Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 149-HDBT 1988 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 764 văn bản

1

Quyết định 149-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Thạnh hưng, Châu thành và Hồng ngự thuộc tỉnh Đồng tháp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

149-HDBT,Quyết định 149-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Châu Thành,Huyện Hồng Ngự,Tỉnh Đồng Tháp,Phân vạch địa giới hành chính,Huyện Thạnh Hưng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 149-HĐBT Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm

Ban hành: 27/09/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

2

Quyết định 1988/QĐ-BTNMT về Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đo đạc và bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019 (theo mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)

1988/QD-BTNMT,Quyết định 1988 2019,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Bộ đơn giá,Dịch vụ sự nghiệp công,Trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ ,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

3

Quyết định 162-HĐBT năm 1988 về một số chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

162-HDBT,Quyết định 162-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Chính sách,Dân số và Kế hoạch hóa gia đình,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 162-HĐBT Hà Nội, ngày 18 tháng

Ban hành: 18/10/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

4

Quyết định 207-HĐBT năm 1988 về công tác kiểm tra, thanh tra chất lượng hàng xuất khẩu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

207-HDBT,Quyết định 207-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Hàng xuất khẩu,Công tác kiểm tra,Thanh tra chất lượng,Thương mại,Xuất nhập khẩu HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 207-HĐBT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 29/12/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

5

Quyết định 193-HĐBT năm 1988 về kinh doanh thương mại và dịch vụ ở thị trường trong nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

193-HDBT,Quyết định 193-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Kinh doanh,Thương mại,Dịch vụ,Thị trường trong nước,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 193-HĐBT Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/12/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

6

Quyết định 90-HĐBT năm 1988 ban hành danh mục sản phẩm do nhà nước định giá của Hội đồng Bộ trưởng

90-HDBT,Quyết định 90-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Danh mục sản phẩm,Định giá,Nhà nước,Thương mại HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 90-HĐBT Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 1988

Ban hành: 24/05/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

7

Quyết định 102-HĐBT năm 1988 thành lập thị trấn Kiến xương của huyện Kiến xương thuộc tỉnh Thái bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

102-HDBT,Quyết định 102-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập thị trấn,Huyện Kiến Xương,Tỉnh Thái Bình,Thị trấn Kiến Xương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 102-HĐBT Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 1988 QUYẾT

Ban hành: 08/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

8

Quyết định 89-HĐBT năm 1988 về mẫu số hiệu Cảnh sát nhân dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

89-HDBT,Quyết định 89-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Cảnh sát nhân dân,Mẫu số hiệu,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89-HĐBT Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU SỐ HIỆU CẢNH

Ban hành: 24/05/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

9

Quyết định 80-HĐBT năm 1988 về các chính sách đổi mới cơ chế quản lý xây dựng cơ bản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

80-HDBT,Quyết định 80-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Chính sách,Cơ chế quản lý,Xây dựng cơ bản,Đổi mới,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 80-HĐBT Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/05/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

10

Quyết định 56-HĐBT năm 1988 sửa đổi cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

56-HDBT,Quyết định 56-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Cơ cấu tổ chức,Sửa đổi,Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 56-HĐBT Hà Nội, ngày

Ban hành: 01/04/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

11

Quyết định 2-HĐBT ban hành hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh trong kế hoạch nhà nước năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng

2-HDBT,Quyết định 2-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Kế hoạch Nhà nước,Hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2-HĐBT Hà Nội, ngày 05

Ban hành: 05/01/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

12

Quyết định 183-HĐBT năm 1988 về việc giải quyết một số vấn đề nhằm đổi mới hoạt động của thương nghiệp quốc doanh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

183-HDBT,Quyết định 183-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Đổi mới thương nghiệp quốc doanh,Doanh nghiệp,Thương mại HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 183-HĐBT Hà Nội, ngày 20 tháng 12

Ban hành: 20/12/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

13

Quyết định 194-HĐBT năm 1988 ban hành bản Quy định về tổ chức và hoạt động của hợp tác xã mua bán của Hội đồng Bộ trưởng

194-HDBT,Quyết định 194-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Hợp tác xã mua bán,Bản quy định,Quy định tổ chức,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 194-HĐBT Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/12/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

14

Quyết định 202-HĐBT năm 1988 về tiền lương công nhân, viên chức sản xuất, kinh doanh khu vực quốc doanh và công tư hợp doanh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

202-HDBT,Quyết định 202-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Khu vực quốc doanh,Tiền lương công nhân,Khu vực công tư hợp doanh,Tiền lương viên chức sản xuất,Tiền lương viên chức kinh doanh,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/12/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

15

Quyết định 174-HĐBT năm 1988 về việc đặc cách công nhận chức vụ khoa học cho các cán bộ thuộc các bộ môn khoa học Mác - Lênin do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

174-HDBT,Quyết định 174-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Bộ môn khoa học Mác-Lênin,Chức vụ khoa học,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 174-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng

Ban hành: 15/11/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

16

Quyết định 168-HĐBT năm 1988 về việc công nhận trường Cao đẳng sư phạm các tỉnh Sông bé, Long an, Tây ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

168-HDBT,Quyết định 168-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Sông Bé,Tỉnh Long An,Tỉnh Tây Ninh,Công nhận,Trường cao đẳng sư phạm,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 168-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 12/11/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

17

Quyết định 156-HĐBT năm 1988 về tổ chức bộ máy thu quốc doanh và thuế ở cơ quan tài chính các cấp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

156-HDBT,Quyết định 156-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Tổ chức bộ máy,Thu quốc doanh,Cơ quan tài chính,Thu thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 156-HĐBT

Ban hành: 15/10/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

18

Quyết định 150-HĐBT năm 1988 về giá bán gạo tể thông dụng tại các tỉnh, thành phố phía Bắc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

150-HDBT,Quyết định 150-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Giá bán gạo tể,Phía Bắc,Thương mại HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 150-HĐBT Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN GẠO TỂ THÔNG DỤNG TẠI CÁC TỈNH,

Ban hành: 29/09/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

19

Quyết định 141-HĐBT năm 1988 về sửa đổi tỷ lệ điều tiết một số khoản thu về thuế cho Ngân sách địa phương do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

141-HDBT,Quyết định 141-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Ngân sách Nhà nước,Tỷ lệ,Khoản thu thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 141-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 06/09/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

20

Quyết định 116-HĐBT năm 1988 về việc sửa đổi mức thu tiền nuôi rừng và phương thức quản lý, sử dụng tiền nuôi rừng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

116-HDBT,Quyết định 116-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Sử dụng,Mức thu tiền nuôi rừng,Phương thức quản lý,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 116-HĐBT Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 1988

Ban hành: 20/07/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.231