Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" QUYET DINH 110 2002 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 220 công văn

1

Công văn số 110TCT/NV5 ngày 9/01/2003 của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế GTGT đối với nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110TCT/NV5 V/v miễn thuế GTGT đối với nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2003

Ban hành: 09/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

2

Công văn 1076/LĐTBXH-LĐTL thực hiện chính sách lao động dôi dư theo Nghị định 110/2007/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

giải quyết lao động dôi dư theo nguyên tắc một lần để thực hiện đối với từng công ty, nông, lâm trường. Vì vậy, đối với những công ty nhà nước thuộc tỉnh Sơn La trước đây, khi thực hiện sắp xếp lại đã giải quyết chế độ lao động dôi dư đối với người lao động theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ, nay các công ty này tiếp

Ban hành: 08/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2010

3

Công văn số 3910/BHXH-CĐCS về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 110/2007/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

bảo hiểm xã hội của từng người theo quy định. Để làm căn cứ thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, nội dung xác nhận phải ghi rõ thu bổ sung theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP, thời gian và số tiền thu bảo hiểm xã hội, tháng, năm đã thu đủ bảo hiểm xã hội 20 năm. Riêng đối với người lao động nghỉ việc theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002

Ban hành: 23/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/07/2013

Cập nhật: 30/05/2009

4

Công văn số 4117/LĐTBXH-LĐTL về việc giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP của Chính phủ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc quyết chế độ đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP của Chính

Ban hành: 12/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2008

5

Công văn số 4746/LĐTBXH-LĐTL về việc thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 4746/LĐTBXH-LĐTL V/v thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 16/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2009

6

Công văn số 573/LĐTBXH-LDTL về việc giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP của Chính phủ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 573/LĐTBXH-LĐTL V/v: giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP của Chính phủ

Ban hành: 25/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2008

7

Công văn số 3755/LĐTBXH-LĐTL về việc thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

dôi dư theo nguyên tắc một lần để thực hiện đối với từng doanh nghiệp quy định tại Điều 1 Nghị định này". Như vậy, Công ty Giống cây trồng Hải Dương đã giải quyết lao động dôi dư khi sáp nhập nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ khi thực hiện chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn.

Ban hành: 15/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

8

Công văn số 2667/LĐTBXH-LĐTL về việc thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

dôi dư theo nguyên tắc một lần để thực hiện đối với từng doanh nghiệp quy định tại Điều 1 Nghị định này”. Như vậy, các công ty đã giải quyết lao động dôi dư khi thực hiện hợp nhất thành một công ty mới thì công ty mới đó không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ khi thực hiện sắp xếp lại theo

Ban hành: 30/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2008

9

Công văn số 1347/LĐTBXH-LĐTL về thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

theo nguyên tắc một lần để thực hiện đối với từng doanh nghiệp quy định tại Điều 1 Nghị định này”. Như vậy, Công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hà Tây đã giải quyết lao động dôi dư khi thực hiện chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ khi

Ban hành: 22/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2008

10

Công văn số 931/LĐTBXH-LĐTL về việc thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

động dôi dư theo nguyên tắc một lần để thực hiện đối với từng doanh nghiệp quy định tại Điều 1 Nghị định này”. Như vậy, Công ty In-Phát hành sách và thiết bị trường học đã thực hiện giải quyết lao động dôi dư khi hợp nhất nên không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ khi thực hiện phá sản doanh

Ban hành: 24/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2008

11

Công văn số 4480/LĐTBXH-LDVL về việc thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

nguyên tắc một lần để thực hiện đối với từng doanh nghiệp quy định tại Điếu 1 Nghị định này”. Như vậy, Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng đã thực hiện giải quyết lao động dôi dư khi thực hiện sáp nhập nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ khi thực hiện cổ phần hóa. Bộ Lao

Ban hành: 28/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2007

12

Công văn số 4479/LĐTBXH-LĐVL về việc thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

nguyên tắc một lần để thực hiện đối với từng doanh nghiệp quy định tại Điếu 1 Nghị định này”. Như vậy, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Quảng Trị đã thực hiện giải quyết lao động dôi dư khi thực hiện chuyển công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 110

