Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" QUAN DOI NHAN DAN VIET NAM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10619 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN/QS 1822:2014 về Trang phục Dân quân tự vệ

TCVN/QS1822:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN,Bộ Quốc phòng TCVN/QS 1822:2014 TRANG PHỤC DÂN QUÂN TỰ VỆ (Ban hành kèm theo Thông tư số: 193/2014/TT-BQP ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) MỤC LỤC Mục lục Lời nói đầu Phần 1: Sao mũ cứng 1. Phạm vi áp dụng 2. Quy định chung 3. Yêu

Ban hành: 26/12/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2015

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6602:2013 (ISO 8455 : 2011) về Cà phê nhân - Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển

TCVN6602:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6602:2013,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6602 : 2013 ISO 8455 : 2011 CÀ PHÊ NHÂN - HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN Green coffee - Guidelines for storage and transport Lời nói đầu TCVN 6602 : 2013 thay thế TCVN 6602 : 2000; TCVN 6602 : 2013 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12290:2018 (ISO 30408:2016) về Quản lý nguồn nhân lực – Hướng dẫn quản trị nhân sự

TCVN12290:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12290:2018,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12290:2018 ISO 30408:2016 QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC - HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ Human resource management - Guidelines on human governance Lời nói đầu TCVN 12290:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 30408:2016. TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4193:2014 về Cà phê nhân

TCVN4193:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4193:2014,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4193 : 2014 CÀ PHÊ NHÂN Green Coffee Lời nói đầu TCVN 4193:2014 thay thế TCVN 4193:2005; TCVN 4193:2014 do Cục chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối và Công ty Cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa xuất

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7087:2013 (CODEX STAN 1-1985, Sửa đổi 2010) về Ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn

TCVN7087:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7087:2013,***,Công nghiệp,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7087:2013 CODEX STAN 1-1985, SỬA ĐỔI 2010 GHI NHÃN THỰC PHẨM BAO GÓI SẴN Labelling of prepackaged foods Lời nói đầu TCVN 7087:2013 thay thế TCVN 7087:2008; TCVN 7087:2013 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9695:2013 (ISO 7562:1990) về Khoai tây - Hướng dẫn bảo quản trong kho có thông gió nhân tạo

TCVN9695:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9695:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9695:2013 ISO 7562:1990 KHOAI TÂY - HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN TRONG KHO CÓ THÔNG GIÓ NHÂN TẠO Potatoes - Guidelines for storage in artificially ventilated stores Lời nói đầu TCVN 9695:2013 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2014

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12388-1:2018 (ISO 13300-1:2006) về Phân tích cảm quan - Hướng dẫn chung đối với nhân viên phòng đánh giá cảm quan - Phần 1: Trách nhiệm của nhân viên

TCVN12388-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12388-1:2018,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12388-1:2018 ISO 13300-1:2006 PHÂN TÍCH CẢM QUAN - HƯỚNG DẪN CHUNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN PHÒNG ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN - PHẦN 1: TRÁCH NHIỆM CỦA NHÂN VIÊN Sensory analysis - General guidance for the staff of a sensory evaluation laboratory -

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6538:2013 (ISO 6668:2008) về cà phê nhân - Chuẩn bị mẫu để phân tích cảm quan

TCVN6538:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6538:2013,***,Nông nghiệp,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6538:2013 ISO 6668:2008 CÀ PHÊ NHÂN - CHUẨN BỊ MẪU ĐỂ PHÂN TÍCH CẢM QUAN Green coffee - Preparation of samples for use in sensory analysis Lời nói đầu TCVN 6538:2013 thay thế TCVN 6538:2007;

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9687:2013 (ISO 931:1980) về Chuối xanh - Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển

TCVN9687:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9687:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9687:2013 ISO 931:1980 CHUỐI XANH - HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN Green bananas - Guide to storage and transport Lời nói đầu TCVN 9687:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 931:1980; TCVN 9687:2013 do Ban

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2014

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12289:2018 (ISO 30405:2016) về Quản lý nguồn nhân lực – Hướng dẫn tuyển dụng

