Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" QUOC HOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 7407 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2017/BGTVT về Lốp hơi dùng cho ô tô

QCVN34:2017/BGTVT,Quy chuẩn QCVN34:2017,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 34:2017/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ LỐP HƠI DÙNG CHO Ô TÔ National technical regulation on pneumatic tyres for automobiles Lời nói đầu QCVN 34:2017/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ trình duyệt, Bộ

Ban hành: 22/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2017

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12087:2017 về Rượu vang - Xác định độ axit bay hơi

TCVN12087:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12087:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12087:2017 RƯỢU VANG - XÁC ĐỊNH ĐỘ AXIT BAY HƠI Wine - Determination of volatile acidity Lời nói đầu TCVN 12087:2017 được xây dựng trên cơ sở tham khảo OIV-MA-AS313-02 (2009) Vilatile acidity; TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11194:2017 về Bitum - Phương pháp xác định độ đàn hồi

TCVN11194:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11194:2017,***,Giao thông,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11194:2017 BITUM - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐÀN HỒI Bitumen - Test method for elastic recovery Lời nói đầu TCVN 11194:2017 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị,

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2017

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11769:2017 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống hồi

TCVN11769:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11769:2017,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11769:2017 GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP - CÂY GIỐNG HỒI Forest tree cultivars - Illicium verum hook.f Lời nói đầu TCVN 11769:2017 do Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2020/BTC về Thóc tẻ dự trữ quốc gia

QCVN14:2020/BTC,Quy chuẩn QCVN14:2020,Bộ Tài chính,Công nghệ- Thực phẩm QCVN 14: 2020/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THÓC TẺ DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on paddy for national reserve Lời nói đầu QCVN 14: 2020/BTC thay thế QCVN 14: 2014/BTC; QCVN 14: 2020/BTC do Tổng cục Dự trữ Nhà

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8630:2019 về Nồi hơi - Hiệu suất năng lượng và phương pháp xác định

TCVN8630:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8630:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8630:2019 NỒI HƠI - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH Boilers - Energy efficiency and method for determination Lời nói đầu TCVN 8630:2019 thay thế TCVN 8630:2010. TCVN 8630:2019 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12258:2018 (ISO 18605:2013) về Bao bì và môi trường - Thu hồi năng lượng

TCVN12258:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12258:2018,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12258:2018 ISO 18605:2013 BAO BÌ VÀ MÔI TRƯỜNG - THU HỒI NĂNG LƯỢNG Packaging and the environment - Energy recovery Lời nói đầu TCVN 12258:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 18605:2013. TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12271-2:2018 về Giống cá nước lạnh - Yêu cầu kỹ thuật - Phần 2: Cá hồi vân

TCVN12271-2:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12271-2:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12271-2:2018 GIỐNG CÁ NƯỚC LẠNH - YÊU CẦU KỸ THUẬT - PHẦN 2: CÁ HỒI VÂN Cold water fingerling - Technical requirement - Part 2: Rainbow trout Lời nói đầu TCVN 12271-2: 2018 do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

9

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 31:2017/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với đường ống dẫn hơi nước, nước nóng

QCVN31:2017/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN31:2017,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội QCVN 31:2017/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐƯỜNG ỐNG DẪN HƠI NƯỚC VÀ NƯỚC NÓNG National technical regulation on safe work of pipe lines for steam and hot water Lời nói đầu QCVN 31:2017/BLĐTBXH - Quy

Ban hành: 26/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2017

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11633:2017 về Bê tông nhựa - Thu hồi nhựa đường từ dung dịch sau khi chiết bằng phương pháp Abson

TCVN11633:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11633:2017,***,Xây dựng   TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11633:2017 BÊ TÔNG NHỰA - THU HỒI NHỰA ĐƯỜNG TỪ DUNG DỊCH SAU KHI CHIẾT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ABSON Asphalt Concrete - Test methods of recovery asphalt from solution by abson method - Part 8: Determination of compaction coefficient

