Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" QUYET DINH 01 2007 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5067 công văn

1

Công văn 01/BNN-TCCB năm 2014 thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP và 150/2013/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; - Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2014

2

Công văn 01/TCT-CS năm 2014 giảm tiền thuê đất theo Quyết định 2093/QĐ-TTg do Tổng cục Thuế ban hành

thuê đất theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội Trả lời Công văn số 42936/CT-QLĐ ngày 28/10/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thu tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Tại Điều 2 Quyết định số 2093/QĐ-TTg

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2014

3

Công văn 01/STC-QLNS hướng dẫn về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2009 do Sở Tài chính tỉnh Lào Cai ban hành

Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 của UBND tỉnh. + Phụ cấp cho lực lượng dân quân theo Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh dân quân tự vệ và Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 12/01/2007 của UBND tỉnh. + Thực hiện chế độ đối với Đảng bộ cơ sở theo Quyết định số 84/QĐ-TW

Ban hành: 01/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2011

4

Công văn số 01/BXD-VLXD về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét cát bồi lấp cảng cá Tiên Châu, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên do Bộ Xây dựng ban hành

thu từ việc nạo vét cát bồi lấp cảng cá Tiên Châu, huyện Tuy An, tỉnh Phú yên. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Căn cứ Quyết định số 1103/2007/QĐ-UBND ngày 19/6/2007 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Phú Yên "Ban Hành Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý".

Ban hành: 07/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2009

5

Công văn số 01/BXD-KTTC về việc điều chỉnh giá vật liệu do Bộ Xây dựng ban hành

06/2007/TT - BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn Hợp đồng trong hoạt động xây dựng có hiệu lực từ ngày 28/8/2007: Đơn giá cố định không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, trừ các trường hợp được phép điều chỉnh đã ghi rõ trong hợp đồng. Trường hợp như đã nêu tại công văn số 265/CV ngày 24/12/2007, việc thay đổi giá

Ban hành: 02/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2008

6

Công văn số 01/BXD-QLN về việc trả lời Công văn số 343/SXD-QH của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình do Bộ Xây dựng ban hành

01 năm 2008 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình Trả lời Công văn số 343/SXD-QH ngày 03/12/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình về vấn đề có liên quan đến việc triển khai Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Đối với quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Ban hành: 02/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2008

7

Công văn 2007/TTg-KTN chủ trương đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành

lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất hiện có của các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum theo đúng quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại, xử lý nhà,

Ban hành: 27/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2013

8

Công văn số 2007/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc giải thích các quy định, thủ tục nhập khẩu

15.3.2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể cách phân loại từng chi tiết linh kiện phụ tùng ôtô theo quy định tại Quyết định số 57/2005/QĐ-BTC ngày 10.8.2005. Theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 57/2005/QĐ-BTC ngày 10.8.2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì "trong thời gian kể từ ngày 01.01.2006 đến hết ngày 31.12.2006, các doanh nghiệp được lựa chọn

Ban hành: 10/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Công văn 13148/TCHQ-TXNK năm 2014 bổ sung hồ sơ xóa nợ khoản tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 do Tổng cục Hải quan ban hành

khẩu Đồng Tháp. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Theo Quyết định số 12/QĐ.UB ngày 10/02/1993 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc giải thể Xí nghiệp Đông lạnh trực thuộc Công ty xuất nhập khẩu tỉnh Đồng Tháp thì chưa đủ cơ sở xóa nợ vì theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết

Ban hành: 29/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2014

10

Công văn 11529/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 do Tổng cục Hải quan ban hành

trước ngày 01/7/2007 của Công ty Thủy sản Tiền Giang nay là Công ty Dịch vụ Thủy sản Mỹ Tho (MST trên chương trình kế toán thuế tập trung: 1200100250 và 2531012) là doanh nghiệp nhà nước đã có Quyết định giải thể số 2960/QĐ.UB ngày 12/7/2001 của UBND tỉnh Tiền Giang. Tổng cục Hải quan có ý kiến sau: Kết quả tra cứu danh sách tờ khai nợ thuế

Ban hành: 22/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2014

11

Công văn 11504/TCHQ-TXNK năm 2014 xóa khoản tiền nợ thuế, tiền phạt, phát sinh trước ngày 01/7/2007 do Tổng cục Hải quan ban hành

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2014 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3160/HQHCM-TXNK ngày 29/8/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị xóa khoản tiền thuế, tiền phạt, phát sinh trước ngày 01/7/2007 còn nợ của Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Phú Yên (MST:

Ban hành: 19/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2014

12

Công văn số 540/VPCP-CCHC về việc thực hiện Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

540/VPCP-CCHC,Công văn 540 2008,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 540/VPCP-CCHC V/v thực hiện Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 của

Ban hành: 22/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2008

13

Công văn số 3527/BHXH-CĐCS về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện bảo hiểm xã hội từ 01/01/2007 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT, việc giải quyết hưởng phụ cấp khu vực như sau: 8.1. Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trước ngày 01/01/2007, thì từ tháng 1/2007 vẫn tiếp tục được hưởng phụ cấp khu vực theo quy định. 8.2. Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trước ngày 01/01/2007 chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ nơi có

Ban hành: 21/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2009

14

Công văn số 4955/BTC-VI của Bộ Tài chính về việc trả lời CV ngày 15/01/2007

hưởng phụ cấp 25%. 3/ Căn cứ vào Quyết định của tỉnh xếp Trường thuộc khối các trường Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề hay tương đương các trường đại học, cao đẳng để áp dụng mức tính theo Thông tư số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính. Hướng dẫn thực hiện Quyết định số

Ban hành: 11/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

15

Công văn 6394/BNN-ĐMDN về kê khai đất đai theo mẫu 01/HC SHDN của Thông tư 83/2007/TT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

tơ tháng 8; Thông báo số 5258/TB-BNN-ĐMDN ngày 15/11/2010 yêu cầu Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam khẩn trương thực hiện việc sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước của Tổng công ty và hai đơn vị theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài

Ban hành: 23/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2010

16

Công văn 273/SXD-KTKH hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo chế độ tiền lương mới từ 01/01/2013 do Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An ban hành

án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/01/2013. Nếu dự toán công trình điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. 3. Đối với các công trình có dự toán được lập trên cơ sở các bộ đơn giá do UBND tỉnh Nghệ An công bố: Việc điều chỉnh chi phí dự toán xây dựng công trình của khối lượng

Ban hành: 05/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

17

Công văn 904/UBND-TCĐT hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2013 do tỉnh Bến Tre ban hành

định đầu tư xem xét, quyết định. 3. Công văn này thay cho Công văn số 5708/UBND-TCĐT ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 để áp dụng điều chỉnh dự toán xây dựng công trình có khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2013. Trong quá trình thực hiện văn

Ban hành: 05/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2013

18

Công văn 1446/UBND-TCĐT về hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

xây dựng công trình trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, chủ đầu tư tổ chức thực hiện điều chỉnh dự toán và báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. c) Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng: Việc điều chỉnh giá hợp đồng, giá thanh toán cho khối lượng thực hiện từ ngày 01

Ban hành: 19/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 09/12/2011

Cập nhật: 28/05/2011

19

Công văn 887/BXD-KTXD về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2011 do Bộ Xây dựng ban hành

tối thiểu mới từ 01/01/2011 như sau: 1. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: a) Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây

Ban hành: 07/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2011

20

Công văn 3256/UBND-TCĐT hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Việc điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới áp dụng đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. a) Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sau ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về Quản

Ban hành: 17/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 19/04/2011

Cập nhật: 26/11/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49