Ban hành: 28/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2007

13

Công văn số 3040/CV-NLDK ngày 15 tháng 7 năm 2003 của Bộ Công nghiệp về việc xác nhận TB Chính HĐTB trạm biến áp 110kV Bắc Quang

PT Siemens (Indonesia) cung cấp vật tư thiết bị cho dự án Trạm biến áp 110kV Bắc Quang và nhánh rẽ đường dây 110kV (Quyết định phê duyệt BCNCKT số 928/QĐ-EVN-TĐ ngày 02/4/2002. Quyết định phê duyệt Kết quả mua sắm trực tiếp cung cấp vật tư thiết bị dự án trạm biến áp 110kV Bắc Quang số 253/QĐ-EVN-QLĐT ngày 24/01/2003 của Tổng công ty Điện lực Việt

Ban hành: 15/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

14

Công văn số 3041/CV-NLDK ngày 15 tháng 7 năm 2003 của Bộ Công nghiệp về việc xác nhận TB chính HĐTB trạm biến áp 110kV Hải Hậu

Nam và Nhà thầu COMIN ASIA Pte Ltd., (Singapore) cung cấp vật tư thiết bị cho dự án Trạm biến áp 110kV Hải Hậu và đường dây 110kV Nghĩa Hưng- Hải Hậu (Quyết định phê duyệt BCNCKT số 942/QĐ-EVN- TĐ ngày 03/4/2002, Quyết định phê duyệt Hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị số 589/QĐ-EVN-QLĐT ngày 12/3/2003 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam) là hàng hoá

Ban hành: 15/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

15

Công văn số 3524/LĐTBXH-LĐVL về việc Thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP do Bộ lao động, Thương binh và xã hội ban hành.

phương án giải quyết lao động dôi dư theo nguyên tắc một lần để thực hiện đối với từng doanh nghiệp quy định tại Điều 1 Nghị định này”. Như vậy, Công ty In-Phát hành sách và thiết bị trường học đã thực hiện giải quyết lao động dôi dư khi hợp nhất nên không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ khi

Ban hành: 01/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2007

16

Công văn số 11077 TC/TCT ngày 14/10/2002 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Chỉ thị số 19/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT; đã ban hành Quyết định số 110/2002/QĐ-BTC ngày 18/9/2002 về việc sửa đổi, bổ sung Chế độ phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng; đã chỉ đạo Tổng cục Thuế sửa đổi Quy trình hoàn thuế GTGT và chỉ đạo

Ban hành: 14/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

17

Công văn số 1230/TM-ĐT ngày 04/04/2002 của Bộ Thương mại về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất năm 2002

TC/TCT ngày 26/3/2002; Căn cứ Quyết định số 230/2000/QĐ-BKH ngày 04/5/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục các nguyên liệu, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được; Căn cứ xác nhận của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ tại văn bản số 43/BQL ngày 06/4/2001 về thời điểm bắt đầu sản xuất của Công ty là ngày

Ban hành: 04/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

18

Công văn số 3932 TCT/AC ngày 21/10/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về thủ tục mua hoá đơn

Trả lời công văn số 1045/CT-TQD ngày 03 tháng 10 năm 2002 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về việc thủ tục hoá đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại điểm 1.2 Điều 1 Quyết định số 110/2002/QĐ-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Chế độ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng, về thủ tục

Ban hành: 21/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

19

Công văn số 4299/LĐTBXH-TL ngày 06/12/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2002 đối với Tổng công ty Hoá chất Việt Nam

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam ra quyết định theo thẩm quyền giao cụ thể đơn giá tiền lương năm 2002 đối với năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả thực sự của Tổng Công ty. KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỨ TRƯỞNG Lê Duy Đồng

Ban hành: 06/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

20

Công văn số 1578/TM-XNK ngày 13/09/2002 của Bộ Thương mại về việc trao Bằng va Quyết định thưởng xuất khẩu năm 2001

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1578/TM-XNK V/v trao Bằng và Quyết định thưởng xuất khẩu năm 2001 Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2002 Kính gửi: Sở thương mại thành phố Hồ Chí Minh Thực hiện Quyết định số 195/1999/QĐ-TTg ngày

Ban hành: 13/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140