Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" PHAN VACH DIA GIOI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2940 văn bản

1

Quyết định 106-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới xã Nam Cường thuộc thị Lào Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơn do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

106-HDBT, Quyết định 106-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Thị Lào Cai, Tỉnh Hoàng Liên Sơn, Phân vạch địa giới xã, Nam Cường, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 106-HĐBT Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 1983

Ban hành: 27/09/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

2

Quyết định 131-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

131-HDBT, Quyết định 131-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk, Phân vạch địa giới xã, Ea Kuăng, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 131-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 12/11/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

3

Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND phân vạch lại tuyến địa giới hành chính để điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên của xã Phan Lâm cho xã Phan Sơn thuộc huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

NGHỊ QUYẾT PHÂN VẠCH LẠI TUYẾN ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ ĐIỀU CHỈNH MỘT PHẦN DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN CỦA XÃ PHAN LÂM CHO XÃ PHAN SƠN THUỘC HUYỆN BẮC BÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 64b/HĐBT ngày 12

Ban hành: 15/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

4

Quyết định 21/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính, tái lập và thành lập mới , thị trấn thuộc tỉnh Hậu Giang

21/2006/QD-UBND,Quyết định 21 2006,Tỉnh Hậu Giang,Phân vạch địa giới hành chính Hậu Giang,Lập mới thuộc tỉnh Hậu Giang,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2012

5

Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND thông qua đề án quy hoạch điều chỉnh, phân vạch địa giới hành chính cấp huyện, cấp từ năm 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

27 tháng 7 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP TỪ NĂM 2010-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 20 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm

Ban hành: 27/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

6

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Quyết định Quy định về cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

dụng MSMV và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp MSMV. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Mã số là một dãy các chữ số dùng để phân định vật phẩm, địa điểm, tổ chức. 2. Mã vạch là một dãy các vạch thẫm song song và các khoảng trống xen kẽ để thể hiện mã số sao cho

Ban hành: 27/02/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2015

7

Nghị quyết về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành

VẠCH LẠI ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ TỈNH QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam; Sau khi nghe tờ trình của Hội đồng Bộ trưởng, ý kiến của Hội đồng nhân dân các tỉnh và ý kiến của các đại biểu Quốc hội; QUYẾT NGHỊ: 1. Chia tỉnh Thuận Hải thành 2

Ban hành: 26/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

8

Quyết định 2629/QĐ-TCHQ năm 2014 phê duyệt Đề án áp dụng mã vạch trong quy trình giám sát hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan ban hành

một phần vướng mắc, cần có một giải pháp mang tính tổng thể và toàn diện hơn. Chương 3 GIẢI PHÁP 1. Giới thiệu về mã vạch - Mã vạch là sự thể hiện thông tin ở dạng nhìn thấy trên các bề mặt của sản phẩm, hàng hóa mà máy móc có thể đọc được. Ban đầu mã vạch lưu trữ dữ liệu theo bề rộng của các vạch được in song song cũng như

Ban hành: 09/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2015

9

Quyết định 21-HĐBT năm 1985 về việc phân vạch địa giới một số thuộc tỉnh Hà Bắc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

21-HDBT, Quyết định 21-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Tỉnh Hà Bắc, Phân vạch địa giới xã, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21-HĐBT Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ

Ban hành: 30/01/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

10

Quyết định 163-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số và thị trấn thuộc tỉnh Thanh Hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

163-HDBT,Quyết định 163-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới xã,Phân vạch địa giới thị trấn,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 163-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 14/12/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

11

Quyết định 75-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số huyện, thị thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

75-HDBT, Quyết định 75-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Phân vạch địa giới huyện, Phân vạch địa giới thị , Tỉnh Minh Hải, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 75-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 17/05/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

12

Quyết định 46-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới thị Bến tre thuộc tỉnh Bến Tre do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

46-HDBT,Quyết định 46-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới thị ,Tỉnh Bến Tre,Thị Bến Tre,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI

Ban hành: 15/03/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

13

Quyết định 35-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số thuộc tỉnh Đắk Lắk do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

35-HDBT,Quyết định 35-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới xã,Tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 35-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ

Ban hành: 06/03/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

14

Quyết định 36-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số thuộc tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

36-HDBT,Quyết định 36-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới xã,Tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 36-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ

Ban hành: 06/03/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

15

Quyết định 37-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số thuộc tỉnh Quảng Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

37-HDBT, Quyết định 37-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Phân vạch địa giới xã, Tỉnh Quảng Ninh, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ

Ban hành: 06/03/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

16

Quyết định 38-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số thuộc tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

38-HDBT, Quyết định 38-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Tỉnh Lâm Đồng, Phân vạch địa giới xã, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 38-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ

Ban hành: 06/03/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

17

Quyết định 13-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số thuộc tỉnh Đak Lak do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

13-HDBT,Quyết định 13-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới xã,Tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘ ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ

Ban hành: 17/01/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

18

Quyết định 141-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới một số thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

141-HDBT, Quyết định 141-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Tỉnh Quảng Nam, Phân vạch địa giới xã, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 141-HĐBT Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 01/12/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

19

Quyết định 140-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới một số thuộc tỉnh Thuận hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

140-HDBT, Quyết định 140-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Phân vạch địa giới xã, Tỉnh Thuận Hải, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 140-HĐBT Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 28/11/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

20

Quyết định 128-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới một số , thị trấn thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

128-HDBT, Quyết định 128-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Phân vạch địa giới xã, Phân vạch địa giới thị trấn, Tỉnh Nghệ Tĩnh, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 128-HĐBT Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 1983 QUYẾT

Ban hành: 09/11/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101