Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" PHAN VACH DIA GIOI HANH CHINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3446 văn bản

1

Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND thông qua đề án quy hoạch điều chỉnh, phân vạch địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã từ năm 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

ngày 27 tháng 7 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TỪ NĂM 2010-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 20 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11

Ban hành: 27/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

2

Quyết định 48-HĐBT năm 1989 về việc phân vạch địa giới hành chính các huyện Tân Biên, Dương Minh Châu và thành lập huyện Tân Châu thuộc tỉnh Tây Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

48-HDBT,Quyết định 48-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới hành chính,Huyện Tân Biên,Huyện Dương Minh Châu,Huyện Tân Châu,Tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 13/05/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

3

Quyết định 41-HĐBT năm 1989 về việc phân vạch địa giới hành chính huyện Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

41-HDBT,Quyết định 41-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới hành chính,Phân vạch địa giới huyện,Huyện Hồng Ngự,Tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 41-HĐBT

Ban hành: 22/04/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

4

Quyết định 36-HĐBT năm 1989 về việc phân vạch địa giới hành chính huyện Vàm Cỏ thuộc tỉnh Long An do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

36-HDBT,Quyết định 36-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới hành chính,Phân vạch địa giới huyện,Tỉnh Long An,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 36-HĐBT Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 04/04/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

5

Quyết định 103-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính phường Tam hoà của thành phố Biên hoà thuộc tỉnh Đồng nai do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

103-HDBT,Quyết định 103-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Thành phố Biên Hòa,Tỉnh Đồng Nai,Phân vạch địa giới hành chính,Phường Tam Hòa,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 103-HĐBT Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 1988

Ban hành: 08/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

6

Quyết định 100-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính các huyện Đồ sơn và Kiến an thuộc thành phố Hải phòng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

100-HDBT,Quyết định 100-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Đông Sơn,Thành phố Hải Phòng,Phân vạch địa giới hành chính,Huyện Kiến An,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 100-HĐBT

Ban hành: 06/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

7

Quyết định 71-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính huyện Kỳ Sơn và thị xã Hoà Bình thuộc tỉnh Hà Sơn Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

71-HDBT,Quyết định 71-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Kỳ Sơn,Thị xã Hòa Bình,Tỉnh Hà Sơn Bình,Phân vạch địa giới huyện,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 71-HĐBT Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 1988 QUYẾT

Ban hành: 24/04/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

8

Quyết định 72-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã của huyện Kỳ Anh thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

72-HDBT,Quyết định 72-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Huyện Kỳ Anh,Địa giới hành chính,Phân vạch địa giới hành chính,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 72-HĐBT Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 1988

Ban hành: 23/04/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

9

Quyết định 63-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã của các huyện Trà My và Quế Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

63-HDBT,Quyết định 63-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới hành chính xã,Huyện Trà My,Huyện Quế Sơn,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 63-HĐBT Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 1988

Ban hành: 16/04/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

10

Quyết định 64-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính xã Cam Hiệp của huyện Cam Ranh thuộc tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

64-HDBT,Quyết định 64-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Phú Khánh,Phân vạch địa giới xã,Huyện Cam Ranh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 64-HĐBT Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 16/04/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

11

Quyết định 61-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã của huyện Điện Biên thuộc tỉnh Lai Châu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

61-HDBT,Quyết định 61-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới hành chính xã,Huyện Điện Biên,Tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 61-HĐBT Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 16/04/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

12

Quyết định 18-CP năm 1979 điều phân vạch địa giới hành chính một số xã thuộc tỉnh Sơn La do Hội đồng Chính phủ ban hành

18-CP,Quyết định 18-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Phân vạch địa giới xã,Phân vạch địa giới hành chính,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ **** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Số: 18-CP Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/01/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

13

Quyết định 19-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã của các huyện Như Xuân và Quan Hoá thuộc tỉnh Thanh Hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

19-HDBT,Quyết định 19-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Như Xuân,Huyện Quan Hóa,Tỉnh Thanh Hóa,Phân vạch địa giới thị xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19-HĐBT

Ban hành: 29/02/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

14

Quyết định 106-HĐBT năm 1987 về việc phân vạch địa giới hành chính thị trấn Phát diệm của huyện Kim Sơn thuộc tỉnh Hà Nam Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

106-HDBT,Quyết định 106-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới hành chính,Huyện Kim Sơn,Tỉnh Hà Nam Ninh,Thị trấn Phát Diệm,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 106-HĐBT Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 1987

Ban hành: 09/07/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

15

Nghị quyết số 444/HĐNN8 về việc thành lập Uỷ ban thẩm tra phương án của Hội đồng Bộ trưởng trình Quốc hội về việc phân vạch địa giới hành chính cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Hội đồng nhà nước ban hành

TRÌNH QUỐC HỘI VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 92 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 49 của Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước; Sau khi nghe tờ trình của Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà

Ban hành: 01/07/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

16

Quyết định 15-CP năm 1979 phân vạch địa giới hành chính của một số xã thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn do Hội đồng Chính phủ ban hành.

15-CP,Quyết định 15-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Phân vạch địa giới xã,Phân vạch địa giới hành chính,Tỉnh Hoàng Liên Sơn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ******* Số: 15-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 1979

Ban hành: 16/01/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

17

Quyết định 17-CP năm 1979 phân vạch địa giới hành chính một số xã, thị trấn và đổi tên một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh do Hội đồng Chính phủ ban hành

17-CP,Quyết định 17-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Phân vạch địa giới hành chính,Phân vạch địa giới thị xã,Phân vạch địa giới thị trấn,Đổi tên thị trấn,Đổi tên xã,Tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ **** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ********

Ban hành: 16/01/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

18

Quyết định 131-BT năm 1979 phân vạch địa giới hành chính một số xã thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

131-BT,Quyết định 131-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Phân vạch địa giới hành chính,Tỉnh Quảng Nam,Phân vạch địa giới xã,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 131-BT Hà Nội, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/07/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

19

Quyết định 51-CP năm 1977 về việc phân vạch địa giới hành chính của thành phố Đà Lạt, thuộc tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng Chính phủ ban hành

1977 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ vào Điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ; Căn cứ vào Nghị định số 164-CP ngày 18-09-1976 của Hội đồng Chính phủ thành lập thành phố Đà Lạt

Ban hành: 10/03/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

20

Quyết định 101-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã, phường của huyện trấn Yên và thị xã Yên bái thuộc tỉnh Hoàng liên sơn do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

101-HDBT,Quyết định 101-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Trấn Yên,Tỉnh Hoàng Liên Sơn,Phân vạch địa giới hành chính,Thị Xã Yên Bái,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 101-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 1988

Ban hành: 06/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.231