Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" NGHI QUYET 136 2013 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 143 tiêu chuẩn

81

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2011/BGTVT/SĐ 2:2016 về Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa

1.5 Tài liệu viện dẫn 1.5.1 Sửa đổi 1:2015 QCVN 72:2013/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp đóng phương tiện thủy nội địa. 1.5.2 QCVN 25:2015/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ. 1.5.3 QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh

Ban hành: 22/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

82

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11040:2015 (CAC/GL 78:2011) về Hướng dẫn kiểm soát Campylobacter và Salmonella trong thịt gà

minh họa giá trị định lượng để giảm mối nguy qua chuỗi thực phẩm và khi quyết định áp dụng, thì có thể bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 5. Tiêu chuẩn này được trình bày theo dạng biểu đồ để dễ dàng áp dụng thực tế từ sản xuất đến khâu tiêu thụ liên quan đến an toàn thực phẩm. Dạng biểu đồ này như sau: • Thể hiện sự khác nhau và sự tương đồng

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2016

83

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7790-2:2015 (ISO 2859-2:1985) về Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính - Phần 2: Phương án lấy mẫu xác định theo mức giới hạn chất lượng (LQ) để kiểm tra lô riêng lẻ

plans indexed by limiting quality (LQ) for isolated lot inspection Lời nói đầu TCVN 7790-2:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 2859-2:1985; TCVN 7790-2:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 69 Ứng dụng các phương pháp thống kê biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

84

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12881:2020 (ISO 39511:2018) về Phương án lấy mẫu liên tiếp để kiểm tra định lượng phần trăm không phù hợp (đã biết độ lệch chuẩn)

standard deviation) Lời nói đầu TCVN 12881:2020 thay thế cho TCVN 10853:2015. TCVN 12881:2020 hoàn toàn tương đương với ISO 39511:2018. TCVN 12881:2020 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 69 Ứng dụng các phương pháp thống kê biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

85

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11780:2017 (ISO/IEC 27032:2012) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn về an toàn không gian mạng

gồm các nội dung như các trang web thường xuyên truy cập hoặc các thông tin nhạy cảm chẳng hạn như mật khẩu. 4.44 Bên liên quan (Stakeholder) người hoặc tổ chức có thể gây ảnh hưởng, bị ảnh hưởng hoặc tự cảm thấy mình bị ảnh hưởng bởi một quyết định hoặc hoạt động. [TCVN 9788:2013 (ISO Guide 73:2009)]

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

86

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 77:2014/BGTVT về Khí thải mức 3 đối với xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

nhiễm phát ra từ mô tô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu (sau đây viết tắt là TCVN 7357). 2. TCVN 9726:2013 - Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải gây ô nhiễm, khí thải CO2 và tiêu thụ nhiên liệu của mô tô hai bánh lắp động cơ cháy cưỡng bức hoặc cháy do nén - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu (sau đây viết

Ban hành: 03/10/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2014

87

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9985-3:2014 (ISO 9328-3:2011) về Thép dạng phẳng chịu áp lực - Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp - Phần 3: Thép hạt mịn hàn được, thường hóa

Weldable fine grain steels, normalized Lời nói đầu TCVN 9985-3: 2014 hoàn toàn tương đương với ISO 9328-3:2011 TCVN 9985-3:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 9985 (ISO 9328), Sản phẩm thép dạng phẳng chịu áp lực

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2015

88

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8891:2017 (ISO GUIDE 33:2015) về Mẫu chuẩn - Thực hành tốt trong sử dụng mẫu chuẩn

CRM 13.3  Lực chọn RM 13.4  Sự liên quan tới hệ thống đo Phụ lục A (tham khảo) Các đặc trưng chính của mẫu chuẩn với các ứng dụng thông thường Phụ lục B (tham khảo) Mô hình hiệu chuẩn và mô hình độ không đảm bảo kèm theo Phụ lục C (tham khảo) Sai lầm quyết định Thư mục tài liệu tham khảo Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2018

89

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11933:2017 (ISO 16577:2016) về Phân tích dấu ấn sinh học phân tử - Thuật ngữ và định nghĩa

quá trình phân bào và có thể kết hợp lại sau khi hợp nhất giao tử 3.5 Cạnh tranh alen Hiện tượng cạnh tranh dẫn đến khuếch đại ưu tiên một trình tự alen với alen khác trong mẫu dị hợp tử hoặc hỗn hợp trong quá trình áp dụng công nghệ khuếch đại axit nucleic bằng PCR [NGUỒN: 3.6.1 trong TCVN 10990:2015 (ISO 13495:2013), có sửa

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

90

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10566-2:2014 (ISO 22745-2:2010) về Hệ thống tự động hóa công nghiệp và tích hợp - Từ điển kỹ thuật mở và ứng dụng cho dữ liệu cái - Phần 2: Từ vựng

and their application to master data -Part 2: Vocabulary Lời nói đầu TCVN 10566-2:2014 hoàn toàn tương đương với ISO/TS 22745-2:2010. TCVN 10566-2:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/JTC 1 “Công nghệ thông tin” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Hiện nay, bộ TCVN 10566 về “Hệ

