Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" PHAN VACH DIA GIOI THI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3253 văn bản

1

Quyết định 46-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới thị xã Bến tre thuộc tỉnh Bến Tre do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

46-HDBT,Quyết định 46-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới thị xã,Tỉnh Bến Tre,Thị xã Bến Tre,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI

Ban hành: 15/03/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

2

Quyết định 94-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới thị xã Cà Mau và các huyện Cà Mau, Giá Rai, Thới Bình, Cái Nước thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

94-HDBT,Quyết định 94-HDBT 1983,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Giá Rai,Huyện Thới Bình,Huyện Cái Nước,Tỉnh Minh Hải,Phân vạch địa giới thị xã,Thị xã Cà Mau,Huyện Cà Mau,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 94-HĐBT Hà Nội, ngày

Ban hành: 30/08/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

3

Quyết định 101-HĐBT năm 1982 về việc phân vạch địa giới thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì và huyện Phúc Thọ thuộc thành phố Hà Nội do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

101-HDBT,Quyết định 101-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Ba Vì,Huyện Phúc Thọ,Thị xã Sơn Tây,Thành phố Hà Nội,Phân vạch địa giới,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 101-HĐBT Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 1982

Ban hành: 02/06/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

4

Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND phân vạch lại tuyến địa giới hành chính để điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên của xã Phan Lâm cho xã Phan Sơn thuộc huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

2011 NGHỊ QUYẾT PHÂN VẠCH LẠI TUYẾN ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ ĐIỀU CHỈNH MỘT PHẦN DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN CỦA XÃ PHAN LÂM CHO XÃ PHAN SƠN THUỘC HUYỆN BẮC BÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ

Ban hành: 15/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

5

Quyết định 21/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính, tái lập và thành lập mới , thị trấn thuộc tỉnh Hậu Giang

21/2006/QD-UBND,Quyết định 21 2006,Tỉnh Hậu Giang,Phân vạch địa giới hành chính Hậu Giang,Lập mới thuộc tỉnh Hậu Giang,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2012

6

Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND thông qua đề án quy hoạch điều chỉnh, phân vạch địa giới hành chính cấp huyện, cấp từ năm 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

cho đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn. đ) Thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hoá trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 2. Nội dung điều chỉnh phân vạch địa giới hành chính: a) Giai đoạn I (từ năm 2010 đến 2011): - Thành lập mới trên cơ sở tách ra từ Thạnh Phong và Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú. - Mở rộng thị trấn Giồng Trôm

Ban hành: 27/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

7

Nghị quyết về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành

VẠCH LẠI ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ TỈNH QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam; Sau khi nghe tờ trình của Hội đồng Bộ trưởng, ý kiến của Hội đồng nhân dân các tỉnh và ý kiến của các đại biểu Quốc hội; QUYẾT NGHỊ: 1. Chia tỉnh Thuận Hải thành 2

Ban hành: 26/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

8

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Quyết định Quy định về cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

dụng MSMV và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp MSMV. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Mã số là một dãy các chữ số dùng để phân định vật phẩm, địa điểm, tổ chức. 2. Mã vạch là một dãy các vạch thẫm song song và các khoảng trống xen kẽ để thể hiện mã số sao cho

Ban hành: 27/02/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2015

9

Quyết định 2629/QĐ-TCHQ năm 2014 phê duyệt Đề án áp dụng mã vạch trong quy trình giám sát hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan ban hành

một phần vướng mắc, cần có một giải pháp mang tính tổng thể và toàn diện hơn. Chương 3 GIẢI PHÁP 1. Giới thiệu về mã vạch - Mã vạch là sự thể hiện thông tin ở dạng nhìn thấy trên các bề mặt của sản phẩm, hàng hóa mà máy móc có thể đọc được. Ban đầu mã vạch lưu trữ dữ liệu theo bề rộng của các vạch được in song song cũng như

Ban hành: 09/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2015

10

Quyết định 163-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số thị trấn thuộc tỉnh Thanh Hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

163-HDBT,Quyết định 163-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới xã,Phân vạch địa giới thị trấn,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 163-HĐBT Hà

Ban hành: 14/12/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

11

Quyết định 75-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số huyện, thị xã thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

75-HDBT,Quyết định 75-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới huyện,Phân vạch địa giới thị xã,Tỉnh Minh Hải,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 75-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 17/05/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

12

Quyết định 128-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới một số , thị trấn thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

128-HDBT,Quyết định 128-HDBT 1983,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới xã,Phân vạch địa giới thị trấn,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 128-HĐBT Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 09/11/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

13

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác giải quyết tranh chấp địa giới hành chính do tỉnh Bình Định ban hành

phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc kiểm tra, xác định hiện trạng các khu vực có tranh chấp giữa các đơn vị hành chính liền kề, đề xuất các phương án phân vạch, xác định đường ĐGHC tại các khu vực đường ĐGHC có tranh chấp, bị phá vỡ, biến dạng do tác động của quá trình đầu tư phát triển kinh tế - hội và quá trình vận động địa chất

Ban hành: 07/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2015

14

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2017 về quản lý, sử dụng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Quảng Ngãi

hiệu quả tích cực trong công tác quản lý địa giới hành chính; tuy nhiên, do tác động của tự nhiên và quá trình phát triển kinh tế - hội, tốc độ đô thị hóa tại các địa phương nên có nhiều yếu tố nội dung của hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính ở các cấp không còn phù hợp. Theo yêu cầu quản lý Nhà nước về địa giới hành chính trong giai đoạn hiện

Ban hành: 13/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2017

15

Quyết định 100-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số thị trấn thuộc tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

100 - HĐBT NGÀY 30-9-1981 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ THỊ TRẤN THUỘC TỈNH PHÚ KHÁNH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ điều 107 Hiến pháp của nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981; Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Khánh, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Phân vạch địa giới

Ban hành: 30/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

16

Quyết định 77-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số thị trấn thuộc tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

77-HDBT,Quyết định 77-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới xã,Phân vạch địa giới thị trấn,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 77-HĐBT Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 19/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

17

Quyết định 76-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số thị trấn thuộc tỉnh Nghệ An do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

76-HDBT,Quyết định 76-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới xã,Phân vạch địa giới thị trấn,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 76-HĐBT Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 19/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

18

Quyết định 21-HĐBT năm 1985 về việc phân vạch địa giới một số thuộc tỉnh Hà Bắc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính thị trấn; Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Bắc; QUYẾT ĐỊNH Điều 1- Nay phân vạch địa giới một số thuộc các huyện Lục Ngạn, Sơn Động, như sau: Huyện Lục Ngạn: Giải thể Kim Sơn để sáp nhập vào Biển Động và trường bắn TB1 như sau: a) Sáp nhập xóm Đồng Láy vào

Ban hành: 30/01/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

19

Quyết định 74-HĐBT năm 1989 về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số , thị trấn và huyện thuộc tỉnh Long An do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

74-HDBT,Quyết định 74-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới hành chính xã,Phân vạch địa giới thị trấn,Phân vạch địa giới huyện,Tỉnh Long An,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 26/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2010

20

Quyết định 35-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số thuộc tỉnh Đắk Lắk do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

35-HDBT,Quyết định 35-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới xã,Tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 35-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ

Ban hành: 06/03/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209