Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" NGHI QUYET 64 2009 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 1056 văn bản

121

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2009 thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng và nguyên liệu sản xuất xi măng tỉnh Hà Giang giai đoạn 2009-2015, có xét đến năm 2020

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2009,Tỉnh Hà Giang,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/NQ-HĐND Hà Giang, ngày 08 tháng 07 năm 2009

Ban hành: 08/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2017

122

Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2009 của tỉnh Kon Tum

12/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2008,Tỉnh Kon Tum,Dự toán thu chi ngân sách,Dự toán thu chi ,Phương án phân bổ ngân sách năm 2009 ,Phân bổ ngân sách năm 2009 ,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2012

123

Nghị quyết 164/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 05/2010/NQ-HĐND do tỉnh Lạng Sơn ban hành

164/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 164 2014,Tỉnh Lạng Sơn,Sửa đổi Nghị quyết,Quản lý tài sản nhà nước,Tài sản nhà nước,Tỉnh Lạng Sơn,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2015

124

Nghị quyết 140/NQ-HĐND năm 2019 sửa đổi Khoản 6 Điều 1 Nghị quyết 382/NQ-HĐND thông qua Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Điện Biên trên vệ tinh Vinasat do tỉnh Điện Biên ban hành

tinh Vinasat; Báo cáo thẩm tra số 64/BC-VHXH, ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 382/NQ-HĐND, ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phát sóng quảng bá kênh

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2020

125

Nghị quyết 307/NQ-HĐND năm 2020 về phân bổ vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 tỉnh Bắc Ninh

307/NQ-HDND,Nghị quyết 307 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Phân bổ vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021,Phân bổ vốn đầu tư công tỉnh Bắc Ninh,Phân bổ vốn đầu tư công Bắc Ninh 2021,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

126

Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2009

phương án phân bổ ngân sách năm 2009quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009. 7. Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2008 về việc đề nghị quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 8. Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2008 về việc kế

Ban hành: 05/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2012

127

Nghị quyết 53/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

53/NQ-HDND,Nghị quyết 53 2020,Tỉnh Hậu Giang,Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang,Phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang đến năm 2025,Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang đến 2030,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

128

Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2018 về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

TMĐT theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 và Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ IV QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 85,839 85,839 - 64,400 64,400 64

Ban hành: 09/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2019

129

Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2018

40/NQ-HDND,Nghị quyết 40 2019,Tỉnh Đắk Nông,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/NQ-HĐND Đắk Nông, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2020

130

Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2020 về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Tuyên Quang

38/NQ-HDND,Nghị quyết 38 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch đầu tư công năm 2021,Dự kiến Kế hoạch đầu tư công,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 05/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

131

Nghị quyết số 95/2008/NQ-HĐND về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2009 do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2009 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 14 Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban

Ban hành: 10/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2009

132

Nghị quyết 68/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, kỳ họp thứ 12 ban hành

68/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2008,Thành phố Đà Nẵng,Nhiệm vụ năm 2009,Hội đồng nhân dân,Thành phố Đà Nẵng HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/2008/NQ-HĐND

Ban hành: 04/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2012

133

Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 và dự toán ngân sách năm 2009 do tỉnh Thái Nguyên ban hành

2008   NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008 VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2009 TỈNH THÁI NGUYÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Xét Tờ trình số

Ban hành: 09/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2013

134

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2021 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

32/NQ-HDND,Nghị quyết 32 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Kế hoạch xây dựng cơ bản tỉnh Đắk Lắk 2021,Ban hành kế hoạch xây dựng cơ bản tỉnh Đắk Lắk 2021,Kế hoạch xây dựng cơ bản tỉnh Đắk Lắk,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

135

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2015

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2016,Tỉnh Cà Mau,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/NQ-HĐND Cà Mau, ngày 08 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2017

136

Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND về Đề án thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân do tỉnh Bình Định ban hành

15/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2019,Tỉnh Bình Định HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2019/NQ-HĐND Bình Định, ngày 11 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 11/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

137

Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND7 về phương án ban hành quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ PHƯƠNG ÁN BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2009 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 ngày 26 tháng 11 năm

Ban hành: 17/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2014

138

Nghị quyết số 114/NQ-HĐND về việc thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2009 do Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khoá XIV - kỳ họp thứ 15 ban hành

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2009 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 15 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP

Ban hành: 10/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2009

139

Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành

40/NQ-HDND,Nghị quyết 40 2020,Tỉnh Nghệ An,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Nghệ An,Kế hoạch đầu tư công năm 2021,Kế hoạch đầu tư công Nghệ An 2021,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

140

Nghị quyết 520/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

520/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 520 2020,Tỉnh Kiên Giang,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công tỉnh Kiên Giang,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Kiên Giang 2020,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.133