Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" PHE DUYET DE AN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 114155 văn bản

1

Quyết định 2818/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025

2818/QD-UBND,Quyết định 2818 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Phát triển Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2025,Đề án Phát triển Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế,Phê duyệt Đề án Phát triển Doanh nghiệp Huế đến 2025,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 04/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2021

2

Quyết định 2023/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

2023/QD-UBND,Quyết định 2023 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Vị trí việc làm của Sở Kế hoạch tỉnh Ninh Thuận,Đề án vị trí việc làm của Sở Kế hoạch tỉnh Ninh Thuận,Phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Kế hoạch Ninh Thuận,Đầu tư,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 21/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2021

3

Quyết định 3926/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án thành lập Khu Công viên phần mềm Quang Trung - Bình Định

3926/QD-UBND,Quyết định 3926 2021,Tỉnh Bình Định,Phê duyệt Đề án thành lập Khu Công viên phần mềm,Thành lập Khu Công viên phần mềm Quang Trung Bình Định,Đề án thành lập Khu Công viên phần mềm Quang Trung,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2021

4

Quyết định 2185/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

2185/QD-UBND,Quyết định 2185 2021,Tỉnh Kiên Giang,Phê duyệt Đề án Ngân hàng tên đường tỉnh Kiên Giang,Đề án Ngân hàng tên công trình công cộng tỉnh Kiên Giang,Ngân hàng tên đường và công trình công cộng Kiên Giang,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG

Ban hành: 10/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2021

5

Quyết định 3487/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

3487/QD-UBND,Quyết định 3487 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 2025,Đề án Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa,Phê duyệt Đề án Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2021

6

Quyết định 2240/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Phát triển Công nghiệp nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2025”

2240/QD-UBND,Quyết định 2240 2021,Tỉnh Bình Phước,Phát triển Công nghiệp nông thôn tỉnh Bình Phước đến 2025,Đề án Phát triển Công nghiệp nông thôn tỉnh Bình Phước,Phê duyệt Đề án Phát triển Công nghiệp nông thôn Bình Phước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2021

7

Quyết định 1781/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Thanh tra tỉnh Bắc Giang

1781/QD-UBND,Quyết định 1781 2021,Tỉnh Bắc Giang,Phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Thanh tra tỉnh Bắc Giang,Cơ cấu ngạch công chức của Thanh tra tỉnh Bắc Giang,Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Thanh tra Bắc Giang,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------

Ban hành: 24/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2021

8

Quyết định 1593/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

1593/QD-UBND,Quyết định 1593 2021,Tỉnh Yên Bái,Cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh Yên Bái,Phê duyệt Đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh Yên Bái,Đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp Yên Bái 2021 2025,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 29/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2021

9

Quyết định 1425/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển thương mại, du lịch Tân Thanh do tỉnh Lạng Sơn ban hành

1425/QD-UBND,Quyết định 1425 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Phê duyệt Đề án Phát triển Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn,Đề án Phát triển thương mại Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn,Đề án Phát triển du lịch Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2021

10

Quyết định 1006/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Quản lý thuế đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

1006/QD-UBND,Quyết định 1006 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Đề án Quản lý thuế hoạt động khoáng sản tỉnh Bắc Kạn,Quản lý thuế đối với hoạt động khoáng sản tỉnh Bắc Kạn,Phê duyệt Đề án Quản lý thuế với khoáng sản tỉnh Bắc Kạn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

11

Quyết định 310/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án tổ chức lại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

310/QD-UBND,Quyết định 310 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Tổ chức lại Sở Khoa học tỉnh Ninh Thuận,Đề án tổ chức lại Sở Khoa học tỉnh Ninh Thuận,Phê duyệt Đề án tổ chức lại Sở Khoa học tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 28/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

12

Quyết định 295/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án tổ chức lại Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận

295/QD-UBND,Quyết định 295 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Tổ chức lại Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận,Đề án tổ chức lại Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận,Phê duyệt Đề án tổ chức lại Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

13

Quyết định 1950/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025

1950/QD-UBND,Quyết định 1950 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Phê duyệt Đề án Thông tin tỉnh Thanh Hóa,Phê duyệt Đề án Truyền thông tỉnh Thanh Hóa,Đề án Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa 2021,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2021

14

Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án tổ chức lại Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

242/QD-UBND,Quyết định 242 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Phê duyệt Đề án tổ chức lại Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận,Đề án tổ chức lại Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận,Tổ chức lại Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 25/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

15

Quyết định 243/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án tổ chức lại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

243/QD-UBND,Quyết định 243 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Phê duyệt Đề án tổ chức lại Sở Tài nguyên tỉnh Ninh Thuận,Đề án tổ chức lại Sở Tài nguyên tỉnh Ninh Thuận,Tổ chức lại Sở Tài nguyên tỉnh Ninh Thuận 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

16

Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án tổ chức lại Thanh tra tỉnh Ninh Thuận

233/QD-UBND,Quyết định 233 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Phê duyệt Đề án tổ chức lại Thanh tra tỉnh Ninh Thuận,Đề án tổ chức lại Thanh tra tỉnh Ninh Thuận,Tổ chức lại Thanh tra tỉnh Ninh Thuận 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 21/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

17

Quyết định 236/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án tổ chức lại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận

236/QD-UBND,Quyết định 236 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Phê duyệt Đề án tổ chức lại Sở Thông tin tỉnh Ninh Thuận,Đề án tổ chức lại Sở Thông tin tỉnh Ninh Thuận,Tổ chức lại Sở Thông tin tỉnh Ninh Thuận 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 21/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

18

Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030

825/QD-UBND,Quyết định 825 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Phê duyệt Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn,Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến 2030,Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2021

19

Quyết định 1105/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025

1105/QD-UBND,Quyết định 1105 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên,Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên 2021 2025,Đề án Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên 2021,Doanh nghiệp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2021

20

Quyết định 265/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục mầm non tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

265/QD-UBND,Quyết định 265 2021,Tỉnh Yên Bái,Phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục mầm non,Đề án Phát triển giáo dục mầm non tỉnh Yên Bái,Đề án Phát triển giáo dục mầm non 2021 2025,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.172.77