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

91

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8243-5:2015 (ISO 3951-5:2006) về Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định lượng - Phần 5: Phương án lấy mẫu liên tiếp xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra định lượng (đã biết độ lệch chuẩn)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 8243 (ISO 3951) Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định lượng, gồm các tiêu chuẩn sau: - TCVN 8243-1:2009 (ISO 3951-1:2005), Phần 1: Quy định đối với phương án lấy mẫu một lần xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô đối với

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

92

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11774:2016 (ISO 11620:2014) về Thông tin và Tư liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện

TCVN 11774:2016 do Vụ Thư viện biên soạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Tiêu chuẩn này liên quan đến việc đánh giá các loại hình thư viện. Mục đích chính của tiêu chuẩn là xác nhận việc sử dụng các chỉ số đánh giá hoạt động

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

93

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10382:2014 về Di sản văn hóa và các vấn đề liên quan - Thuật ngữ và định nghĩa chung

thao và Du lịch đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. DI SẢN VĂN HOÁ VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA CHUNG Cultural heritage and related matters – General terms and definitions 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định thuật ngữ và định nghĩa

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2015

94

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10857-2:2015 (ISO 13448-2:2004) về Quy trình lấy mẫu chấp nhận dựa trên nguyên tắc phân bổ ưu tiên (APP) - Phần 2: Phương án lấy mẫu một lần phối hợp dùng cho lấy mẫu chấp nhận định tính

lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 10857 (ISO 13448), Quy trình lấy mẫu chấp nhận dựa trên nguyên tắc phân bổ ưu tiên (APP), gồm các tiêu chuẩn sau: - TCVN 10857-1:2015 (ISO 13448-1:2005), Phần 1: Hướng dẫn về cách tiếp cận APP; - TCVN 10857-2:2015 (ISO 13448-2:2004), Phần 2: Phương án lấy mẫu một lần phối hợp

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

95

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7880:2016 về Phương tiện giao thông đường bộ - Tiếng ồn phát ra từ ô tô – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Lời nói đầu TCVN 7880:2016 thay thế TCVN 7880:2008. TCVN 7880:2016 được biên soạn trên cơ sở tham khảo ECE 51/R2:2011 Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles having at least four wheels with regard to their noise emissions, và sửa đổi 1:2012, đính chính kỹ thuật 1:2012, sửa đổi 2:2013 và sửa đổi 3:2015. TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

96

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12818:2019 về Hỗn hợp bê tông nhựa nóng - Thiết kế theo đặc tính thể tích superpave

for Asphalt Mixtures và AASHTO Designtion M323-13 (2013) Standard Specification for Superpave Volumetric Mix Design TCVN 12818:2019 do Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuển Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA NÓNG - THIẾT

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

97

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6749-8:2017 (IEC 60384-8:2015) về Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử - Phần 8: Quy định kỹ thuật từng phần - Tụ điện không đổi điện môi gốm, Cấp 1

định và cấp Thư mục tài liệu tham khảo Lời nói đầu TCVN 6749-8:2017 hoàn toàn tương đương với IEC 60384-8:2015; TCVN 6749-8:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E3 Thiết bị điện tử dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 6749 (IEC

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

98

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10804-1:2015 (ISO 12789-1:2008) về Trường bức xạ chuẩn - Trường nơtron được mô phỏng tại nơi làm việc - Phần 1: Đặc trưng của trường nơtron và phương pháp tạo trường chuẩn

neutron fields - Part 1: Characteristics and methods of production Lời nói đầu TCVN 10804-1:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 12789-1:2008. TCVN 10804-1:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 85 Năng lượng hạt nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Bộ tiêu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2018

99

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 73:2014/BGTVT về hoạt động kéo trên biển

1.1 Áp dụng Quy chuẩn 1.2 Các điều kiện để kéo tàu trên biển 1.3 Quản lý hoạt động kéo Phụ lục A Yêu cầu bền của cơ cấu đỡ và cơ cấu chằng buộc Phụ lục B Tính toán sức cản khi kéo trên biển Phụ lục C Quy trình thử lực kéo tại móc Phụ lục D Nhật ký kéo Phụ lục E Kéo tàu theo đoàn Phụ lục F Mẫu Giấy đề nghị thẩm

Ban hành: 30/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2014

100

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12036:2017 (ISO 23201:2015) về Nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm - Xác định nguyên tố lượng vết - Phương pháp quang phổ huỳnh quang bước sóng tán xạ tia X

mục tài liệu tham khảo Lời nói đầu TCVN 12036:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 23201:2015. TCVN 12036:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC47 Hóa học biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. NHÔM OXIT DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT NHÔM - XÁC ĐỊNH NGUYÊN TỐ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177