Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" PHU THU TUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 47033 công văn

1

Công văn 1250/VPCP-KSTT năm 2021 triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do Văn phòng Chính phủ ban hành

1250/VPCP-KSTT,Công văn 1250 2021,Văn phòng Chính phủ,Triển khai nhiệm vụ Chính phủ giao,Triển khai nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao,Nhiệm vụ Chính phủ Thủ tướng Chính phủ giao,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

2

Công văn 6135/VPCP-TH năm 2018 về thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. Trên cơ sở kết quả kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ

Ban hành: 28/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2018

3

Công văn 115/TTg-V.I năm 2020 về xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

115/TTg-V.I,Công văn 115 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đơn thư khiếu nại tố cáo ,Công dân,Tổ chức,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/TTg-V.I V/v xử lý đơn, thư khiếu

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2020

4

Công văn 4301/VPCP-TH năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 4301/VPCP-TH V/v thực hiện nhiệm vụ CP, TTgCP giao Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Xét báo cáo số 85/BC-TCTTTg ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ (báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2019), Thủ tướng Chính

Ban hành: 20/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

5

Công văn 2405/BHXH-THU năm 2015 về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm giao dịch điện tử trong thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và Quyết định số 3301/QĐ-UBND ngày 06 tháng 07 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về Kế hoạch

Ban hành: 27/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2015

6

Công văn 2404/BHXH-THU năm 2015 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015 - 2016 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hảnh

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế; Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y

Ban hành: 24/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2015

7

Công văn 2251/BHXH-THU năm 2015 hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2015-2016 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế”. - Căn cứ Thông tư Liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế; - Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/04/2015 của Thủ tướng

Ban hành: 14/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 24/07/2015

Cập nhật: 15/08/2015

8

Công văn 1860/BHXH-THU năm 2015 hướng dẫn bổ sung thu Bảo hiểm Y tế hộ gia đình do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

sổ tạm trú và ký tên trên mẫu D01-HGĐ. - Đại lý thu BHYT căn cứ mẫu D01-HGĐ, TK01-TS để lập Danh sách người tham gia BHYT (D03-TS) và xác định việc giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ. Các trường hợp giảm phí vẫn photocopy thẻ BHYT của các thành viên đã

Ban hành: 12/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2015

9

Công văn 1660/BHXH-THU năm 2015 hướng dẫn thực hiện thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đối với người lao động trong thời gian cử đi học hoặc công tác, đi lao động nước ngoài, nghỉ hưởng chế độ ốm đau dài ngày do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và do đối tượng đóng toàn bộ. 1.2. Quy trình quản lý thu nộp BHXH: Cơ quan BHXH sẽ cấp thêm mã số quản lý riêng đối với các đơn vị sử dụng lao động có người lao động thuộc đối tượng trên. Đối với đơn vị trích nộp BHXH theo lương hệ số có mã LAxxxxx,

Ban hành: 28/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2015

10

Công văn 390/BHXH-THU hướng dẫn bổ sung về thu bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2015 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

thu, cấp thẻ BHYT cho các trường hợp tăng mới hoặc đến kỳ gia hạn thẻ BHYT và thực hiện như sau: 1.1- Không yêu cầu phải sao chụp hết các thẻ BHYT của thành viên trong hộ gia đình. Đối với các trường hợp đang tham gia BHYT, khi kê khai Danh sách đăng ký tham gia (mẫu D01-HGĐ), tại cột (số 5) chỉ cần ghi có thẻ thuộc đối tượng nào. Ví

Ban hành: 29/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2016

11

Công văn 4238/BHXH-THU năm 2014 về thu bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2015 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

hướng dẫn cụ thể việc thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 22, Thông tư Liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC; Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh thông báo tạm thời việc thu BHYT đối với hộ gia đình trên địa bàn thành phố như sau: Về việc gia hạn thẻ, đăng ký tham gia BHYT theo hộ gia đình (từ năm 2014 trở về trước là đối tượng tự nguyện

Ban hành: 29/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2016

12

Công văn 4064/BHXH-THU năm 2014 về thay đổi trong chính sách thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2015 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

với cách mạng, người tham gia kháng chiến, cựu chiến binh, thân nhân người có công với cách mạng mà trước đây chưa được xác định quyền lợi, bổ sung các chứng nhận theo quy định, để đơn vị lập thủ tục điều chỉnh thẻ BHYT, xác định mã quyền lợi theo quy định mới để đảm bảo nguyên tắc một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác

Ban hành: 17/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

13

Công văn 3782/BHXH-THU năm 2014 hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TK01-TS - nếu có) và Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK02-TS - nếu có) + Chỉ tiêu hàng ngang: Ghi đầy đủ tên đơn vị, địa chỉ, số định danh ghi mã đơn vị. + Chỉ tiêu theo cột: - Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục. - Cột B: ghi họ tên của từng người lao động và ghi tương ứng từng mục tăng lao

Ban hành: 28/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2014

14

Công văn 3603/BHXH-THU năm 2014 thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3603/BHXH-THU V/v thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2014 Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP.HCM Căn cứ Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 05/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng

Ban hành: 14/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2014

15

Công văn 4545/VPCP-TH năm 2018 về thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do Văn phòng Chính phủ ban hành

quả kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2018 và xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Tổ trưởng Tổ công tác, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan được kiểm tra trong tháng 4 năm 2018 và các Bộ, địa phương liên quan triển khai thực hiện

Ban hành: 16/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2018

16

Công văn 1492/BHXH-THU năm 2014 hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

phí khám chữa bệnh, gây ra tình trạng lạm dụng quỹ BHYT. Để phù hợp với thực tế, tạo sự thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT; Bảo hiểm xã hội Thành phố hướng dẫn việc thu hồi thẻ BHYT trên địa bàn thành phố như sau: 1. Nguyên tắc chung: Đối với người lao động ngừng việc,

Ban hành: 27/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

17

Công văn 10362/VPCP-KSTT năm 2020 về đẩy mạnh thực hiện kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10362/VPCP-KSTT V/v đẩy mạnh thực hiện kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2020 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2020

18

Công văn 9652/VPCP-KGVX điều chỉnh Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

9652/VPCP-KGVX,Công văn 9652 2017,Văn phòng Chính phủ,Chương trình công tác Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ,Đoàn công tác Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9652/VPCP-KGVX

Ban hành: 12/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

19

Công văn 7767/TCHQ-GSQL năm 2017 về thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo, điều chỉnh của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 7767/TCHQ-GSQL V/v thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Thực hiện ý kiến chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm

Ban hành: 28/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2017

20

Công văn 2899/BHXH-THU năm 2013 hướng dẫn kê khai, điều chỉnh chức danh công việc trong Hồ sơ thu BHXH, BHYT do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

mục II.2 tương ứng. + Các trường hợp người lao động có thay đổi chức danh, nghề công việc nhưng đơn vị không lập thủ tục báo thay đổi theo hướng dẫn trên đây dẫn đến việc giải quyết chế độ BHXH sai quy định, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi hoàn toàn bộ kinh phí phải chi cho người lao động hoặc bồi hoàn kinh phí đã chi sai

Ban hành: 12/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213