65-CP VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 1964 QUYẾT ĐỊNH BAN

Ban hành: 17/04/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.90.49.108