Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUAN DOI NHAN DAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 200789 văn bản

21

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN VÀO PHỤC VỤ TẠI NGŨ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2020 Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hàng năm luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự

Ban hành: 04/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2019

22

Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999

12 năm 1999 LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 16/1999/QH10 VỀ SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Để xây dựng đội ngũ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bảo đảm hoàn thành mọi nhiệm

Ban hành: 21/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

23

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH hợp nhất Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành

3 năm 2013 LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 16/1999/QH10 ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2000, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều

Ban hành: 20/03/2013

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2013

24

Nghị định 82/2016/NĐ-CP quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam

82/2016/ND-CP,Nghị định 82 2016,Chính phủ,Quy định cấp hiệu phù hiệu,Trang phục quân đội,Quân đội nhân dân Việt Nam,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 82/2016/NĐ-CP

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

25

Nghị định 70/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu

70/2015/ND-CP,Nghị định 70 2015,Chính phủ,Hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế ,Bảo hiểm y tế Quân đội nhân dân,Bảo hiểm y tế Công an nhân dân,Người làm công tác cơ yếu,Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2015

26

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2018 về tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN VÀO PHỤC VỤ TẠI NGŨ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2019 Trong năm 2018, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự nỗ lực, cố gắng của Hội đồng nghĩa vụ quân

Ban hành: 23/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2018

27

Thông tư 58/2015/TT-BQP Quy định hoạt động điều phối và ứng cứu sự cố mạng máy tính trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

58/2015/TT-BQP,Thông tư 58 2015,Bộ Quốc phòng,Sự cố mạng máy tính,Sự cố mạng máy tính trong Quân đội ,Ứng cứu sự cố mạng máy tính,Điều phối ứng cứu sự cố mạng ,Quân đội nhân dân Việt Nam,Công nghệ thông tin BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2015

28

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành

Số: 20/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014 LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 16/1999/QH10 ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2000, được sửa đổi, bổ sung bởi: 1. Luật số 19/2008/QH12 ngày 03

Ban hành: 11/12/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2015

29

Thông tư 160/2014/TT-BQP hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

160/2014/TT-BQP,Thông tư 160 2014,Bộ Quốc phòng,Luật thi đua khen thưởng,Chế độ thi đua khen thưởng,Thi đua khen thưởng,Quân đội nhân dân Việt Nam,Văn hóa - Xã hội BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2014

30

Thông tư 164/2014/TT-BQP về Quy chế quản lý báo chí trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

164/2014/TT-BQP,Thông tư 164 2014,Bộ Quốc phòng,Quân đội nhân dân Việt Nam,Quy chế quản lý,Quân đội nhân dân,Văn hóa - Xã hội BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 164/2014/TT-BQP Hà

Ban hành: 17/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2017

31

Thông tư 110/2014/TT-BQP về Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006; Căn cứ Luật Viễn thông năm 2009; Căn cứ Luật Cơ yếu năm 2011; Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7

Ban hành: 22/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2014

32

Thông tư 98/2014/TT-BQP về Quy chế Xuất bản trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ XUẤT BẢN TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; Căn cứ Luật Xuất bản năm 2012; Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 22/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2014

33

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2017 về tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN VÀO PHỤC VỤ TẠI NGŨ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2018 Trong năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự nỗ lực, cố gắng của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, công tác tuyển chọn và gọi công dân

Ban hành: 07/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2017

34

Thông tư 279/2017/TT-BQP về quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC THỰC HIỆN XUẤT NGŨ ĐỐI VỚI HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ PHỤC VỤ TẠI NGŨ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Ban hành: 31/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2017

35

Văn bản hợp nhất 01/NĐHN-BQP hợp nhất Nghị định của Chính phủ về Điều lệ phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành

01/NĐHN-BQP Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ PHỤC VỤ CỦA HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Nghị định số 54/CP ngày 07 tháng 8 năm 1995 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực kể từ

Ban hành: 20/05/2013

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2013

36

Thông tư 199/2016/TT-BQP quy định và hướng dẫn tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 199/2016/TT-BQP Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC NGÀY KỶ NIỆM; NGHI THỨC TRAO TẶNG, ĐÓN NHẬN HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG, DANH HIỆU THI ĐUA TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Ban hành: 01/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2016

37

Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2016 về tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

tháng 10 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN VÀO PHỤC VỤ TẠI NGŨ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2017 Trong năm 2016, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và sự nỗ

Ban hành: 06/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

38

Nghị định 130/2008/NĐ-CP về giấy chứng minh sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam

ngày 19 tháng 12 năm 2008 NGHỊ ĐỊNH VỀ GIẤY CHỨNG MINH SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Ban hành: 19/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2008

39

Nghị định 14/2016/NĐ-CP quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai

14/2016/ND-CP,Nghị định 14 2016,Chính phủ,Quân đội nhân dân,Thực hiện nghĩa vụ quân sự ,Nghề chuyên môn công dân nữ,Ngành nghề chuyên môn của công dân nữ,Chế độ nghĩa vụ quân sự,Nghĩa vụ quân sự nữ,Miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến,Huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------

Ban hành: 15/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2016

40

Lệnh công bố Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999

02/L-CTN,Lệnh 02 2000,Chủ tịch nước,Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam,Luật Sĩ quan,Lệnh công bố Luật,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 02/L-CTN Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139