Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUAN 10 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 178884 văn bản

1

Quyết định 2777/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

--------------- Số: 2777/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA QUẬN 10 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất

Ban hành: 29/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2019

2

Quyết định 2750/QĐ-UBND năm 2018 về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 10 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2750/QD-UBND,Quyết định 2750 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Đặt tên đường,Đặt tên đường mới,Quận 10,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2750/QĐ-UBND

Ban hành: 03/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

3

Quyết định 449/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

--------------- Số: 449/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA QUẬN 10 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai

Ban hành: 30/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2018

4

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

03/2017/QD-UBND,Quyết định 03 2017,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức,Quy chế Tổ chức hoạt động,Thanh tra,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2017/QĐ-UBND

Ban hành: 17/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2017

5

Quyết định 10/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận 10 do Ủy ban nhân dân quận 10 ban hành

10/2011/QD-UBND,Quyết định 10 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế Tổ chức hoạt động,Phòng y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10

Ban hành: 31/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2011

6

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

02/2017/QD-UBND,Quyết định 02 2017,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế Tổ chức hoạt động,Quy chế tổ chức,Tổ chức hoạt động,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2017/QĐ-UBND

Ban hành: 05/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

7

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

01/2019/QD-UBND,Quyết định 01 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng y tế,Hoạt động y tế,Quy chế hoạt động,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2019/QĐ-UBND

Ban hành: 07/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

8

Quyết định 1217/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh kỳ 2014-2018

1217/QD-UBND,Quyết định 1217,Thành phố Hồ Chí Minh,Hệ thống hóa văn bản ,Công bố kết quả hệ thống hóa,Quận 10,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1217/QĐ-UBND

Ban hành: 30/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

9

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

03/2018/QD-UBND,Quyết định 03 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng Lao động Thương binh xã hội,Quy chế tổ chức,Quy chế Tổ chức hoạt động,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2018

10

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

02/2018/QD-UBND,Quyết định 02 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức,Quy chế tổ chức và hoạt động,Quy chế Tổ chức hoạt động,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2018

11

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

01/2018/QD-UBND,Quyết định 01 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế Tổ chức hoạt động,Quy chế tổ chức,Quy chế tổ chức và hoạt động,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2018

12

Chỉ thị 22/2011/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quản lý và sử dụng con dấu trên địa bàn Quận 10 do Ủy ban nhân dân Quận 10 ban hành

22/2011/CT-UBND,Chỉ thị 22,Thành phố Hồ Chí Minh ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 22/2011/CT-UBND Quận 10, ngày 05 tháng 9 năm 2011 CHỈ THỊ

Ban hành: 05/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2011

13

Quyết định 24/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 10 do Ủy ban nhân dân Quận 10 ban hành

24/2011/QD-UBND,Quyết định 24,Thành phố Hồ Chí Minh,Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng,Quy chế Tổ chức hoạt động,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 04/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2011

14

Quyết định 25/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế Dự phòng Quận 10 do Ủy ban nhân dân Quận 10 ban hành

25/2011/QD-UBND,Quyết định 25,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Trung tâm y tế dự phòng,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 11/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2011

15

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

05/2017/QD-UBND,Quyết định 05 2017,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng tư pháp,Hoạt động Phòng Tư pháp ,Tổ chức phòng Tư pháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2017

16

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

04/2014/QD-UBND,Quyết định 04 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế làm việc,Quy chế làm việc của Uỷ ban ,Ủy ban nhân dân quận 10,Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 10,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2014

17

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

01/2017/QD-UBND,Quyết định 01 2017,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức hoạt động,Quy chế Tổ chức hoạt động,Quy định tổ chức hoạt động ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

18

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 10 do Ủy ban nhân dân quận 10 ban hành

05/2011/QD-UBND,Quyết định 05 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Phòng giáo dục và đào tạo,Quận 10,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2011

19

Quyết định 06/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 10 do Ủy ban nhân dân quận 10 ban hành

06/2011/QD-UBND,Quyết định 06 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Phòng Lao động Thương binh xã hội,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 31/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2011

20

Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa - Thông tin quận 10 do Ủy ban nhân dân quận 10 ban hành

07/2011/QD-UBND,Quyết định 07 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế Tổ chức hoạt động,Phòng Văn hóa Thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 07/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 31/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.230