Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" Nghị định số 205/NĐ-CP quy định thang bảng lương "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5208 công văn

1

Công văn 949/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn phụ cấp chức vụ đối với thang lương, bảng lương theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 949/LĐTBXH-LĐTL V/v hướng dẫn phụ cấp chức vụ đối với thang lương, bảng lương theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP. Hà

Ban hành: 31/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2010

2

Công văn 1317/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 điều chỉnh thang lương, bảng lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Sinaran Việt Nam Trả lời công văn số 0403/2015/CV ngày 31/3/2015 của quý Công ty về việc điều chỉnh thang lương, bảng lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 1. Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng

Ban hành: 15/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2015

3

Công văn số 283/BXD-KTXD về việc áp dụng hệ số lương theo Bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Các công việc theo nhóm được quy định trong Bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ - CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ là phân loại thang lương tương ứng theo các ngành nghề của công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, cách hiểu của Chủ đầu tư (bên A) như trong công văn số

Ban hành: 12/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2008

4

Công văn 3162/BHXH-CSXH năm 2017 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định 76/2017/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3162/BHXH-CSXH V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 76/2017/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 27/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2017

5

Công văn 2086/LĐTBXH-LĐTL đăng ký thang lương, bảng lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

18/4/2003) thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH nêu trên. Do đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Mitraco thực hiện xếp lương theo thang lương, bảng lương, phụ cấp lương ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nêu trên làm cơ sở đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thực hiện các chế

Ban hành: 22/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2012

6

Công văn 205/KTKĐCLGD-VB đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục Liên Bang Nga cấp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 205/KTKĐCLGD-VB V/v Đề nghị công nhận văn bằng do các cơ sở giáo dục Liên Bang Nga cấp.

Ban hành: 25/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2013

7

Công văn 79/VPCP-KGVX năm 2016 về xây dựng bảng lương đối với chức danh giáo sư trong Nghị định 204/2004/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Đồng ý đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình nêu trên. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan xây dựng bảng lương đối với chức danh giáo sư phù hợp quy định tại Nghị định số

Ban hành: 06/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2016

8

Công văn 2463/LĐTBXH-LĐTL năm 2016 về tình hình xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định tại Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

đôn đốc triển khai thực hiện các quy định về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội, trong đó có nội dung đôn đốc xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Bộ Lao động - Thương binh và Xã

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2016

9

Công văn 247/LĐTBXH-LĐTL về xây dựng thang lương, bảng lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

mức lương trong thang lương, bảng lương đã xây dựng và đăng ký. Mức điều chỉnh cụ thể do doanh nghiệp, Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc công đoàn lâm thời và người lao động thỏa thuận, nhưng phải bảo đảm các nguyên tắc xây dựng thang, bảng lương quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng

Ban hành: 04/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2012

10

Công văn 4240/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 vận dụng đóng bảo hiểm xã hội theo thang lương, bảng lương do Nhà nước ban hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

lương thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định. 2. Theo quy định tại khoản 6 Điểm D Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã

Ban hành: 11/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2014

11

Công văn 4577/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về nắm tình hình triển khai xây dựng thang lương, bảng lương và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 97/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

định 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ và điều chỉnh, bổ sung bảo đảm nguyên tắc quy định tại Điều 7, Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ); - Doanh nghiệp xây dựng một hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng chung hay công ty mẹ và mỗi công ty con xây dựng một hệ thống thang, bảng lương riêng; -

Ban hành: 09/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2015

12

Công văn 2427/LĐTBXH-LĐTL về đăng ký thang, bảng lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, đối với công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước mà vẫn tiếp tục áp dụng thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương đối với công ty nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

Ban hành: 18/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2012

13

Công văn 4492/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về đánh giá việc triển khai xây dựng thang lương, bảng lương trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

giá độ phức tạp công việc thì: - Rà soát, sửa đổi, bổ sung vị trí chức danh nghề, công việc; - Rà soát, thống kê thang lương, bảng lương, phụ cấp lương đang áp dụng theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ; - Điều chỉnh, bổ sung số ngạch, bậc lương, mức lương bảo đảm nguyên tắc theo quy định tại Điều 7, Nghị định

Ban hành: 03/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2015

14

Công văn 3220/BHXH-CSXH năm 2016 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 55/2016/NĐ-CP và giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/5/2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3220/BHXH-CSXH V/v Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 55/2016/NĐ-CP và giải quyết

Ban hành: 24/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2016

15

Công văn 1698/LĐTBXH-LĐTL về đăng ký thang lương, bảng lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

hiện theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ; Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 và Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Theo đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương bảo đảm các nguyên tắc do

Ban hành: 28/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2010

16

Công văn số 4268/LĐTBXH-TL về việc đăng ký thang lương, bảng lương do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

thang lương, bảng lương Chính phủ quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP đối với công ty nhà nước thì phải thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về xếp lương, nâng bậc lương, nâng ngạch lương, xếp hạng doanh nghiệp để làm cơ sở thực hiện các chế độ BHXH theo quy định tại Thông tư số 26/2005/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2005 của Bộ Lao động – Thương

Ban hành: 22/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2007

17

Công văn 205/TCT-CS năm 2016 về việc sử dụng mẫu ký hiệu mẫu số hoá đơn do Tổng cục Thuế ban hành

31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định một số nội dung bắt buộc trên hoá đơn: "a) Tên loại hoá đơn. Tên loại hóa đơn thể hiện trên mỗi tờ hoá đơn. Ví dụ:

Ban hành: 18/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2016

18

Công văn 2200/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương đối với công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được chuyển đổi từ công ty nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

, bảng lương do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 thì người đại diện vốn nhà nước tham gia quyết định hoặc đề xuất với Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động theo phương pháp quy định tại Thông tư này hoặc theo các phương

Ban hành: 09/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2015

19

Công văn 5209/STC-HCSN năm 2015 hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương tăng thêm theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP và điều chỉnh tiền lươngsở theo Nghị định 66/2013/NĐ-CP do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp đã được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng bằng hoặc cao hơn 0,08 so với mức lươngsở theo quy định của cấp có thẩm quyền (đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện bổ sung thu nhập theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CPNghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ thì thuộc đối tượng áp dụng của

Ban hành: 13/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2015

20

Công văn 205/LĐTBXH-TCDN năm 2017 hướng dẫn thực hiện về giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 03/9/2016 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016 và nội dung Biên bản bàn giao chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đối với các trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên

Ban hành: 18/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status