Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" QUYET DINH 110 2002 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 220 công văn

1

Công văn số 110TCT/NV5 ngày 9/01/2003 của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế GTGT đối với nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định

máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2003 Kính gửi: Công ty TNHH Phân bón hữu cơ Green Field Trả lời công văn số 021/ CV-GF-02 ngày 12/12/2002 của Công ty TNHH Phân bón hữu cơ Green Field (Công ty Green Field) về việc miễn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nhập

Ban hành: 09/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

2

Công văn 1076/LĐTBXH-LĐTL thực hiện chính sách lao động dôi dư theo Nghị định 110/2007/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

đối với người lao động theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ, nay các công ty này tiếp tục sắp xếp lại theo quy định thì không được áp dụng chế độ lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP nêu trên. 2. Về kinh phí giải quyết chính sách lao động dôi dư đối với lâm trường quốc doanh sắp xếp lại thực hiện theo quy

Ban hành: 08/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2010

3

Công văn số 3910/BHXH-CĐCS về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 110/2007/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ", đồng thời góc trên bên phải Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, thay cụm từ "HƯU TRÍ" bằng cụm từ "HƯU TRÍ - NĐ.110" 2.2. Đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và người lao động dôi dư đang thực hiện hợp đồng

Ban hành: 23/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/07/2013

Cập nhật: 30/05/2009

4

Công văn số 4117/LĐTBXH-LĐTL về việc giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP của Chính phủ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

V/v giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2008 Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ Trả lời Công văn số 1246/LĐ-TBXH ngày 10/11/2008 của quý Sở về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động -

Ban hành: 12/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2008

5

Công văn số 3755/LĐTBXH-LĐTL về việc thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2008 Kính gửi: Công ty Giống cây trồng Hải Dương Trả lời Công văn số 96/CV-CTG ngày 03/10/2008 của quý Công ty về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như

Ban hành: 15/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

6

Công văn số 4746/LĐTBXH-LĐTL về việc thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2008 Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi Trả lời Công văn số 2436/STC-TCDN ngày 21/10/2008 của quý Sở (theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 12976/BTC-TCDN ngày 30/10/2008) về nội dung ghi ở trích yếu Bộ

Ban hành: 16/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2009

7

Công văn số 573/LĐTBXH-LDTL về việc giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP của Chính phủ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2008 Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông Trả lời Công văn số 56/LĐTBXH-QLLĐ ngày 18/01/2008 của quý Sở về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến

Ban hành: 25/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2008

8

Công văn số 2667/LĐTBXH-LĐTL về việc thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ khi thực hiện sắp xếp lại theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 2. Đối với các công ty nhà nước có quyền giải quyết lao động dôi dư tại thời điểm hợp nhất mà không có lao động dôi dư nhưng có nhu cầu giải quyết lao động dôi dư khi thực hiện sắp xếp theo hình thức khác, đề nghị quý Sở

Ban hành: 30/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2008

9

Công văn số 1347/LĐTBXH-LĐTL về thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ khi thực hiện cổ phần hóa. Trường hợp Công ty Vật tư nông nghiệp Hà Tây không đủ điều kiện cổ phần hóa, phải điều chỉnh sang hình thức sắp xếp khác nếu không bố trí được việc làm đối với người lao động thì giải quyết chế độ thôi việc, mất việc làm theo quy định

Ban hành: 22/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2008

10

Công văn số 931/LĐTBXH-LĐTL về việc thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

tượng áp dụng của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ khi thực hiện phá sản doanh nghiệp. 2. Việc giải quyết chế độ thôi việc, mất việc làm đối với người lao động không bố trí được việc làm tại Công ty In-Phát hành sách và thiết bị trường học được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành. Trên đây là ý kiến

Ban hành: 24/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2008

11

Công văn số 4479/LĐTBXH-LĐVL về việc thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007 Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Thương mại Quảng Trị Trả lời công văn số 104/TM-TC ngày 10/11/2007 của quý Công ty về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Khoản 4 Điều 10

