Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" PHAN VACH DIA GIOI HUYEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2299 văn bản

1

Quyết định 15-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới huyện Ea Sup thuộc tỉnh Đak Lak do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

15-HDBT,Quyết định 15-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Ea Súp,Phân vạch địa giới huyện,Tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15-HĐBT Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG

Ban hành: 23/01/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

2

Quyết định 144-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới huyện Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

144-HDBT,Quyết định 144-HDBT 1983,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Quảng Nam,Phân vạch địa giới huyện,Huyện Tam Kỳ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 144-HĐBT Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI

Ban hành: 03/12/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

3

Quyết định 329-CP năm 1977 về việc phân vạch địa giới huyện và thị xã thuộc tỉnh Thuận Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành

329-CP,Quyết định 329-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Phân vạch địa giới,Phân vạch địa giới huyện,Phân vạch địa giới thị xã,Tỉnh Thuận Hải,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 329-CP

Ban hành: 15/12/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2007

4

Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND phân vạch lại tuyến địa giới hành chính để điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên của xã Phan Lâm cho xã Phan Sơn thuộc huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

2011 NGHỊ QUYẾT PHÂN VẠCH LẠI TUYẾN ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ ĐIỀU CHỈNH MỘT PHẦN DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN CỦA XÃ PHAN LÂM CHO XÃ PHAN SƠN THUỘC HUYỆN BẮC BÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ

Ban hành: 15/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

5

Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND thông qua đề án quy hoạch điều chỉnh, phân vạch địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã từ năm 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

ngày 27 tháng 7 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TỪ NĂM 2010-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 20 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11

Ban hành: 27/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

6

Quyết định 21/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính, tái lập và thành lập mới xã, thị trấn thuộc tỉnh Hậu Giang

Căn cứ Quyết định số 64B/QĐ-HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý; Căn cứ Nghị quyết số 12/2005/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính, tái

Ban hành: 26/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2012

7

Nghị quyết về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành

VẠCH LẠI ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ TỈNH QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Sau khi nghe tờ trình của Hội đồng Bộ trưởng, ý kiến của Hội đồng nhân dân các tỉnh và ý kiến của các đại biểu Quốc hội; QUYẾT NGHỊ: 1. Chia tỉnh Thuận Hải thành 2

Ban hành: 26/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

8

Quyết định 75-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số huyện, thị xã thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

75-HDBT,Quyết định 75-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới huyện,Phân vạch địa giới thị xã,Tỉnh Minh Hải,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 75-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 17/05/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

9

Quyết định 48-HĐBT năm 1989 về việc phân vạch địa giới hành chính các huyện Tân Biên, Dương Minh Châu và thành lập huyện Tân Châu thuộc tỉnh Tây Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

48-HDBT,Quyết định 48-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới hành chính,Huyện Tân Biên,Huyện Dương Minh Châu,Huyện Tân Châu,Tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 13/05/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

10

Quyết định 98-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số huyện thuộc tỉnh Cửu Long do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

98-HDBT,Quyết định 98-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới huyện,Tỉnh Cửu Long,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 98-HĐBT Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm

Ban hành: 29/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

11

Quyết định 121-HĐBT năm 1989 về việc phân vạch lại địa giới hành chính xã Hữu Liên của huyện Chi Lăng thuộc tỉnh Lạng Sơn do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

121-HDBT,Quyết định 121-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới hành chính,Phân vạch địa giới thị xã,Huyện Chi Lăng,Tỉnh Lạng Sơn,Xã Hữu Liên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 121-HĐBT Hà Nội, ngày 11 tháng 9

Ban hành: 11/09/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

12

Nghị quyết về việc phân vạch đại giới hành chính của các tỉnh Nghĩa Bình, Phú Khánh và Bình Trị Thiên do Quốc hội ban hành

Khongso,Nghị quyết Khongso 1989,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 1989 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CỦA

Ban hành: 30/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

13

Quyết định 74-HĐBT năm 1989 về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số xã, thị trấn và huyện thuộc tỉnh Long An do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

74-HDBT,Quyết định 74-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới hành chính xã,Phân vạch địa giới thị trấn,Phân vạch địa giới huyện,Tỉnh Long An,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 74-HĐBT Hà Nội, ngày 26 tháng 6

Ban hành: 26/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2010

14

Quyết định 41-HĐBT năm 1989 về việc phân vạch địa giới hành chính huyện Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

41-HDBT,Quyết định 41-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới hành chính,Phân vạch địa giới huyện,Huyện Hồng Ngự,Tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 41-HĐBT

Ban hành: 22/04/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

15

Quyết định 36-HĐBT năm 1989 về việc phân vạch địa giới hành chính huyện Vàm Cỏ thuộc tỉnh Long An do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

36-HDBT,Quyết định 36-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới hành chính,Phân vạch địa giới huyện,Tỉnh Long An,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 36-HĐBT Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 04/04/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

16

Quyết định 112-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số xã, huyện thuộc tỉnh Sông Bé do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ, HUYỆN THUỘC TỈNH SÔNG BÉ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sông Bé và Ban tổ chức của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay phân vạch lại địa giới hành chính một số xã, huyện thuộc tỉnh Sông Bé như sau: A. Huyện

Ban hành: 04/07/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

17

Quyết định 100-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính các huyện Đồ sơn và Kiến an thuộc thành phố Hải phòng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

100-HDBT,Quyết định 100-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Đông Sơn,Thành phố Hải Phòng,Phân vạch địa giới hành chính,Huyện Kiến An,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 100-HĐBT

Ban hành: 06/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

18

Quyết định 71-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính huyện Kỳ Sơn và thị xã Hoà Bình thuộc tỉnh Hà Sơn Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

71-HDBT,Quyết định 71-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Kỳ Sơn,Thị xã Hòa Bình,Tỉnh Hà Sơn Bình,Phân vạch địa giới huyện,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 71-HĐBT Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 1988 QUYẾT

Ban hành: 24/04/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

19

Quyết định 72-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã của huyện Kỳ Anh thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

72-HDBT,Quyết định 72-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Huyện Kỳ Anh,Địa giới hành chính,Phân vạch địa giới hành chính,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 72-HĐBT Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 1988

Ban hành: 23/04/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

20

Quyết định 63-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã của các huyện Trà My và Quế Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

63-HDBT,Quyết định 63-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới hành chính xã,Huyện Trà My,Huyện Quế Sơn,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 63-HĐBT Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 1988

Ban hành: 16/04/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141