Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" NHA THAU PHU VIET NAM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 21147 văn bản

1

Luật đấu thầu 2013

quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ có quy định khác về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu. 6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Điều 15. Đấu thầu quốc tế 1. Việc tổ chức đấu thầu quốc tế để lựa chọn nhà thầu chỉ được thực hiện khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: a) Nhà tài trợ vốn cho gói thầu có yêu cầu tổ chức

Ban hành: 26/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2013

2

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2019 về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La

TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn Nhà thầu; Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của

Ban hành: 23/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

3

Kế hoạch 694/KH-BHXH năm 2017 thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm thường xuyên giai đoạn 2016-2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 694/KH-BHXH Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2017 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA

Ban hành: 08/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2017

4

Quyết định 17/2019/QĐ-TTg về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

luyện thể thao tập luyện, thi đấu hàng năm. 15. Mua vé máy bay cho các đoàn đi công tác trong nước và quốc tế. 16. Gói thầu hợp tác, sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao. 17. Lựa chọn luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích cho Chính phủ hoặc cơ quan nhà nước Việt Nam tại cơ quan tài phán nước ngoài

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

5

Quyết định 2351/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây dựng hệ thống phần mềm Trung tâm hành chính công điện tử huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2351/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 29 tháng 6 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Ban hành: 29/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2017

6

Thông báo 443/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục gói thầu, nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu do Văn

PHÚC TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ DANH MỤC MỘT SỐ GÓI THẦU, NỘI DUNG MUA SẮM ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 26 LUẬT ĐẤU THẦU Ngày 21 tháng 11 năm 2018, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 30/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

7

Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

DỰ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU ĐƯỢC TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2018

8

Quyết định 05/2016/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trong hồ sơ mời thầu, áp dụng đối với gói thầu xây lắp thuộc dự án do tỉnh Phú Yên quản lý, nhằm lựa chọn được nhà thầu thi công có đủ năng lực

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU TRONG HỒ SƠ MỜI THẦU, ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC GÓI THẦU XÂY LẮP THUỘC CÁC DỰ ÁN DO TỈNH PHÚ YÊN QUẢN LÝ, NHẰM LỰA CHỌN ĐƯỢC NHÀ THẦU THI CÔNG CÓ ĐỦ NĂNG LỰC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ

Ban hành: 21/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2016

9

Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN

Ban hành: 26/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

10

Quyết định 493/QĐ-UBND năm 2018 quy định về các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện đấu thầu qua mạng do tỉnh Hoà Bình ban hành

phủ; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 33/TTr-SKHĐT ngày 01/02/2018, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quy định các gói thầu sử dụng vốn nhà nước thực hiện đấu thầu qua mạng, cụ thể như sau: - Gói thầu tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa có giá gói thầu nhỏ hơn 5 tỷ đồng (năm tỷ đồng) áp dụng hình thức đấu thầu rộng

Ban hành: 28/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2018

11

Quyết định 1886/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp giống nghệ thuộc mô hình sản xuất nông nghiệp sạch do tỉnh Quảng Trị ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1886/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 11 tháng 07 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ

Ban hành: 11/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2017

12

Quyết định 849/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc bổ sung cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Ninh Bình

CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU MUA THUỐC BỔ SUNG CHO CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP THUỘC SỞ Y TẾ NINH BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều

Ban hành: 27/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

13

Quyết định 1778/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua ống nội soi dạ dày qua đường mũi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

NHÀ THẦU, GÓI THẦU: MUA ỐNG NỘI SOI DẠ DÀY QUA ĐƯỜNG MŨI CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số

Ban hành: 29/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

14

Quyết định 352/QĐ-UBDT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 của Ủy ban Dân tộc

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 352/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THỰC HIỆN CÁC

Ban hành: 26/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2017

15

Quyết định 2408/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2017 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

pháp tại Biên bản làm việc ngày 19/6/2017), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2017 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này. Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị: 1. Sở Tài chính: - Chịu trách nhiệm tổ chức

Ban hành: 23/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2017

16

Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mở rộng phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến do tỉnh Bình Thuận ban hành

HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU MỞ RỘNG PHẦN MỀM CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi

Ban hành: 29/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2017

17

Quyết định 2466/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế theo phương thức tập trung năm 2017 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế theo phương thức tập trung năm 2017 với nội dung như sau: 1. Bên mời thầu: Sở Y tế Quảng Ninh. 2. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế theo phương thức tập trung năm 2017 (chi tiết danh mục gói thầu theo phụ biểu kèm theo Quyết định). 3. Giá gói thầu: 51.161 triệu đồng.

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2017

18

Quyết định 1877/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thực hiện

lựa chọn nhà đầu tư; 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đảm nhận thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả (kèm theo 112 trang phụ lục). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày

Ban hành: 25/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

19

Quyết định 823/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Sản - Nhi năm 2017 do tỉnh Ninh Bình ban hành

gồm: các loại thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị; tài sản mới 100% với số lượng, thông số kỹ thuật theo Phụ lục số 01, 02 đính kèm. 3. Nguồn kinh phí: Nguồn thu tại đơn vị năm 2017 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, theo phương thức một giai

Ban hành: 19/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

20

Quyết định 472/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của của cấp xã, tỉnh Điện Biên

HÀNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CỦA CẤP XÃ. CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP

Ban hành: 29/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174