Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" NGHI QUYET 64 2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 1056 văn bản

141

Nghị quyết 23/2008/NQ-HĐND về thông qua phương án phân loại đường phố thị xã, thị trấn và giá các loại đất năm 2009 do tỉnh Quảng Trị ban hành

tháng 12 năm 2008 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THỊ XÃ, THỊ TRẤN VÀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2009 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 15 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 12/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2015

142

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Cà Mau ban hành

23/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2020,Tỉnh Cà Mau,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Cà Mau 2021,Thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2021,Định hướng đầu tư công năm 2021,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

143

Nghị quyết 330/NQ-HĐND năm 2020 về nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Hưng Yên ban hành

330/NQ-HDND,Nghị quyết 330 2020,Tỉnh Hưng Yên,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Hưng Yên,Nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2021,Kế hoạch đầu tư công Hưng Yên năm 2021,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

144

Nghị quyết 140/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2018

phương án xử lý đối với quyền lợi của người lao động trong các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc chủ bỏ trốn. - Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP và dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg để tháo

Ban hành: 09/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2018

145

Nghị quyết 124/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2018

tiền lãi cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Nghị quyết số 64/2018/QH14 của Quốc hội, Luật Quản lý nợ công và Nghị định số 95/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý nợ công. 12. Về xử lý các vướng mắc của doanh nghiệp do có sự khác nhau trong Luật đầu tư và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian trước năm 2014 Giao Bộ Kế hoạch và Đầu

Ban hành: 06/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

146

Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2020 về phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2021 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

36/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc,Dự toán ngân sách cấp tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021,Phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

147

Nghị quyết 39/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020, một phần vốn kết dư ngân sách cấp tỉnh niên độ năm 2018 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

39/NQ-HDND,Nghị quyết 39 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Sửa đổi kế hoạch đầu tư công trung hạn,Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bạc Liêu,Sửa đổi kế hoạch đầu tư công tỉnh Bạc Liêu,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

148

Nghị quyết 85/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Thừa Thiên Huế

85/NQ-HDND,Nghị quyết 85 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thừa Thiên Huế,Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

149

Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2019 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2020 do thành phố Cần Thơ ban hành

14/6/2019 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Cần Thơ, số tiền ký quỹ: 10,64 tỷ đồng) 2019 - 2025 Chuyển tiếp từ Nghị Quyết 22/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND TPCT 8 Khu dân cư lô 8C Công ty Cổ phần đầu tư nam Long- Chi nhánh Cần Thơ P.

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2020

150

Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2011; điều chỉnh, bổ sung quy định về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên từ năm 2011 đến năm 2015; bổ sung quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009, năm 2010

2011 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2011; ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH TỈNH THÁI NGUYÊN TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2015; BỔ SUNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009, NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA XII, KỲ

Ban hành: 12/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2015

151

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2019

đồng nhân dân tỉnh - Việc triển khai thực hiện các dự án theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay; - Kết quả thực hiện Nghị quyết 179/2009/NQ-HĐND ngày 20/4/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển văn hoá tỉnh Phú Thọ đến năm 2020. 2. Nội dung giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh 2.1. Ban

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2019

152

Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

42/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2019,Tỉnh Yên Bái,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2019/NQ-HĐND Yên Bái, ngày 29

Ban hành: 29/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2020

153

Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2019 về phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 do thành phố Cần Thơ ban hành

37/NQ-HDND,Nghị quyết 37 2019,Thành phố Cần Thơ,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/NQ-HĐND Cần Thơ, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2020

154

Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điều 17 và 28 của quy định về mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước kèm theo Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND

10/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 10 2019,Tỉnh Bình Phước,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2019/NQ-HĐND Bình Phước, ngày 05 tháng 7 năm

Ban hành: 05/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2019

155

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2017 về Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2018

32/NQ-HDND,Nghị quyết 32 2017,Tỉnh Thái Nguyên,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 08 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

156

Nghị quyết 238/NQ-HĐND năm 2019 về nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành

238/NQ-HDND,Nghị quyết 238 2019,Tỉnh Hưng Yên,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 238/NQ-HĐND Hưng Yên, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2019

157

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2017 sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết 24/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020

17/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2017,Tỉnh Tiền Giang,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/NQ-HĐND Tiền Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2018

158

Nghị quyết 269/NQ-HĐND năm 2021 thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Sơn La ban hành

269/NQ-HDND,Nghị quyết 269 2021,Tỉnh Sơn La,Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn,Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Sơn La,Kế hoạch đầu tư công trung hạn Sơn La 2021 2025,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2021

159

Nghị quyết 292/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 161/2019/NQ-HĐND quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

292/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 292 2020,Tỉnh Hòa Bình,Sửa đổi Nghị quyết 161/2019/NQ-HĐND tỉnh Hòa Bình,Sửa đổi mức giá khám bệnh không thuộc Quỹ bảo hiểm y tế,Mức giá khám bệnh không thuộc Quỹ bảo hiểm y tế Hòa Bình,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

160

Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

44/NQ-HDND,Nghị quyết 44 2019,Tỉnh Khánh Hòa,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/NQ-HĐND Khánh Hòa, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.102