Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 104-HDBT 1984 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 806 văn bản

1

Quyết định 104-HĐBT năm 1984 về việc thành lập thị trấn huyện lỵ Mường Xén thuộc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

104-HDBT,Quyết định 104-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập thị trấn,Huyện Kỳ Sơn,Thành lập huyện,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Huyện Mường Xén,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104-HĐBT Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 1984

Ban hành: 08/08/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

2

Quyết định 1984/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt mức hỗ trợ, nội dung chi, dự toán kinh phí và cấp kinh phí hỗ trợ công tác thực hiện điều tra, rà soát, lập danh sách mua thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2014

1984/QD-UBND,Quyết định 1984 2013,Tỉnh Bắc Kạn,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1984/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 13

Ban hành: 13/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2014

3

Quyết định 179-HĐBT năm 1984 về việc chia huyện Tây Sơn, tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

179-HDBT,Quyết định 179-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Tây Sơn,Chia huyện,Tỉnh Phú Khánh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 179-HĐBT Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 27/12/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

4

Quyết định 177-HĐBT năm 1984 điều chỉnh một số chế độ trợ cấp của ngành y tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

177-HDBT,Quyết định 177-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Chế độ trợ cấp,Ngành y tế,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 177-HĐBT Hà Nội, ngày

Ban hành: 24/12/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

5

Quyết định 170-HĐBT năm 1984 về việc chuyển tỉnh lỵ tỉnh Minh Hải về thị xã Cà Mau do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

170-HDBT,Quyết định 170-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Minh Hải,Chuyển tỉnh,Thị xã Cà Mau,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 170-HĐBT Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 18/12/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

6

Quyết định 168-HĐBT năm 1984 về việc đổi tên một số huyện thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

168-HDBT,Quyết định 168-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Minh Hải,Đổi tên huyện,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 168-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ

Ban hành: 17/12/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

7

Quyết định 163-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Thanh Hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

163-HDBT,Quyết định 163-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới xã,Phân vạch địa giới thị trấn,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 163-HĐBT

Ban hành: 14/12/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

8

Quyết định 162-HĐBT năm 1984 về tổ chức hoạt động liên kết trong kinh tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

162-HDBT,Quyết định 162-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Tổ chức hoạt động,Hoạt động liên kết trong kinh tế,Doanh nghiệp,Thương mại HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 162-HĐBT Hà Nội,

Ban hành: 14/12/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

9

Quyết định 140-HĐBT năm 1984 về việc tăng cường Ban Xây dựng huyện các cấp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

140-HDBT,Quyết định 140-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Ban xây dựng huyện,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 140-HĐBT Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 140-HĐBT NGÀY

Ban hành: 22/10/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

10

Quyết định 90-HĐBT năm 1984 về việc thành lập năm trường Cao đẳng trực thuộc Bộ Nội vụ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

90-HDBT,Quyết định 90-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Bộ Nội vụ,Thành lập trường cao đẳng,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 90-HĐBT Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 90-HĐBT NGÀY

Ban hành: 19/06/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

11

Quyết định 81-HĐBT năm 1984 về việc công nhận chức vụ khoa học (đợt II) do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

81-HDBT,Quyết định 81-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Chức vụ khoa học,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ------- Số: 81-HĐBT Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 28/05/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2007

12

Quyết định 75-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số huyện, thị xã thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

75-HDBT,Quyết định 75-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới huyện,Phân vạch địa giới thị xã,Tỉnh Minh Hải,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 75-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 17/05/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

13

Quyết định 46-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới thị xã Bến tre thuộc tỉnh Bến Tre do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

46-HDBT,Quyết định 46-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới thị xã,Tỉnh Bến Tre,Thị xã Bến Tre,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI

Ban hành: 15/03/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

14

Quyết định 35-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Đắk Lắk do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

35-HDBT,Quyết định 35-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới xã,Tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 35-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ

Ban hành: 06/03/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

15

Quyết định 37-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Quảng Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

37-HDBT,Quyết định 37-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới xã,Tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ

Ban hành: 06/03/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

16

Quyết định 36-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

36-HDBT,Quyết định 36-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới xã,Tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 36-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ

Ban hành: 06/03/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

17

Quyết định 38-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

38-HDBT,Quyết định 38-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Lâm Đồng,Phân vạch địa giới xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 38-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ

Ban hành: 06/03/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

18

Quyết định 15-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới huyện Ea Sup thuộc tỉnh Đak Lak do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

15-HDBT,Quyết định 15-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Ea Súp,Phân vạch địa giới huyện,Tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15-HĐBT Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG

Ban hành: 23/01/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

19

Quyết định 13-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Đak Lak do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

13-HDBT,Quyết định 13-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới xã,Tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 1984

Ban hành: 17/01/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

20

Quyết định 272-HĐBT năm 1984 về việc thay thế thành viên của Ủy ban Quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY THẾ THÀNH VIÊN CỦA ỦY BAN QUỐC GIA DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981; Tiếp theo Quyết định số 58-HĐBT ngày 11 tháng 5 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng; Xét đề nghị của Ủy ban Quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình và ý kiến của Trung ương Hội liên

Ban hành: 04/12/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209