Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYEN TU DO HIEP HOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 33089 văn bản

1

Chỉ thị 04-CT/TU năm 2007 về tăng cường lãnh đạo lập lại trật tự kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về giao thông trên địa bàn thành phố do Ban Thường vụ Thành ủy ban hành

04-CT/TU,Chỉ thị 04-CT 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Giao thông - Vận tải BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 04-CT/TU TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2007

Ban hành: 12/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2007

2

Công ước 87 năm 1948 quyền tự do hiệp hội và về việc bảo vệ quyền được tổ chức

Điều ước quốc tế 87 1948,***,Công ước,Quyền tự do hiệp hội,Bảo vệ quyền được tổ chức,87,Lao động - Tiền lương CÔNG ƯỚC SỐ 87 CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TỰ DO HIỆP HỘI VÀ VỀ VIỆC BẢO VỆ QUYỀN ĐƯỢC TỔ CHỨC, 1948 Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị của Văn phòng lao động quốc tế triệu tập tại

Ban hành: 09/07/1948

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2010

3

Quyết định 1090/1999/QĐ-TU quy định về phân cấp quản lý cán bộ do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

1090/1999/QD-TU,Quyết định 1090 1999,Thành phố Đà Nẵng,Phân cấp quản lý,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1090/1999/QĐ-TU Đà Nẵng, ngày 05 tháng

Ban hành: 05/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA)

đầu , từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của các công ty của các Bên trên thị trường toàn cầu; TÁI KHẲNG ĐỊNH cam kết của các Bên với Hiến chương Liên Hợp Quốc ký tại San Francisco vào ngày 26 tháng 6 năm 1945, và có liên quan đến các nguyên tắc nêu trong Tuyên ngôn Nhân quyền thông qua tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 10 tháng 12 năm

Ban hành: 30/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

5

Nghị quyết 188/NQ-CP năm 2020 về ký Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) do Chính phủ ban hành

188/NQ-CP,Nghị quyết 188 2020,Chính phủ,Hiệp định Thương mại tự do UKVFTA,Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam Anh Bắc Ai-len,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 188/NQ-CP Hà

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

6

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND quy định về hoạt động vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

môi trường, Liên hiệp hội tỉnh có thể đề xuất các cấp có thẩm quyền để tổ chức vấn, phản biện và giám định xã hội; c) Đối với các đề án do cơ quan Trung ương triển khai trên địa bàn tỉnh, khi xét thấy cần thiết thì Liên hiệp hội tỉnh với cách độc lập đề xuất UBND tỉnh kiến nghị cơ quan Trung ương có thẩm quyền giải quyết những vấn đề

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

7

Quyết định 563/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA) của Ủy ban Dân tộc

tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc; Căn cứ Nghị quyết số 102/2020/QH14 của Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (Hiệp định EVFTA); Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Thủ

Ban hành: 29/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

8

Quyết định 2032/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Du lịch Quảng Nam

hành vi dân sự không còn phù hợp thì tổ chức đó cử người đại diện có thẩm quyền thay thế. 2. Hội viên liên kết: Các tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan trực tiếp đến kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch, tự nguyện tham gia Hiệp hội, có đóng góp cho Hiệp hội nhưng không có điều kiện hoặc không có đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính

Ban hành: 20/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

9

Quyết định 1083/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Công Thương thành phố Hà Nội

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1083/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

10

Kế hoạch 3986/KH-BHXH năm 2020 về thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

3986/KH-BHXH,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do EVFTA,Phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA,Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA,Thương mại BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

11

Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Bất động sản tỉnh Quảng Ngãi

nhiệm đó; khi thay đổi người đại diện, hội viên phải thông báo bằng văn bản ngay sau khi thay đổi cho Ban Thường vụ Hiệp hội biết (chậm nhất trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày có sự thay đổi này). Điều 9. Quyền của Hội viên 1. Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong hoạt động của mình phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

12

Quyết định 162/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội vận tải ô tô Lâm Đồng

162/QD-UBND,Quyết định 162 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Điều lệ Hiệp hội vận tải ô tô Lâm Đồng,Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội vận tải ô tô,Điều lệ Hiệp hội vận tải ô tô năm 2021,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2021

13

Quyết định 2149/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Kạn

uy tín, danh dự của Hiệp hội, bỏ sinh hoạt thường kỳ nhiều lần không có lý do chính đáng, không đóng hội phí một năm sẽ tùy mức độ mà phê bình, khiển trách, cảnh cáo, xóa tên trong danh sách hội viên hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 2. Ban Chấp hành Hiệp hội quy định cụ thể trình tự, thẩm

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

14

Nghị quyết 102/2020/QH14 về phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu do Quốc hội ban hành

102/2020/QH14,Nghị quyết 102 2020,Quốc hội,Phê chuẩn Hiệp định Thương mại với Liên minh Châu Âu,Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh Châu Âu,Thương mại QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết

Ban hành: 08/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

15

Thông báo 21/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

21/TB-VPCP,Thông báo 21 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại buổi làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp,Buổi làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa,Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

16

Quyết định 3612/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp nông nghiệp an toàn và hữu cơ tỉnh Thanh Hóa

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3612/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 03 tháng 9 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP AN TOÀN VÀ HỮU CƠ TỈNH THANH HÓA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

17

Quyết định 2525/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh

Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 2525/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 8 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HÀ TĨNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2020

18

Quyết định 1662/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Du lịch tỉnh Hưng Yên

1662/QD-UBND,Quyết định 1662 2020,Tỉnh Hưng Yên,Điều lệ Hiệp hội Du lịch tỉnh Hưng Yên,Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Du lịch,Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Du lịch Hưng Yên,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

19

Nghị quyết 98/2019/QH14 về phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Campuchia do Quốc hội ban hành

98/2019/QH14,Nghị quyết 98 2019,Quốc hội,Biên giới,Biên giới quốc gia,Biên giới đất liền nước Việt Nam,Bất động sản,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 98/2019/QH14

Ban hành: 27/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

20

Quyết định 1102/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La

3. Quyền và nghĩa vụ hội viên chấm dứt kể từ ngày Thường trực Hiệp hội ra quyết định xóa tên hội viên. 4. Khi bị xóa tên, hội viên không được nhận lại tiền hội phí và các khoản tiền, tài sản tự nguyện đóng góp cho Hiệp hội trước đó. 5. Hội viên bị xóa tên khỏi danh sách theo Khoản 2 Điều 13 có quyền khiếu nại lên Ban Chấp hành Hiệp hội

Ban hành: 16/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.14