Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" QUYET DINH 17-CP 1979 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 60 công văn

1

Công văn 1979/BKHĐT-KTDV năm 2018 trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về cơ chế, chính sách tài chính đặc thù đối với Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng và các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

nhất trong các năm qua. Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2236/TTg-KTTH ngày 08/12/2015, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn là một trong các Khu kinh tế cửa khẩu được ưu tiên tập trung đầu tư trong giai đoạn 2016-2020. Theo các Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 và Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017

Ban hành: 30/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2018

2

Công văn số 1979/TCT-CS về việc thu tiền sử dụng đất đối với Công ty nhà nước chuyển bán cho người lao động do Tổng cục Thuế ban hành

hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;”. - Tại Điều 52 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất do doanh nghiệp đang sử dụng làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh: “ 1. Doanh nghiệp đang sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản

Ban hành: 22/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2008

3

Công văn 1979/HTPT-KHNV hướng dẫn công tác huy động, quản lý và sử dụng vốn huy động tại Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển do Quỹ hỗ trợ phát triển ban hành

hướng dẫn số  2565 HTPT/KHNV ngày 23/12/2002, 1083 HTPT/KHNV ngày 06/06/2003, 2318 HTPT/KHNV ngày 17/10/2003 của Quỹ HTPT và thay thế các qui định trái với hướng dẫn tại văn bản này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Chi nhánh Quỹ phản ánh kịp thời về Quỹ HTPT để xem xét, giải quyết

Ban hành: 14/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2011

4

Công văn về việc hướng dẫn xây dựng dự án nhỏ xin vay vốn giải quyết việc làm tại chỗ

năm 1992 CÔNG VĂN CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 1979/LĐTBXH-CV NGÀY 11-7-1992 (HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ ÁN NHỎ XIN VAY VỐN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TẠI CHỖ) Kính gửi: - Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Cơ quan Trung ương các đoàn thể, tổ chức

Ban hành: 11/07/1992

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

5

Công văn 1921/BXD-TTr năm 2012 giải quyết khiếu nại liên quan đến nhà 17A Chính Cai (Cũ) tỉnh Lạng Sơn do Bộ Xây dựng ban hành

(cũ) diện vắng chủ từ năm 1979, vì vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 675/UB-QĐ ngày 01/10/1994 (trả lại căn nhà này cho bà Nguyễn Thị Tâm) và Quyết định số 916/QĐ-UB ngày 24/5/1999 (khẳng định Quyết định số 675/UB-QĐ ngày 01/10/1994 là đúng) là trái với quy định của Quyết định số 297/CT ngày 02/10/1991 của Chủ tịch

Ban hành: 01/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2014

6

Công văn 659/BGDĐT-TCCB năm 2014 giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2014 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Thực hiện Phiếu chuyển số 25/PC-VPCP ngày 10/01/2014 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 02/BHXH-CSXH ngày 02/01/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về

Ban hành: 17/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 14/11/2014

Cập nhật: 16/08/2014

7

Công văn số 3145/LĐTBXH-LĐTL về trợ cấp thôi việc đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

hội có ý kiến như sau: Theo nội dung công văn số 1158/LĐTBXH-LĐTL nêu trên thì ông Lê Minh Châu nghỉ việc năm 1979, theo đó việc giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc đối với ông Châu tại thời điểm năm 1979 được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 88-TTG-CN ngày 01/10/1964 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 17-LĐ-TT ngày 09/11/1964

Ban hành: 24/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2009

8

Công văn 6499/BGDĐT-TCCB năm 2014 đề xuất giải quyết vướng mắc Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

--------------- Số: 6499/BGDĐT-TCCB V/v đề xuất giải quyết vướng mắc Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ngày 17/02/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 659/BGDĐT-TCCB gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam để làm rõ thêm

Ban hành: 14/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

9

Công văn 2168/BVHTTDL-TCDL năm 2019 về tài liệu hướng dẫn tìm hiểu về chỉ số Năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số: 2168/BVHTTDL-TCDL V/v ban hành tài liệu hướng dẫn tìm hiểu về chỉ số Năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy

Ban hành: 10/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

10

Công văn 5705/KH-UBND năm 2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đương chức và cán bộ quy hoạch (nhiệm kỳ 2020-2025) giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Bến Tre ban hành

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯƠNG CHỨC VÀ CÁN BỘ TRONG DIỆN QUY HOẠCH A1 (NHIỆM KỲ 2020-2025) GIAI ĐOẠN 2017-2020 Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/4/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2017

11

Công văn 934/BTC-TCT năm 2015 xử lý vướng mắc trong áp dụng văn bản hướng dẫn về thuế do Bộ Tài chính ban hành