TCVN12289:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12289:2018,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12289:2018 ISO 30405:2016 QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC - HƯỚNG DẪN TUYỂN DỤNG Human resource management - Guidelines on recruitment Lời nói đầu TCVN 12289:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 30405:2016. TCVN 12289:2018 do Ban

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4850:2010 về nhân hạt điều

thực phẩm. 2. Tài liệu viện dẫn Tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 7087:2008, Ghi nhãn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12388-2:2018 (ISO 13300-2:2006) về Phân tích cảm quan - Hướng dẫn chung đối với nhân viên phòng đánh giá cảm quan - Phần 2: Tuyển chọn và huấn luyện người phụ trách hội đồng

TCVN12388-2:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12388-2:2018,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12388-2:2018 ISO 13300-2:2006 PHÂN TÍCH CẢM QUAN - HƯỚNG DẪN CHUNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN PHÒNG ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN – PHẦN 2: TUYỂN CHỌN VÀ HUẤN LUYỆN NGƯỜI PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG Sensory analysis - General guidance for the staff of a sensory

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5867:2009 về Thang máy - Cabin, đối trọng và ray dẫn hướng - Yêu cầu an toàn

TCVN5867:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5867:2009,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5867 : 2009 THANG MÁY - CABIN, ĐỐI TRỌNG VÀ RAY DẪN HƯỚNG - YÊU CẦU AN TOÀN Lifts - Cabins, counterweights and guide rails - Safety requirements Lời nói đầu TCVN 5867 : 2009 thay thế TCVN 5867 : 1995. TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 14006:2013 (ISO 14006:2011) về Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn để hợp nhất thiết kế sinh thái

TCVNISO14006:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO14006:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 14006:2013 ISO 14006:2011 HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG. HƯỚNG DẪN ĐỂ HỢP NHẤT THIẾT KẾ SINH THÁI Environmental management systems. Guidelines for incorporating ecodesign Lời nói đầu TCVN ISO

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5899:2017 về Giấy viết

Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. GIẤY VIẾT Writing paper 1  Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại giấy không tráng phủ bề mặt dùng để viết. 2  Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7755:2007 về ván gỗ dán

trời. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có). TCVN 7756-2:2007 Ván gỗ nhân tạo – Phương

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11269:2015 (ISO 4:1997) về Thông tin và tư liệu - Quy tắc viết tắt các từ trong nhan đề và nhan đề của xuất bản phẩm

TCVN11269:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11269:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11269:2015 ISO 4:1997 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - QUY TẮC VIẾT TẮT CÁC TỪ TRONG NHAN ĐỀ VÀ NHAN ĐỀ CỦA XUẤT BẢN PHẨM lnformation and documentation - Rules for the abbreviation of title words and titles of publications Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 14021:2013 (ISO 14021:1999, Sửa đổi 1:2011) về Nhãn môi trường và công bố về môi trường - Tự công bố về môi trường (Ghi nhãn môi trường kiểu II)

TCVNISO14021:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO14021:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 14021:2013 ISO 14021:1999, SỬA ĐỔI 1:2011 NHÃN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG BỐ VỀ MÔI TRƯỜNG - TỰ CÔNG BỐ VỀ MÔI TRƯỜNG (GHI NHÃN MÔI TRƯỜNG KIỂU II) Environmental labels and declarations - Self-declared

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

19

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 99:2017/BGTVT về Kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu biển

IV TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 1.1 Trách nhiệm của chủ tàu, các cơ sở thiết kế, đóng mới, hoán cải và sửa chữa tàu, các cơ sở chế tạo thiết bị quản lý nước dằn trên tàu biển 1.2 Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam V TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM SOÁT VÀ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN VÀ CẶN NƯỚC

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11045:2015 về Hướng dẫn đánh giá cảm quan tại phòng thử nghiệm đối với cá và động vật có vỏ

TCVN11045:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11045:2015,***,Nông nghiệp,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11045:2015 CAC/GL 31-1999 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN TẠI PHÒNG THỬ NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁ VÀ ĐỘNG VẬT CÓ VỎ Guidelines for the sensory evaluation of fish and shellfish in laboratories Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139