Ban hành: 28/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2007

12

Công văn số 4480/LĐTBXH-LDVL về việc thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007 Kính gửi: Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng Trả lời công văn số 354/CV-CBXK ngày 16/11/2007 của quý Công ty về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Khoản 4 Điều

Ban hành: 28/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2007

13

Công văn số 3041/CV-NLDK ngày 15 tháng 7 năm 2003 của Bộ Công nghiệp về việc xác nhận TB chính HĐTB trạm biến áp 110kV Hải Hậu

ty Điện lực 1 thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam và Nhà thầu COMIN ASIA Pte Ltd., (Singapore) cung cấp vật tư thiết bị cho dự án Trạm biến áp 110kV Hải Hậu và đường dây 110kV Nghĩa Hưng- Hải Hậu (Quyết định phê duyệt BCNCKT số 942/QĐ-EVN- TĐ ngày 03/4/2002, Quyết định phê duyệt Hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị số 589/QĐ-EVN-QLĐT ngày 12/3/2003

Ban hành: 15/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

14

Công văn số 3040/CV-NLDK ngày 15 tháng 7 năm 2003 của Bộ Công nghiệp về việc xác nhận TB Chính HĐTB trạm biến áp 110kV Bắc Quang

thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam và Công ty PT Siemens (Indonesia) cung cấp vật tư thiết bị cho dự án Trạm biến áp 110kV Bắc Quang và nhánh rẽ đường dây 110kV (Quyết định phê duyệt BCNCKT số 928/QĐ-EVN-TĐ ngày 02/4/2002. Quyết định phê duyệt Kết quả mua sắm trực tiếp cung cấp vật tư thiết bị dự án trạm biến áp 110kV Bắc Quang số 253/QĐ-EVN-QLĐT

Ban hành: 15/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

15

Công văn số 3524/LĐTBXH-LĐVL về việc Thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP do Bộ lao động, Thương binh và xã hội ban hành.

thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ khi thực hiện cổ phần hóa. 2. Việc giải quyết chế độ thôi việc, mất việc làm đối với người lao động không bố trí được việc làm tại Công ty In-Phát hành sách và thiết bị trường học được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành. Bộ Lao động –

Ban hành: 01/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2007

16

Công văn số 11077 TC/TCT ngày 14/10/2002 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Chỉ thị số 19/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT; đã ban hành Quyết định số 110/2002/QĐ-BTC ngày 18/9/2002 về việc sửa đổi, bổ sung Chế độ phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng; đã chỉ đạo

Ban hành: 14/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

17

Công văn số 1230/TM-ĐT ngày 04/04/2002 của Bộ Thương mại về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất năm 2002

(lon, nắp) của Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Pataya tại văn bản số 2853 TC/TCT ngày 26/3/2002; Căn cứ Quyết định số 230/2000/QĐ-BKH ngày 04/5/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục các nguyên liệu, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được; Căn cứ xác nhận của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ tại văn bản

Ban hành: 04/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

18

Công văn số 3932 TCT/AC ngày 21/10/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về thủ tục mua hoá đơn

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2002 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Bình Trả lời công văn số 1045/CT-TQD ngày 03 tháng 10 năm 2002 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về việc thủ tục hoá đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại điểm 1.2 Điều 1 Quyết định số 110/2002/QĐ-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 21/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

19

Công văn số 4299/LĐTBXH-TL ngày 06/12/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2002 đối với Tổng công ty Hoá chất Việt Nam

kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 20% đơn giá gốc. 3. Đề nghị Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam ra quyết định theo thẩm quyền giao cụ thể đơn giá tiền lương năm 2002 đối với năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả thực sự của Tổng Công ty. KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ban hành: 06/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

20

Công văn số 1578/TM-XNK ngày 13/09/2002 của Bộ Thương mại về việc trao Bằng va Quyết định thưởng xuất khẩu năm 2001

1578/TM-XNK,Công văn 1578 2002,Bộ Thương mại,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1578/TM-XNK V/v trao Bằng và Quyết định thưởng xuất khẩu năm 2001 Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2002 Kính gửi: Sở thương mại thành phố Hồ

Ban hành: 13/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.219.31.204