Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" NGUOI LAO DONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 79777 văn bản

1

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020

Luật 69 2020,Quốc hội,Người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài,Lao động Việt Nam làm việc nước ngoài theo hợp đồng,Luật 69/2020/QH14 lao động làm việc nước ngoài,69/2020/QH14,Lao động - Tiền lương QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

2

Lệnh công bố Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 do Chủ tịch nước ban hành

14/2020/L-CTN,Lệnh 14 2020,Chủ tịch nước,Lệnh 14/2020/L-CTN công bố Luật Người lao động,Người lao động đi làm việc ở nước ngoài hợp đồng,Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài,Lao động - Tiền lương CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

3

Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm

Ban hành: 03/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

4

Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

152/2020/ND-CP,Nghị định 152 2020,Chính phủ,Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam,Lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam,Cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

5

Kế hoạch 08/KH-UBND về giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

08/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Giải quyết việc làm,Người lao động,Xuất khẩu lao động,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/KH-UBND Hà

Ban hành: 09/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

6

Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ trang phục cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai

17/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2020,Tỉnh Lào Cai,Hỗ trợ trang phục cho công viên chức Lào Cai,Hỗ trợ trang phục cho người lao động Lào Cai,Hỗ trợ trang phục công chức Ban quản lý Khu kinh tế,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

7

Nghị quyết 392/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động đi thực tập và thực tập nâng cao tay nghề; người tham gia Chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài do Ủy ban nhân dân Tỉnh ký kết giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

392/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 392 2020,Tỉnh Đồng Tháp,Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài,Người lao động đi làm việc ở nước ngoài Đồng Tháp,Chính sách người lao động đi làm việc ở nước ngoài,Lao động - Tiền lương,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

8

Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang

17/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2020,Tỉnh An Giang,Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài An Giang,Chính sách hỗ trợ người lao động làm việc ở nước ngoài,Hỗ trợ người lao động làm việc ở nước ngoài 2021 2025,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

9

Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025

15/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Chính sách người lao động đi làm việc ở nước ngoài,Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài,Người lao động đi làm việc ở nước ngoài tỉnh Bạc Liêu,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

10

Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

23/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2020,Tỉnh Hậu Giang,Chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài,Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng,Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài Hậu Giang,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

11

Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

141/2017/ND-CP,Nghị định 141 2017,Chính phủ,Mức lương tối thiểu vùng,Chế độ người lao động,Hợp đồng lao động,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 141/2017/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2017

12

Quyết định 1681/QĐ-KTNN năm 2020 về Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước

1681/QD-KTNN,Quyết định 1681 2020,Kiểm toán Nhà nước,Quy chế đánh giá công chức của Kiểm toán nhà nước,Quy chế xếp loại công chức của Kiểm toán nhà nước,Quy chế xếp loại người lao động của Kiểm toán nhà nước,Kế toán - Kiểm toán KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2020

13

Kế hoạch 5750/KH-UBND năm 2020 về chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2020-2030

5750/KH-UBND,Tỉnh Bình Dương,Chăm sóc sức khỏe người lao động tỉnh Bình Dương,Chăm sóc sức khỏe người lao động giai đoạn 2020 2030,Phòng chống bệnh nghề nghiệp tỉnh Bình Dương,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

14

Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2020 về Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

141/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Chăm sóc sức khỏe người lao động Cần Thơ 2020 2030,Nâng cao sức khỏe người lao động Cần Thơ 2020 2030,Phòng chống bệnh nghề nghiệp người lao động Cần Thơ,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 03/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

15

Quyết định 643/QĐ-TLĐ năm 2020 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

643/QD-TLD,Quyết định 643 2020,Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Chi hỗ trợ cho đoàn viên ảnh hưởng bởi Covid 19,Chi cho người lao động ảnh hưởng bởi Covid 19,Hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

16

Quyết định 3826/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định

3826/QD-UBND,Quyết định 3826 2020,Tỉnh Bình Định,Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động,Nâng cao sức khỏe người lao động Bình Định,Kế hoạch phòng chống bệnh nghề nghiệp Bình Định,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2020

17

Quyết định 1818/QĐ-BTP năm 2020 về Quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp

1818/QD-BTP,Quyết định 1818 2020,Bộ Tư pháp,Quy chế quản lý hồ sơ công chức,Quy chế quản lý hồ sơ viên chức,Quy chế quản lý hồ sơ người lao động,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

18

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

09/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2020,Tỉnh Bến Tre,Chính sách người lao động làm việc nước ngoài,Người lao động làm việc có thời hạn nước ngoài,Lao động làm việc nước ngoài theo hợp đồng Bến Tre,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

19

Kế hoạch 1700/KH-UBND năm 2020 về chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 của tỉnh Gia Lai

1700/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Nâng cao sức khỏe người lao động Gia Lai,Chăm sóc sức khỏe người lao động Gia Lai,Phòng chống bệnh nghề nghiệp tỉnh Gia Lai,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2020

20

Kế hoạch 1365/KH-UBND năm 2020 về chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

1365/KH-UBND,Tỉnh Quảng Bình,Nâng cao phòng chống bệnh nghề nghiệp,Chăm sóc phòng chống bệnh nghề nghiệp,Nâng cao sức khỏe người lao động Quảng Bình,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108