Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" QUAN O MON "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2927 công văn

1

Công văn 3488/VPCP-KTTH năm 2018 về xử lý vấn đề góp vốn tại Hợp đồng Dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v xử lý vấn đề góp vốn tại Hợp đồng Dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018 Kính gửi: - Bộ Công Thương; - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số

Ban hành: 16/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2018

2

Công văn 11464/VPCP-KTTH năm 2017 về xử lý vấn đề góp vốn tại Hợp đồng Dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn do Văn phòng Chính phủ ban hành

có ý kiến như sau: Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) xây dựng Kế hoạch và phê duyệt chủ trương việc PVN mua hoặc chuyển nhượng phần vốn góp tại Hợp đồng Hợp tác kinh doanh Dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn với Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas) theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về quản lý, sử dụng

Ban hành: 27/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2017

3

Công văn 67069/CT-TTHT năm 2019 về lệ phí môn bài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Khai lệ phí môn bài... a.1) Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh; a.2) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí

Ban hành: 26/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2019

4

Công văn 2955/VPCP-KTTH năm 2017 ưu đãi đối với Dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn do Văn phòng Chính phủ ban hành

án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Công Thương; - Bộ Khoa học và Công nghệ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Tài chính (Công văn số

Ban hành: 28/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2017

5

Công văn 5898/BNV-TCBC năm 2019 về đăng ký thí điểm hợp nhất cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành

5898/BNV-TCBC,Công văn 5898,Bộ Nội vụ,Cơ quan cấp tỉnh ,Cơ quan chuyên môn,Cơ quan,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5898/BNV-TCBC V/v đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên

Ban hành: 27/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2019

6

Công văn 2239/VPCP-KTN giao thực hiện đầu tư Dự án nhiệt điện Ô Môn 3 và Ô Môn 4 do Văn phòng Chính phủ ban hành

máy nhiệt điện tuốc bin khí hỗn hợp Ô Môn 5, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.     Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải; - Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH,

Ban hành: 06/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2010

7

Công văn 45747/CT-TTHT năm 2018 về miễn lệ phí môn bài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

lý trực tiếp. a) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí; b) Trường hợp người nộp lệ phí có

Ban hành: 02/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

8

Công văn 56324/CT-TTHT năm 2017 về trả lời chính sách thuế môn bài năm 2015 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

chuyển đến (sau đây gọi là “Độc giả”) hỏi về chính sách môn bài năm 2015. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau: - Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính

Ban hành: 18/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2017

9

Công văn 73110/CT-TTHT năm 2019 về thủ tục lệ phí môn bài với địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí; a.2) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực

Ban hành: 19/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

10

Công văn 11363/CT-TTHT năm 2016 về thuế môn bài do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ: “1. Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp … Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở

Ban hành: 22/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2017

11

Công văn 2434/TCT-KK năm 2019 về đăng ký địa điểm kinh doanh và kê khai lệ phí môn bài do Tổng cục Thuế ban hành

2434/TCT-KK,Công văn 2434 2019,Tổng cục Thuế,Lệ phí môn bài,Địa điểm kinh doanh ,Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2434/TCT-KK

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2019

12

Công văn 7342/CT-TTHT năm 2019 về lệ phí môn bài cho Văn phòng đại diện của doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.” Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của

Ban hành: 25/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

13

Công văn 2687/CT-TTHT năm 2016 về thuế môn bài của địa điểm kinh doanh do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

“Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng...) kinh doanh cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế. …”

Ban hành: 29/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2016

14

Công văn 8699/VPCP-CN năm 2018 về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch mỏ đá vôi xi măng Lộc Môn, tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn số 1938/BXD-VLXD ngày 07 tháng 8 năm 2018 về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng Việt Nam đến năm 2020 mỏ đá vôi xi măng Lộc Môn, tỉnh Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau: 1. Bộ Xây dựng rà soát, cập nhật diện tích thực tế mỏ Lộc Môn, xã Trung Sơn, xã Cao

Ban hành: 12/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2018

15

Công văn 49274/CT-TTHT năm 2018 về khai thuế giá trị gia tăng, lệ phí môn bài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài: “1. Khai, nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. a) Khai lệ phí môn bài … a.2) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh

Ban hành: 16/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2018

16

Công văn 87/VPCP-NC năm 2018 về vụ nổ tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Phong, tỉnh Bắc Ninh Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh; - Bộ Quốc phòng; - Bộ Công an. Vào sáng ngày 03 tháng 01 năm 2018, xảy ra vụ nổ lớn xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2018

17

Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH năm 2014 hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014 Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo - Các cơ sở đào

Ban hành: 08/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2014

18

Công văn 1849/TCT-CS về thuế môn bài do Tổng cục Thuế ban hành

doanh cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn

Ban hành: 30/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2012

19

Công văn 20154/CT-HTr năm 2015 về giải đáp chính sách thuế môn bài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Doanh nghiệp thành viên có các chi nhánh các quận, huyện, thị xã. Tổng công ty bảo hiểm nộp thuế Môn bài 3 triệu đồng/năm, các Doanh nghiệp thành viên tại các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương nộp thuế Môn bài 2 triệu đồng/năm, chi nhánh các quận, huyện, thị xã nộp thuế môn bài 1 triệu đồng/

Ban hành: 20/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2015

20

Công văn 9868/SXD-CPXD giải quyết khó khăn của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn trong lĩnh vực xây dựng và nhà do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

khăn vướng mắc liên quan đến lĩnh vực xây dựng và nhà trên địa bàn huyện Hóc Môn (theo các nội dung nêu tại Công văn số 1540/UBND ngày 21/10/2011 và Công văn số 1649/UBND ngày 08/11/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn); tham dự cuộc họp còn có Lãnh đạo các phòng-ban của Sở Xây dựng, Lãnh đạo các phòng-ban và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã

Ban hành: 17/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.176.182