Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUY HOACH KHU CONG NGHIEP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 65789 văn bản

1

Quyết định 2305/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (giai đoạn 1) - tỷ lệ 1/500 Thành phố Hà Nội

2030, tầm nhìn đến năm 2050; Căn cứ Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 14/6/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội, tỷ lệ 1/2000; Căn cứ Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp hỗ trợ Nam

Ban hành: 12/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

2

Quyết định 21/2007/QĐ-UBND về Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu Công nghiệp Nam Đông Hà tỉnh Quảng Trị

XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH TẠI KHU CÔNG NGHIỆP NAM ĐÔNG HÀ TỈNH QUẢNG TRỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng; Nghị định số

Ban hành: 31/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2015

3

Quyết định 09/2006/QĐ-UBND về Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn I (kể cả phần diện tích mở rộng) do tỉnh Bình Định ban hành

DỰNG THEO QUY HOẠCH TẠI KCN LONG MỸ GIAI ĐOẠN I (KỂ CẢ PHẦN DIỆN TÍCH MỞ RỘNG) UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ về Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Căn cứ Thông tư số 04/BXD-KTQH ngày 30/7/1997 của Bộ

Ban hành: 17/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2015

4

Quyết định 43/2018/QĐ-UBND quy định về giá tối thiểu cho thuê hạ tầng tại khu công nghiệp phía Nam, khu công nghiệp Minh Quân và khu công nghiệp Âu Lâu tỉnh Yên Bái

tháng 01 năm 2019 và bãi bỏ giá thuê hạ tầng tại Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định giá cho thuê đất tại các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái. 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Tài

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2019

5

Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệpkhu kinh tế

Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệpkhu kinh tế. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Nghị định

Ban hành: 22/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2018

6

Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý việc tạm trú đối với người nước ngoài tại khu nhà ở cho người nước ngoài làm việc, lao động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

xây dựng kế hoạch kiểm tra các nội dung khai báo tạm trú việc tuân thủ các điều kiện được quy định tại Quy định này và các văn bản pháp luật khác trong quá trình doanh nghiệp, người nước ngoài thực hiện việc tạm trú tại khu nhà ở cho người nước ngoài làm việc, lao động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. 3. Có

Ban hành: 02/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2019

7

Kế hoạch 3263/KH-UBND năm 2017 về ứng phó với sự cố cháy nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư đến năm 2020 do tỉnh Hà Nam ban hành

THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, KHU DÂN CƯ ĐẾN NĂM 2020 Thực hiện Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020”. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch ứng phó với sự cố cháy nhà

Ban hành: 13/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

8

Quyết định 3544/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

hợp và trách nhiệm giữa Ban Quản lý và các cơ quan liên quan về công tác quản lý nhà nước trong Khu công nghệ cao, Khu công nghiệp, bao gồm: 1. Xúc tiến và quản lý đầu tư. 2. Quản lý quy hoạch, xây dựng và sử dụng đất. 3. Quản lý môi trường. 4. Quản lý khoa học công nghệ. 5. Quản lý lao động. 6. An toàn thực phẩm,

Ban hành: 10/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

9

Quyết định 58/2019/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thoát nước tại Khu Công nghiệp Thành Hải tỉnh Ninh Thuận

vụ thoát nước cho các mục đích theo đúng quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan. d) Hàng năm, căn cứ vào số tiền thu được, lập kế hoạch sử dụng kinh phí cho việc đầu tư duy trì, phát triển và vận hành hệ thống thoát nước Khu công nghiệp Thành Hải; báo cáo Ban Quản lý các Khu

Ban hành: 09/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2019

10

Quyết định 1784/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở và dịch vụ công nhân Khu công nghiệp Gián Khẩu do tỉnh Ninh Bình ban hành

1/500 KHU NHÀ Ở VÀ DỊCH VỤ CÔNG NHÂN KHU CÔNG NGHIỆP GIÁN KHẨU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê

Ban hành: 23/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2017

11

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

theo quy hoạch xây dựng KKT, KCN. Phối hợp với Sở Xây dựng và các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về xây dựng trong KKT, KCN; d) Quản lý trật tự xây dựng các công trình thuộc dự án liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư trong khu công nghiệp và các khu

Ban hành: 17/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2019

12

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Pháp lệnh Cảnh sát môi trường ngày 23 tháng 12 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệpkhu kinh tế; Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến

Ban hành: 13/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

13

Kế hoạch 4308/KH-UBND năm 2016 đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ tại những khu vực có khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị của tỉnh. - Các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển giao thông vận tải của tỉnh, quy hoạch các khu công nghiệp và cụm công nghiệp và các quy hoạch khác có liên quan. - Huy động tối đa các nguồn

Ban hành: 18/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2016

14

Kế hoạch 260/KH-UBND năm 2019 triển khai Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

ương Hội LHPN Việt Nam về việc triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” giai đoạn II (từ năm 2018 - 2020), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các

Ban hành: 19/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2019

15

Quyết định 1321/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu phụ trợ phục vụ sản xuất, kinh doanh Khu công nghiệp Khánh Cư do tỉnh Ninh Bình ban hành

HOẠCH CHI TIẾT KHU PHỤ TRỢ PHỤC VỤ SẢN XUẤT, KINH DOANH KHU CÔNG NGHIỆP KHÁNH CƯ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Ban hành: 13/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2016

16

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

1.Trách nhiệm của Ban Quản lý a) Chủ trì thực hiện công tác lập, rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp (KCN), quy hoạch chung xây dựng các KKT, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong các khu kinh tế (KKT) trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. b) Chủ trì phối hợp với

Ban hành: 31/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2018

17

Quyết định 328/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Đồng Dinh - huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG DINH - HUYỆN NGHĨA HÀNH, TỈNH QUẢNG NGÃI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Căn cứ Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Ban hành: 08/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2016

18

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

phối hợp Ban quản lý Khu kinh tế, chính quyền địa phương nơi có KKT, KCN hướng dẫn doanh nghiệp triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự; phối hợp tham mưu giải quyết các vụ đình công, lãn công, tụ tập biểu tình gây rối an ninh trật tự trong KKT, KCN; hướng dẫn xây dựng các nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, công tác bảo

Ban hành: 20/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2018

19

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 11/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2018

20

Kế hoạch 49/KH-UBND năm 2017 nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017-2020

hóa thể thao, các khu vui chơi giải trí cho công nhân lao động KCN, KKT; đến năm 2020 có từ 02 đến 03 Trung tâm Văn hóa - Thể thao trong các KCN, KKT, ở các doanh nghiệp có đông công nhân lao động. + Các KCN, KKT phải có quy hoạch phát triển các thiết chế văn hóa thể thao; vận động các doanh nghiệp xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao

Ban hành: 13/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.217.242