Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUAN CAU GIAY "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 126381 văn bản

1

Quyết định 5094/QĐ-UBND về điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH V/V: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 QUẬN CẦU GIẤY ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2017

2

Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm của thành phố Hà Nội

--------------- Số: 12/NQ-HĐND Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2019 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH GIỮA CÁC QUẬN CẦU GIẤY, BẮC TỪ LIÊM, NAM TỪ LIÊM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ CHÍN (Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 10/7/2019)

Ban hành: 10/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2019

3

Quyết định 5141/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

do - Hạnh phúc --------------- Số: 5141/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 QUẬN CẦU GIẤY ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2016

4

Quyết định 6916/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt mức thu phí tại chợ Đồng Xa, Cầu Giấy, Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

6916/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC THU PHÍ TẠI CHỢ ĐỒNG XA, CHỢ CẦU GIẤY, CHỢ NGHĨA TÂN, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh Phí,

Ban hành: 15/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2017

5

Quyết định 2613/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án xây dựng cầu 361 qua sông Tô Lịch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

--------------- Số: 2613/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH, GIÁ ĐẤT CỤ THỂ LÀM CĂN CỨ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU 361 QUA SÔNG TÔ LỊCH, PHƯỜNG YÊN HÒA, QUẬN CẦU GIẤY. ỦY BAN

Ban hành: 26/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2016

6

Quyết định 5524/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô đất ký hiệu CC1 thuộc quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Số: 5524/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH Ô ĐẤT KÝ HIỆU CC1 THUỘC QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ MỚI DỊCH VỌNG, QUẬN CẦU GIẤY, TỶ LỆ 1/500. Địa điểm: phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ

Ban hành: 03/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2016

7

Quyết định 4339/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Đăng Ninh kéo dài tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

QUẬN CẦU GIẤY ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá

Ban hành: 28/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2016

8

Quyết định 1269/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, tỷ lệ 1/500 tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy và phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

phúc --------------- Số: 1269/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH TỔNG THỂ QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG NAM ĐƯỜNG TRẦN DUY HƯNG, TỶ LỆ 1/500. ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG TRUNG HÒA, QUẬN CẦU GIẤY VÀ PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, QUẬN THANH XUÂN,

Ban hành: 24/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

9

Quyết định 4640/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh Quyết định 2267/QĐ-UBND duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Số: 4640/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM A) KHOẢN 1 ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 2267/QĐ-UBND NGÀY 26/4/2014 VỀ VIỆC DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) QUẬN CẦU GIẤY ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ban hành: 09/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2014

10

Quyết định 2267/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) QUẬN CẦU GIẤY ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 26/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2014

11

Quyết định 1069/QĐ-BTTTT năm 2013 về công nhận Cụm Tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ quận Cầu Giấy là Khu công nghệ thông tin tập trung do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CỤM TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP NHỎ QUẬN CẦU GIẤY LÀ KHU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẬP TRUNG BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Công nghệ cao ngay 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị

Ban hành: 28/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2013

12

Quyết định 4340/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư công trình cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II (đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy)

TRÌNH NHẰM CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI - DỰ ÁN II (ĐOẠN TỪ HOÀNG QUỐC VIỆT ĐẾN ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ, QUẬN CẦU GIẤY ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết

Ban hành: 28/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2015

13

Quyết định 5236/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị H2-2, tỷ lệ 1/2000 địa điểm thuộc địa giới hành chính các quận Đống Đa, quận Cầu Giấy, quận Thanh Xuân, quận Hà Đông và huyện Từ Liêm - Hà Nội

Số: 5236/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ H2-2, TỶ LỆ 1/2000 ĐỊA ĐIỂM: THUỘC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC QUẬN: ĐỐNG ĐA, CẦU GIẤY, THANH XUÂN, HÀ ĐÔNG VÀ HUYỆN TỪ LIÊM, HÀ NỘI. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 14/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

14

Quyết định 2848/QĐ-UBND năm 2011 về Quy chế quản lý vận hành, khai thác sử dụng Cung Trí thức Thành phố tại Lô đất D25* Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VẬN HÀNH, KHAI THÁC SỬ DỤNG CUNG TRÍ THỨC THÀNH PHỐ TẠI LÔ ĐẤT D25* KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng

Ban hành: 20/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2011

15

Quyết định 4378/QĐ-UBND năm 2010 đính chính và điều chỉnh bảng giá đất tại quận Cầu Giấy và huyện Mỹ Đức trong bảng giá đất thành phố Hà Nội năm 2010 kèm theo Quyết định 124/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

4378/QD-UBND,Quyết định 4378 2010,Thành phố Hà Nội,Đính chính Quyết định,Điều chỉnh bảng giá đất,Quận Cầu Giấy,Huyện Mỹ Đức,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 07/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2010

16

Quyết định 1126/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu thuộc Dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm tuyến cáp và đường dây thông tin, viễn thông, chiếu sáng hiện đang đi nổi trên tuyến phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

NGẦM CÁC TUYẾN CÁP VÀ ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN, VIỄN THÔNG, CHIẾU SÁNG HIỆN ĐANG ĐI NỔI TRÊN TUYẾN PHỐ HOÀNG QUỐC VIỆT, QUẬN CẦU GIẤY ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công

Ban hành: 10/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

17

Quyết định 893/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây thông tin, viễn thông, chiếu sáng hiện đang đi nổi trên tuyến phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

NỔI TRÊN TUYẾN PHỐ HOÀNG QUỐC VIỆT, QUẬN CẦU GIẤY ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng 2003; Căn cứ Luật 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của

Ban hành: 12/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2010

18

Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội - Khu xây dựng đợt đầu, tỷ lệ 1/500, địa điểm : phường Yên Hòa, Trung Hòa, quận Cầu Giấy; xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH TỔNG THỂ QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY NAM HÀ NỘI - KHU XÂY DỰNG ĐỢT ĐẦU, TỶ LỆ 1/500 ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG YÊN HÒA, TRUNG HÒA - QUẬN CẦU GIẤY; XÃ MỄ TRÌ - HUYỆN TỪ LIÊM - THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn

Ban hành: 11/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2014

19

Quyết định 61/2001/QĐ-UB về việc tổ chức lại Ban QLDA quận Cầu Giấy do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

61/2001/QD-UB,Quyết định 61 2001,Thành phố Hà Nội,Quận Cầu Giấy,Ban Quản lý Dự án,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 61/2001/QĐ-UB Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC TỔ

Ban hành: 27/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

20

Quyết định 73/1999/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nghĩa Đô - Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, tỷ lệ 1/500

--------------- Số: 73/1999/QĐ-UB Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ NGHĨA ĐÔ - DỊCH VỌNG QUẬN CẦU GIẤY -HÀ NỘI, TỶ LỆ 1/500 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân; - Căn

Ban hành: 28/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.23.15