Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" PHAN VACH DIA GIOI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2860 văn bản

1

Quyết định 106-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới xã Nam Cường thuộc thị Lào Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơn do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 106-HĐBT Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 106-HĐBT NGÀY 27-9-1983 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI XÃ NAM CƯỜNG THUỘC THỊ LÀO CAI, TỈNH HOÀNG LIÊN SƠN

Ban hành: 27/09/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

2

Quyết định 131-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 131-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 131-HĐBT NGÀY 12-11-1983 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI XÃ EA KUĂNG, HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK. HỘI

Ban hành: 12/11/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

3

Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND phân vạch lại tuyến địa giới hành chính để điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên của xã Phan Lâm cho xã Phan Sơn thuộc huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

đề nghị phân vạch lại tuyến địa giới hành chính để điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên của xã Phan Lâm cho xã Phan Sơn thuộc huyện Bắc Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị phân vạch lại tuyến địa giới hành

Ban hành: 15/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

4

Quyết định 21/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính, tái lập và thành lập mới , thị trấn thuộc tỉnh Hậu Giang

giới hành chính đối với những huyện, địa giới chưa hợp lý; Căn cứ Nghị quyết số 12/2005/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính, tái lập và thành lập mới các , thị trấn thuộc tỉnh Hậu Giang; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 26/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2012

5

Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND thông qua đề án quy hoạch điều chỉnh, phân vạch địa giới hành chính cấp huyện, cấp từ năm 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP TỪ NĂM 2010-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 20 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày Đề án số 2445/ĐA-UBND ngày 23 tháng 6

Ban hành: 27/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

6

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Quyết định Quy định về cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Mã số là một dãy các chữ số dùng để phân định vật phẩm, địa điểm, tổ chức. 2. Mã vạch là một dãy các vạch thẫm song song và các khoảng trống xen kẽ để thể hiện mã số sao cho máy quét có thể đọc được. 3. EAN là tên của tổ chức MSMV quốc tế trước tháng 2 năm 2005. 4. GS1 là tên của tổ chức

Ban hành: 27/02/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2015

7

Quyết định 2629/QĐ-TCHQ năm 2014 phê duyệt Đề án áp dụng mã vạch trong quy trình giám sát hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan ban hành

xanh và phần mềm VCIS phía cơ quan Hải quan không có chức năng in mã vạch đối với tờ khai luồng vàng hoặc luồng đỏ. Vệc ứng dụng mã vạch như trên chỉ giải quyết được một phần vướng mắc, cần có một giải pháp mang tính tổng thể và toàn diện hơn. Chương 3 GIẢI PHÁP 1. Giới thiệu về mã vạch - Mã vạch là sự thể hiện thông tin

Ban hành: 09/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2015

8

Nghị quyết về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI --------- CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1991 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÂN VẠCH LẠI ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ TỈNH QUỐC HỘI

Ban hành: 26/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

9

Quyết định 21-HĐBT năm 1985 về việc phân vạch địa giới một số thuộc tỉnh Hà Bắc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21-HĐBT Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 21-HĐBT NGÀY 30 THÁNG 1 NĂM 1985 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ THUỘC TỈNH HÀ BẮC HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 30/01/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

10

Quyết định 163-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số và thị trấn thuộc tỉnh Thanh Hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 163-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 163-HĐBT NGÀY 14-12-1984 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ VÀ THỊ TRẤN THUỘC TỈNH THANH HOÁ HỘI ĐỒNG

Ban hành: 14/12/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

11

Quyết định 75-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số huyện, thị thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 75-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 75-HĐBT NGÀY 17-5-1984 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ HUYỆN, THỊ THUỘC TỈNH MINH HẢI HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 17/05/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

12

Quyết định 46-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới thị Bến tre thuộc tỉnh Bến Tre do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 46-HĐBT NGÀY 15-3-1984 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI THỊ BẾN TRE THUỘC TỈNH BẾN TRE. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 15/03/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

13

Quyết định 35-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số thuộc tỉnh Đắk Lắk do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 35-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 35-HĐBT NGÀY 6 NGÀY 3 THÁNG 1984 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ THUỘC TỈNH ĐẮC LẮC. HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 06/03/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

14

Quyết định 36-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số thuộc tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 36-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 36-HĐBT NGÀY 6 THÁNG 3 NĂM 1984 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ THUỘC TỈNH ĐỒNG THÁP. HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 06/03/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

15

Quyết định 37-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số thuộc tỉnh Quảng Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 37-HĐBT NGÀY 6-3-1984 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ THUỘC TỈNH QUẢNG NINH. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 06/03/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

16

Quyết định 38-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số thuộc tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 38-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 38-HĐBT NGÀY 6-3-1984 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn

Ban hành: 06/03/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

17

Quyết định 13-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số thuộc tỉnh Đak Lak do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘ ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 13-HĐBT NGÀY 17-1-1984 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ THUỘC TỈNH ĐAK LAK. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn

Ban hành: 17/01/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

18

Quyết định 141-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới một số thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 141-HĐBT Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG 141-HĐBT NGÀY 1-12-1983 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT THUỘC TỈNH QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 01/12/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

19

Quyết định 140-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới một số thuộc tỉnh Thuận hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 140-HĐBT Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 140-HĐBT NGÀY 28-11-1983 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ THUỘC TỈNH THUẬN HẢI HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 28/11/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

20

Quyết định 128-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới một số , thị trấn thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 128-HĐBT Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 128-HĐBT NGÀY 9-11-1983 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ , THỊ TRẤN THUỘC TỈNH NGHỆ TĨNH HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 09/11/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.47.43