Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 125 1987 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 530 văn bản

1

Quyết định 1987/QĐ-BTTTT năm 2010 về chương trình khung, mẫu giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1987/QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG,

Ban hành: 20/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2010

2

Quyết định 1987/QĐ-BNN-TT năm 2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành cà phê Việt Nam đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1987/QĐ-BNN-TT Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH

Ban hành: 21/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2013

3

Quyết định 125/2014/QĐ-UBND về đơn giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/2014/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 31 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH,

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2015

4

Quyết định 125/QĐ-UB năm 1987 ban hành quy định tạm thời các biện pháp cụ thể thi hành việc xử lý tập trung cải tạo ở Thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số: 125/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN

Ban hành: 16/06/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2009

5

Quyết định 125/QĐ.UB về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1988 do tỉnh An Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/QĐ.UB An Giang, ngày 29 tháng 3 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH V/V GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 1988 ỦY BAN NHÂN

Ban hành: 29/03/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

6

Quyết định 754 - BYT/QĐ năm 1987 về giá bán lẻ các loại thuốc chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 754-BYT/QĐ Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ BÁN LẺ CÁC LOẠI THUỐC CHỮA BỆNH. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 153-CP ngày 5-10-1961 của Hội

Ban hành: 22/09/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

7

Quyết định 300-TC/NSNN năm 1987 về Mục lục Ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 300-TC/NSNN Hà NộI, ngày 03 tháng 10 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI

Ban hành: 03/10/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

8

Quyết định 302-QĐ/BTT năm 1987 về việc nâng mức nhuận bút cơ bản và thù lao xử lý tài liệu nội bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thông tin; Căn cứ Nghị quyết số 125-CP ngày 20-5-1974 của Hội đồng Chính phủ và quyết định số 113-VH/QĐ ngày 20-12-1975 của Bộ Văn hoá về chế độ nhuận bút đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật và báo chí; Căn cứ Công văn số 1026-V9 ngày 26-9-1987 của Hội đồng Bộ

Ban hành: 29/10/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

9

Quyết định 225/QĐ-UB năm 1987 ban hành tiêu chuẩn địa phương về: Mâm nhôm - Ký hiệu 53 TVC 130 – 87 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 225/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH

Ban hành: 02/11/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2010

10

Quyết định 2376/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2376/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 19/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2019

11

Quyết định 1443/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 27 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1443/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG

Ban hành: 16/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2018

12

Quyết định 1214/QĐ-UBND năm 2014 cấp kinh phí cho địa phương để giải quyết chế độ, chính sách đối với chủ nhiệm hợp tác xã theo Quyết định 250/QĐ-TTg do tỉnh Quảng Nam ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1214/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 17 tháng 4 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH CẤP KINH PHÍ CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ

Ban hành: 17/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2014

13

Quyết định 224/QĐ-UB năm 1987 ban hành tiêu chuẩn địa phương về: Dây đồng hồ đeo tay bằng kim loại kiểu khóa bấm, ký hiệu 53 TVC 129 – 87 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 224/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH

Ban hành: 02/11/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2010

14

Quyết định 221/QĐ-UB năm 1987 ban hành tiêu chuẩn địa phương về: xích xe máy - ký hiệu 53 TCV 134 – 87, vành xe máy - ký hiệu 53 TCV 135 – 87 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 221/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH

Ban hành: 30/10/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2010

15

Quyết định 33-HĐBT năm 1987 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường của huyện Thủ Đức và các quận 6, 8, 10, 11 thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ, PHƯỜNG CỦA HUYỆN THỦ ĐỨC VÀ CÁC QUẬN 6, 8, 10, 11 THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành: 14/02/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

16

Quyết định 42/2016/QĐ-UBND sửa đổi bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 18/2012/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2016/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 30 tháng 6 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2016

17

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung vào Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô; xe gắn máy hai, ba bánh kèm theo Quyết định 11/2013/QĐ-UBND do tỉnh Cà Mau ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2015/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 03 tháng 12 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VÀO DANH

Ban hành: 03/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2015

18

Quyết định 882/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Trần Đại Quang DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI SINGAPORE ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM (Kèm theo Quyết định số 882/QĐ-CTN ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch nước) 1. Châu Thị Hồng Thi, sinh ngày 04/8/1987 tại Cần Thơ Hiện trú tại: BLK 202A Pungol Field, #09-228, S821202

Ban hành: 05/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2016

19

Quyết định 470/QĐ-CTN năm 2013 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 470/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH

Ban hành: 12/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2013

20

Quyết định 948/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2017-2018 trên địa bàn do tỉnh Lâm Đồng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 948/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 28 tháng 4 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO

Ban hành: 28/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.83