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2017

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12068:2017 (ISO 23996:2007) về Thảm trải sàn đàn hồi - Xác định khối lượng riêng

TCVN12068:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12068:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12068:2017 ISO 23996:2007 THẢM TRẢI SÀN ĐÀN HỒI - XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG Resilient floor coverings - Determination of density Lời nói đầu TCVN 12068:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 23996:2007 TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12063:2017 (ISO 10874:2009) về Thảm trải sàn đàn hồi, dệt và laminate - Phân loại

TCVN12063:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12063:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12063:2017 ISO 10874:2009 THẢM TRẢI SÀN ĐÀN HỒI, DỆT VÀ LAMINATE - PHÂN LOẠI Resilient, textile and laminate floor coverings -- Classification Lời nói đầu TCVN 12063:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 10874:2009

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

13

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2018/BGTVT về An toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển

QCVN102:2018/BGTVT,Quy chuẩn QCVN102:2018,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông,Công nghiệp QCVN 102:2018/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT NỒI HƠI LẮP ĐẶT TRÊN PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC TRÊN BIỂN National Technical Regulation on Safe Work of Boiler on Offshore installation

Ban hành: 07/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2019

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8853:2011 về Tinh dầu đại hồi

TCVN8853:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8853:2011,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8853 : 2011 TINH DẦU ĐẠI HỒI (ILLICIUM VERUM HOOK. F.) Oil of star anise (Illicium verum Hook. f.) Lời nói đầu TCVN 8853:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và Phụ gia thực phẩm

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2014

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8852:2011 về Hoa đại hồi

TCVN8852:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8852:2011,***,Nông nghiệp,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8852:2011 HOA ĐẠI HỒI (Illicium verum Hook. f) Star anise (Illicium verum Hook. f) Lời nói đầu TCVN 8852:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và Phụ gia thực phẩm biên soạn, Tổng

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2014

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12802:2019 (ASTM D 1142-95) về Nhiên liệu dạng khí - Xác định hàm lượng hơi nước bằng phép đo nhiệt độ điểm sương

TCVN12802:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12802:2019,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12802:2019 ASTM D 1142-95 NHIÊN LIỆU DẠNG KHÍ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HƠI NƯỚC BẰNG PHÉP ĐO NHIỆT ĐỘ ĐIỂM SƯƠNG Standard test method for water vapor content of gaseous fuels by measurement of dew-point temperature Lời nói

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12728:2019 về Nồi hơi - Yêu cầu kỹ thuật về thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sử dụng và sửa chữa

TCVN12728:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12728:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12728:2019 NỒI HƠI - YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT, SỬ DỤNG VÀ SỬA CHỮA Boilers - Technical requirement of design, manufacture, installation, operation and maintenance Lời nói đầu TCVN 12728:2019 thay

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12411:2019 về Nhiên liệu sản xuất từ dầu bôi trơn đã qua sử dụng dùng cho nồi hơi thương phẩm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN12411:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12411:2019,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12411:2019 NHIÊN LIỆU SẢN XUẤT TỪ DẦU BÔI TRƠN ĐÃ QUA SỬ DỤNG DÙNG CHO NỒI HƠI THƯƠNG PHẨM - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Commercial boiler fuels with used lubricating oils - Requirements and test methods Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

19

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01: 2020/BCT về An toàn điện

QCVN01:2020/BCT,Quy chuẩn QCVN01:2020,Bộ Công thương,Điện - điện tử QCVN 01: 2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐIỆN National technical regulation on Electric safety Lời nói đầu QCVN 01:2020/BCT thay thế QCVN 01:2008/BCT được ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 6 năm

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2020

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN IV:2015 về Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc

polysacharid cộng hợp Lời nói đầu Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc TCVN IV:2015 được xây dựng trên nguyên tắc nối tiếp Bộ TCVN 1:2009, Bộ TCVN 11:2012 và Bộ TCVN III:2014. Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc TCVN IV:2015 do Hội đồng Dược điển Việt Nam biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108