Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUY TRINH XU LY "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 116151 văn bản

1

Thông tư 05/2021/TT-TTCP quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

05/2021/TT-TTCP,Thông tư 05 2021,Thanh tra Chính phủ,Quy trình xử lý đơn khiếu nại đơn tố cáo,Quy trình xử lý đơn kiến nghị phản ánh,Quy trình xử lý đơn tố cáo đơn kiến nghị,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2021

2

Quyết định 179/QĐ-TCHQ năm 2019 về Quy trình xử lý thông tin báo chí của Tổng cục Hải quan

Số: 179/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH XỬ LÝ THÔNG TIN BÁO CHÍ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016; Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Luật Tiếp

Ban hành: 25/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2019

3

Quyết định 3519/QĐ-KBNN năm 2020 về Quy trình xử lý, luân chuyển hồ sơ, chứng từ các khoản chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh

3519/QD-KBNN,Quyết định 3519 2020,kho bạc nhà nước,Chứng từ khoản chi ngân sách tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh,Luân chuyển hồ sơ khoản chi ngân sách tại Kho bạc cấp tỉnh,Quy trình xử lý hồ sơ khoản chi tại Kho bạc cấp tỉnh,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

4

Quyết định 82/2019/QĐ-UBND quy định về quy trình xử lý tài sản bị tịch thu thuộc phạm vi quản của tỉnh Thừa Thiên Huế

ngày 26 tháng 12 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN BỊ TỊCH THU THUỘC PHẠM VI QUẢN CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

5

Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình xử lý các số điện thoại và chủ thuê bao điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “QUY TRÌNH XỬ LÝ CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ CHỦ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI QUẢNG CÁO, RAO VẶT SAI QUY ĐỊNH” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13;

Ban hành: 25/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2019

6

Quyết định 49/2014/QĐ-UBND về quy trình xử lý tố cáo và giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Phú Yên

49/2014/QD-UBND,Quyết định 49 2014,Tỉnh Phú Yên,Quy trình xử lý,Tố cáo giải quyết tố cáo,Tỉnh Phú Yên,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2014/QĐ-UBND

Ban hành: 17/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2015

7

Quyết định 833/QĐ-TCTHADS năm 2014 về Quy trình xử lý thông tin báo chí tại Tổng cục Thi hành án dân sự

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH XỬ LÝ THÔNG TIN BÁO CHÍ TẠI TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9

Ban hành: 08/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2015

8

Quyết định 44/2014/QĐ-UBND về quy trình xử lý và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số: 44/2014/QĐ-UBND Tuy Hòa, ngày 10 tháng 11 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH XỬ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ

Ban hành: 10/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2014

9

Quyết định 3289/QĐ-UBND năm 2020 về Quy trình Xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m mất tín hiệu kết nối, vượt ranh giới cho phép trong quá trình hoạt động trên biển do tỉnh Quảng Trị ban hành

3289/QD-UBND,Quyết định 3289 2020,Tỉnh Quảng Trị,Quy trình xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với tàu cá,Dữ liệu giám sát hành trình đối với tàu cá tỉnh Quảng Trị,Quy trình Xử lý dữ liệu giám sát hành trình tàu cá,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

10

Quyết định 1360/QĐ-TCHQ năm 2017 Quy trình xử lý văn bản đến, văn bản đi, tiếp nhận và trả hồ sơ trình Bộ Tài chính của Tổng cục Hải quan

1360/QD-TCHQ,Quyết định 1360 2017,Tổng cục Hải quan,Công tác xử lý văn bản,Tiếp nhận hồ sơ,Quy trình trả hồ sơ,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2017

11

Quyết định 954/QĐ-UBND năm 2020 về Quy trình xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản và các hành vi vi phạm khác phát hiện qua hệ thống giám sát hành trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

954/QD-UBND,Quyết định 954 2020,Tỉnh Kiên Giang,Quy trình xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài,Xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài Kiên Giang,Xử lý tàu cá vi phạm về khai thác thủy sản Kiên Giang,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2020

12

Quyết định 931/QĐ-UBND năm 2020 về Quy trình xử lý thông tin tàu mất kết nối, tàu vi phạm vùng biển nước ngoài đối với tàu có chiều dài từ 15 mét đến dưới 24 mét trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

931/QD-UBND,Quyết định 931 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Quy trình xử lý thông tin tàu mất kết nối tàu,Xử lý thông tin tàu vi phạm vùng biển nước ngoài,Tàu vi phạm vùng biển nước ngoài Khánh Hòa,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

13

Thông tư 78/2016/TT-BQP Quy định quy trình xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

78/2016/TT-BQP,Thông tư 78 2016,Bộ Quốc phòng,Xử lý vi phạm hành chính,Quy trình xử lý,Bộ đội biên phòng,Vi phạm hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 78/2016/TT-BQP

Ban hành: 08/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2016

14

Thông tư 07/2014/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

07/2014/TT-TTCP,Thông tư 07 2014,Thanh tra Chính phủ,Xử lý đơn khiếu nại tố cáo,Tiếp nhận xử lý đơn khiếu nại,Quy trình xử lý,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2014

15

Thông tư 28/2014/TT-BCT về quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2014/TT-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XỬ LÝ SỰ CỐ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Ban hành: 15/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2014

16

Quyết định 4233/QĐ-BYT năm 2007 về Quy trình xử lý dịch tả do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4233/QD-BYT,Quyết định 4233 2007,Bộ Y tế,Quy trình xử lý dịch tả,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 4233/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2007

Ban hành: 03/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2007

17

Quyết định 128/QĐ-STTTT năm 2016 về Quy trình xử lý số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định và số dịch vụ tin nhắn ngắn, số điện thoại nhắn tin rác, nhắn tin lừa đảo do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 128/QĐ-STTTT Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI QUẢNG CÁO RAO VẶT SAI QUY ĐỊNH” VÀ “QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC SỐ DỊCH VỤ TIN NHẮN NGẮN, CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI

Ban hành: 19/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2016

18

Quyết định 2627/QĐ-TCHQ năm 2011 Quy trình xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

2627/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG NGÀNH HẢI QUAN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 24/6/2005; Căn cứ Luật

Ban hành: 12/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2017

19

Thông tư 31/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 28/2014/TT-BCT quy định về quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, Thông tư 40/2014/TT-BCT quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và Thông tư 44/2014/TT-BCT quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 28/2014/TT-BCT NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XỬ LÝ SỰ CỐ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA, THÔNG TƯ SỐ 40/2014/TT-BCT NGÀY 05 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH QUY

Ban hành: 18/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2019

20

Quyết định 38/2010/QĐ-UBND ban hành quy trình xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

- Hạnh phúc --------------- Số: 38/2010/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 29 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH XỬ LÝ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Căn

Ban hành: 29/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.90.49.108