Nghị định số 217/CP ngày 8/6/1979 của Hội đồng Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành, các nội dung khác của Quyết định số 389/QĐ-BTC vẫn còn hiệu lực. Tại mỗi thời kỳ, giai đoạn, công chức, viên chức ngành thuế còn đồng thời phải thực hiện chế độ trách nhiệm và thực thi công vụ theo quy trình nghiệp vụ quản lý, biện pháp nghiệp vụ quản lý, quy

Ban hành: 21/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

12

Công văn 14340/BTC-CST về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA do Bộ Tài chính ban hành

Chính phủ Áo thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP nêu trên sẽ được thực hiện miễn thuế nhập khẩu. Hồ sơ, trình tự, thủ tục giải quyết miễn thuế: Thực hiện theo quy định tại Điều 101, Điều 102 và Điều 103 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục

Ban hành: 09/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2009

13

Công văn 1431/TCHQ-GSQL năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 do Tổng cục Hải quan ban hành

ngày 28/02/2020 của Chính phủ về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19: a) Chỉ giải quyết thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế theo quy định tại điểm 1 Nghị quyết số 20/NQ-CP trong các trường hợp sau: - Doanh nghiệp được Bộ Y tế cấp phép xuất khẩu với mục

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2020

14

Công văn 1872/CV-LS-PL năm 2017 về giấy tờ thuộc diện miễn hợp pháp hóa lãnh sự do Cục Lãnh sự ban hành

khu vực biên giới Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Cam-pu-chia tại khu vực biên giới Điều 4 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 Được miễn HPH 06 Cộng hòa Ca- dắc-xtan Bản án, quyết định của Tòa án, hoặc trích lục bản án, quyết định của Tòa

Ban hành: 04/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2017

15

Công văn 376/TCHQ-GSQL năm 2019 về gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

024115928 23/4/2015 23/4/2018 8 Công ty CP thương mại và vận tải quốc tế Vietrans 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 0106518144 Đỗ Đình Quyết 20/12/1991 Kỹ Thuật 013053655

Ban hành: 15/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2019

16

Công văn số 630/BGTVT-PCLB&TKCN về việc dự kiến phân công nhiệm vụ triển khai Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ triển khai Công ước SAR 79 về tìm kiếm cứu nạn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

toàn Giao thông, Vận tải và Tài chính. Để triển khai thực hiện Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm cứu nạn hàng hải năm 1979(Công ước SAR79), theo nội dung Công ước thì Bộ Giao thông vận tải là cơ quan đầu mối quan hệ với

Ban hành: 09/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2009

17

Công văn 1667/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về chế độ trợ cấp đối với chuyên gia giúp Lào, Campuchia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

ngành, lĩnh vực hưởng lương từ ngân sách nhà nước (bao gồm cả công an, quân đội) được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia hoặc người được cử đi phục vụ đoàn chuyên gia giai đoạn từ 01/5/1975 đến 31/12/1988 tại Lào và từ 01/01/1979 đến 31/8/1989 tại Campuchia thuộc đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định này. 2. Theo

Ban hành: 11/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2015

18

Công văn 2839/LĐTBXH-NCC năm 2015 xác nhận thương binh do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

“không có bất cứ tài liệu nào liên quan đến việc tháng 2/1979 ông Phạm Kim Long bị tai nạn khi tham gia truy bắt thám báo Trung Quốc tại đồi Nui thuộc địa phận Đồng Cao, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh”, do đó “không có cơ sở để đề xuất các chế độ, chính sách”. 2. Căn cứ Điều 28 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính

Ban hành: 21/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2015

19

Công văn 113/BNN-TCCB năm 2014 nâng bậc lương đợt 2/2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bộ quyết định nâng bậc lương sớm trước thời hạn đối với 01 chức danh Lãnh đạo Ban do Bộ bổ nhiệm và 01 chức danh chuyên viên chính do lập thành tích xuất sắc (gửi kèm Quyết định); 2. Đồng ý để Trưởng Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương sớm trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với

Ban hành: 09/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2014

20

Công văn 1185/HTQTCT-HT năm 2016 về cung cấp thông tin liên quan đến việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Bun-ga-ri tại Việt Nam và CQĐD Việt Nam tại Bun-ga-ri Điều 33 HĐLS năm 1979 - Được miễn HPHLS - Được miễn CNLS Cộng hòa Bê-la-rút Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự, lao động, thương mại (Điều 1.4) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam

Ban hành: 19/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 13/08/2019

Cập nhật: 07/04/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215