Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUOC HOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 173402 văn bản

1

Lệnh công bố Luật Tổ chức Quốc hội 2020

10/2020/L-CTN,Lệnh 10 2020,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Luật Tổ chức Quốc hội,Lệnh 10/2020/L-CTN công bố Luật Tổ chức Quốc hội 2020,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/L-CTN

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

2

Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020

Luật 65 2020,Quốc hội,Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi,Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020,Sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội 2014,Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 65/2020/QH14,65/2020/QH14,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

3

Quyết định 1306/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục Bí mật nhà nước của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1306/QD-TTg,Quyết định 1306 2020,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục Bí mật nhà nước của Quốc hội,Danh mục Bí mật của Tổng Thư ký Quốc hội,Danh mục Bí mật của Văn phòng Quốc hội,Danh mục Bí mật của Đoàn đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

4

Nghị quyết 1177/NQ-UBTVQH14 năm 2020 quy định về tổ chức đoàn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội viếng người từ trần do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1177/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1177 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Tổ chức đoàn của Quốc hội,Tổ chức đoàn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,Tổ chức đoàn của Văn phòng Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2021

5

Nghị quyết 20/2021/QH15 về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV do Quốc hội ban hành

20/2021/QH15,Nghị quyết 20 2021,Quốc hội,Số lượng thành viên Chính phủ,Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ,Thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2021

6

Nghị quyết 09/2021/QH15 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 do Quốc hội ban hành

09/2021/QH15,Nghị quyết 09 2021,Quốc hội,Chương trình giám sát của Quốc hội,Chương trình giám sát Quốc hội năm 2022,Chương trình giám sát năm 2022 của Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2021

7

Nghị quyết 08/2021/QH15 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV do Quốc hội ban hành

08/2021/QH15,Nghị quyết 08 2021,Quốc hội,Cơ cấu của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV,Cơ cấu tổ chức của Chính phủ,Cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2021

8

Nghị quyết 01/2021/QH15 về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV do Quốc hội ban hành

01/2021/QH15,Nghị quyết 01 2021,Quốc hội,Số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV,Số thành viên Ủy ban Thường vụ khóa XV,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

9

Nghị quyết 151/2021/QH14 về bầu Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành

151/2021/QH14,Nghị quyết 151 2021,Quốc hội,Bầu Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XIV,Bầu Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội 2021,Nghị quyết về Bầu Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

10

Nghị quyết 152/2021/QH14 về bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành

152/2021/QH14,Nghị quyết 152 2021,Quốc hội,Bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV,Bầu Tổng Thư ký Quốc hội 2021,Nghị quyết về Bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

11

Nghị quyết 145/2021/QH14 về miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành

145/2021/QH14,Nghị quyết 145 2021,Quốc hội,Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV,Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2021,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

12

Nghị quyết 147/2021/QH14 về miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành

147/2021/QH14,Nghị quyết 147 2021,Quốc hội,Miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV,Miễn nhiệm Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV,Miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội 2021,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

13

Nghị quyết 150/2021/QH14 về bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành

150/2021/QH14,Nghị quyết 150 2021,Quốc hội,Bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,Bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV,Bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2021,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

14

Nghị quyết 139/2021/QH14 về bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành

139/2021/QH14,Nghị quyết 139 2021,Quốc hội,Bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV,Bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV,Bầu Phó Chủ tịch Quốc hội 2021,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

15

Nghị quyết 138/2021/QH14 về miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành

138/2021/QH14,Nghị quyết 138 2021,Quốc hội,Miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV,Miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội 2021,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

16

Nghị quyết 123/2020/QH14 về bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc do Quốc hội ban hảnh

123/2020/QH14,Nghị quyết 123 2020,Quốc hội,Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội,Bãi nhiệm đại biểu Phạm Phú Quốc,Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XIV,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị

Ban hành: 03/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

17

Nghị quyết 135/2020/QH14 về Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành

135/2020/QH14,Nghị quyết 135 2020,Quốc hội,Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV,Nội dung trong Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV,Nghị quyết Kỳ họp thứ 10 Quốc hội XIV,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

18

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật tổ chức Quốc hội do Văn phòng Quốc hội ban hành

24/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 24 2020,Văn phòng quốc hội,Luật tổ chức Quốc hội năm 2014,Hợp nhất Luật tổ chức Quốc hội,Văn bản hợp nhất Luật tổ chức Quốc hội,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

19

Luật Tổ chức Quốc hội 2014

Luật 57 2014,Quốc hội,Luật Tổ chức Quốc hội,Tổ chức Quốc hội,Quốc hội,Luật Tổ chức Quốc hội 2014,57/2014/QH13,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 57/2014/QH13 Hà Nội,

Ban hành: 20/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

20

Nghị quyết 112/2020/QH14 về bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành

112/2020/QH14,Nghị quyết 112 2020,Quốc hội,Chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,Bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Quốc hội,Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.238.36