Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 173-HDBT 1982 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 748 văn bản

1

Quyết định 173-HĐBT năm 1982 về việc phân vạch địa giới một số phường và thị trấn thuộc thành phố Hà Nội do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

173-HDBT,Quyết định 173-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Thành phố Hà Nội,Phân vạch địa giới phường,Phân vạch địa giới thị trấn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 173-HĐBT Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 1982

Ban hành: 13/10/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

2

Quyết định 1982/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

1982/QD-UBND,Quyết định 1982 2018,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1982/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 9

Ban hành: 10/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2018

3

Quyết định 167-HĐBT năm 1982 về ngày Nhà giáo Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

167-HDBT,Quyết định 167-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Ngày nhà giáo Việt Nam,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 167-HĐBT Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm

Ban hành: 28/09/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

4

Quyết định 193-HĐBT năm 1982 về việc thành lập huyện Trường Sa thuộc tỉnh Đồng Nai do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

193-HDBT,Quyết định 193-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Trường Sa,Tỉnh Đồng Nai,Thành lập huyện,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 193-HĐBT Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 1982 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 09/12/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

5

Quyết định 182-HĐBT năm 1982 về việc thành lập một số cơ quan trực thuộc Bộ Vật tư do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

182-HDBT,Quyết định 182-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Bộ Vật tư,Thành lập cơ quan,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 182-HĐBT Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 1982 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ

Ban hành: 27/10/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

6

Quyết định 178-HĐBT năm 1982 về việc điều chỉnh địa giới một số thị trấn thuộc tỉnh Bắc Thái do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

178-HDBT,Quyết định 178-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới,Điều chỉnh địa giới thị trấn,Tỉnh Bắc Thái,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 178-HĐBT Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 1982 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 21/10/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

7

Quyết định 179-HĐBT năm 1982 về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Hà Tuyên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

179-HDBT,Quyết định 179-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới xã,Tỉnh Hà Tuyên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 179-HĐBT Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 1982 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 21/10/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

8

Quyết định 172-HĐBT năm 1982 về tiền tệ, tín dụng thanh toán trong thời gian trước mắt do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

172-HDBT,Quyết định 172-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Tiền tệ,Thanh toán tiền tệ,Thanh toán tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 172-HĐBT Hà Nội,

Ban hành: 09/10/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

9

Quyết định 117-HĐBT năm 1982 về bản danh mục số 1 các chức vụ viên chức Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

117-HDBT,Quyết định 117-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Chức vụ viên chức,Bản danh mục số 1,Viên chức nhà nước,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 117-HĐBT

Ban hành: 15/07/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

10

Quyết định 111-HĐBT năm 1982 về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Hậu Giang do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

111-HDBT,Quyết định 111-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Hậu Giang,Phân vạch địa giới xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 111-HĐBT Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 1982 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 07/07/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

11

Quyết định 103-HĐBT năm 1982 về chế độ thù lao tạm thời đối với dân công do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

103-HDBT,Quyết định 103-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Chế độ thù lao,Thù lao dân công,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 103-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 6

Ban hành: 14/06/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

12

Quyết định 97-HĐBT năm 1982 về chính sách phát triển nuôi trồng thuỷ sản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

97-HDBT,Quyết định 97-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Nuôi trồng thủy sản,Chính sách,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 97-HĐBT Hà Nội, ngày 29 tháng 5

Ban hành: 29/05/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

13

Quyết định 67-HĐBT năm 1982 về việc mở rộng thị xã Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

67-HDBT,Quyết định 67-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Mở rộng,Tỉnh Thái Bình,Mở rộng thị xã,Thị xã Thái Bình,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 67-HĐBT Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 1982 QUYẾT

Ban hành: 08/04/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

14

Quyết định 64-HĐBT năm 1982 về việc đổi tên huyện Mỹ Thanh thuộc tỉnh Hậu Giang do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

64-HDBT,Quyết định 64-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Hậu Giang,Đổi tên huyện,Huyện Mỹ Thanh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 64-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 1982 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 06/04/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

15

Quyết định 55-HĐBT năm 1982 về việc giảm mức thu tiền nuôi rừng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

55-HDBT,Quyết định 55-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Nuôi rừng,Thu tiền nuôi rừng,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 55-HĐBT Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 1982 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI

Ban hành: 20/03/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

16

Quyết định 01-HĐBT năm 1982 về việc phát triển ngành dâu tằm do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

01-HDBT,Quyết định 01-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Phát triển ngành dâu tằm HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01-HĐBT Hà Nội, ngày 04 tháng 1 năm 1982

Ban hành: 04/01/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

17

Quyết định 02-HĐBT năm 1982 về việc mở rộng thị xã Hưng Yên thuộc tỉnh Hải Hưng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

02-HDBT,Quyết định 02-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Thị xã Hưng Yên,Mở rộng thị xã,Tỉnh Hải Hưng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02-HĐBT Hà Nội, ngày 04 tháng 1 năm 1982 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 04/01/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

18

Quyết định 195-HĐBT năm 1982 về việc thực hiện chế độ quyết toán vật tư trong nền kinh tế quốc dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

195-HDBT,Quyết định 195-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Chế độ quyết toán,Quyết toán vật tư,Nền kinh tế quốc dân,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 195-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1982

Ban hành: 14/12/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

19

Quyết định 204-HĐBT năm 1982 về việc phân vạch địa giới một số huyện và thị xã thuộc tỉnh Thuận Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

204-HDBT,Quyết định 204-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới huyện,Phân vạch địa giới thị xã,Tỉnh Thuận Hải,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 204-HĐBT

Ban hành: 30/12/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

20

Quyết định 200-HĐBT năm 1982 về việc mở rộng địa giới hai thị xã Hà Nam, Ninh Bình và thành lập thị xã Tam Điệp thuộc tỉnh Hà Nam Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

200-HDBT,Quyết định 200-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Thị xã Ninh Bình,Thị xã Tam Điệp,Mở rộng địa giới thị xã,Thị xã Hà Nam,Tỉnh Hà Nam Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 200-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 1982

Ban hành: 17/12/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141