Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" QUY HOACH KHU CONG NGHIEP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4276 công văn

1

Công văn 3623/BKHĐT-QLKKT năm 2019 về quản lý tốt quy hoạch khu công nghiệp trên cả nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3623/BKHĐT-QLKKT V/v quản lý tốt quy hoạch khu công nghiệp trên cả nước Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019 Kính

Ban hành: 31/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

2

Công văn 3780/VPCP-CN năm 2019 về kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về việc quy hoạch khu công nghiệp trên cả nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3780/VPCP-CN V/v Kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về việc quy hoạch khu công nghiệp trên cả nước. Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 07/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2019

3

Công văn 1748/TTg-CN năm 2018 về Đề án rà soát, điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1748/TTg-CN V/v Đề án rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020 Hà Nội, ngày 07

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

4

Công văn 2688/BTNMT-KH năm 2016 góp ý Hồ sơ bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Quán Ngang (giai đoạn 3), tỉnh Quảng Trị do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2688/BTNMT-KH V/v góp ý Hồ sơ bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Quán Ngang (giai đoạn 3), tỉnh Quảng Trị Hà Nội,

Ban hành: 06/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2017

5

Công văn 1299/BXD-QHKT năm 2016 ý kiến về hồ sơ bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Quán Ngang giai đoạn 3, tỉnh Quảng Trị do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1299/BXD-QHKT V/v ý kiến về hồ sơ bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Quán Ngang giai đoạn 3, tỉnh Quảng Trị Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016

Ban hành: 29/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

6

Công văn 3831/VPCP-KTN điều chỉnh Quy hoạch khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành

triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Tỉnh và các chủ đầu tư thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thu hút đầu tư để đầu tư xây dựng có hiệu quả các khu công nghiệp đã được thành lập và có trong Quy hoạch. Việc điều

Ban hành: 10/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2011

7

Công văn 55/TTG-KTN điều chỉnh Quy hoạch khu công nghiệp tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

văn bản số 2628/BXD-KTQH ngày 27 tháng 12 năm 2010 về việc điều chỉnh Quy hoạch một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Chấp thuận việc điều chỉnh diện tích các khu công nghiệp của tỉnh Bình Phước tại Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng

Ban hành: 13/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2011

8

Công văn 1975/TTg-KTN điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch khu công nghiệp tỉnh Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

năm 2010 về việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp tỉnh Bình Định vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Chấp thuận điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh Bình Định tại Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới và mở rộng đến năm 2015 và định hướng

Ban hành: 29/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2010

9

Công văn 758/TTg-KTN về đề án điều chỉnh Quy hoạch khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2010 về Đề án điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý bổ sung 05 khu công nghiệp của tỉnh Tây Ninh với tổng diện tích 1.150 ha vào Danh mục các khu công nghiệp ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 ban hành kèm theo

Ban hành: 12/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2010

10

Công văn 712/TTg-KTN về Đề án điều chỉnh Quy hoạch khu công nghiệp tỉnh Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo các cơ quan liên quan của Tỉnh và chủ đầu tư tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để lập và thực hiện Dự án đầu tư khu công nghiệp Hòa Bình theo phương án đầu tư phân kỳ hợp lý, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất và theo đúng quy định hiện hành./.

Ban hành: 05/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

11

Công văn 576/TTg-KTN điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch khu công nghiệp tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

tỉnh An Giang vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Chấp thuận bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh An Giang tại Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới và mở rộng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8

Ban hành: 12/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2013

12

Công văn 1352/TTg-KTN điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khu công nghiệp tỉnh Bến Tre do Thủ tướng Chính phủ ban hành

tỉnh Bến Tre vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Chấp hành việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh Bến Tre tại Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới và mở rộng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg

Ban hành: 10/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2013

13

Công văn 150/BXD-KTXD hướng dẫn chi phí lập đồ án quy hoạch khu công nghiệp tỷ lệ 1/2000 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 150/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn thực hiện chi phí lập đồ án quy hoạch khu công nghiệp tỷ lệ 1/2000 Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2012

Ban hành: 03/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2012

14

Công văn 254/TTg-KTN năm 2012 điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp Yên Phong II, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

dựng (văn bản số 2301/BXD-KTQH ngày 30 tháng 12 năm 2011), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 171/BTNMT-KH ngày 31 tháng 01 năm 2012) về việc điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp Yên Phong II, tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý điều chỉnh giảm 236 ha diện tích đất khu công nghiệp Yên Phong II, tỉnh Bắc Ninh (từ

Ban hành: 29/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

15

Công văn 2053/BXD-KTXD hướng dẫn thực hiện chi phí lập đồ án quy hoạch khu công nghiệp tỷ lệ 1/2000 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2053/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn thực hiện chi phí lập đồ án quy hoạch khu công nghiệp tỷ lệ 1/2000 Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 30/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2011

16

Công văn 886/BNN-CB về điều chỉnh, quy hoạch Khu công nghiệp tỉnh Bến Tre đến năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 886/BNN-CB V/v: Điều chỉnh, quy hoạch Khu công nghiệp tỉnh Bến Tre đến năm 2020 Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011

Ban hành: 05/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2011

17

Công văn 2200/BXD-KTQH về việc phương án điều chỉnh Quy hoạch Khu công nghiệp dịch vụ Vân Trung, tỉnh Bắc Giang do Bộ Xây dựng ban hành

ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 2440/UBND-XD ngày 07/9/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang về phương án điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp dịch vụ Vân Trung, tỉnh Bắc Giang của Tập đoàn KHKT Hồng Hải (Đài Loan), gửi kèm theo thuyết minh tóm tắt và bản vẽ quy hoạch kiến trúc cảnh quan. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng

Ban hành: 09/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2009

18

Công văn số 939/TTg-CN về việc bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Sài Gòn-Bình Phước, tỉnh Bình Phước và việc kiểm tra thực hiện Quy hoạch các khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

việc bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Sài Gòn-Bình Phước, tỉnh Bình Phước và văn bản số 4755/BKH-KCN&KCX ngày 06 tháng 7 năm 2007 về kết luận kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Quy hoạch các khu công nghiệp, khu chế xuất tại vùng Đồng bằng sông Hồng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Việc bổ sung khu công nghiệp Sài Gòn-Bình

Ban hành: 13/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2008

19

Công văn 1199/TTg-CN năm 2018 về Đề án bổ sung quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Phố Nối A vào quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp cả nước đến 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

tháng 9 năm 2018 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5853/BKHĐT-QLKKT ngày 22 tháng 8 năm 2018 về Đề án bổ sung quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Phố Nối A vào Quy hoạch tổng thể phát triển

Ban hành: 12/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

20

Công văn 1153/TTg-CN năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1153/TTg-CN V/v điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2018

Ban hành: 05/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.254.115