Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" NGHI QUYET 136 2013 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 143 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9601:2013 (ISO 8422:2006) về Phương án lấy mẫu liên tiếp để kiểm tra định tính

TCVN9601:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9601:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9601:2013 ISO 8422:2006 PHƯƠNG ÁN LẤY MẪU LIÊN TIẾP ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH TÍNH Sequential sampling plans for inspection by attributes Lời nói đầu TCVN 9601:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 8422:2006; TCVN 9601:2013 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5363:2013 (ISO 4649:2010) về Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo – Xác định độ chịu mài mòn sử dụng thiết bị trống quay hình trụ

device Lời nói đầu TCVN 5363:2013 thay thế TCVN 5363:2006. TCVN 5363:2013 hoàn toàn tương đương ISO 4649:2010. TCVN 5363:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC45 Cao su thiên nhiên biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. CAO SU LƯU HÓA HOẶC NHIỆT DẺO -

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10065:2013 (ASTM F2923:2011) về Yêu cầu an toàn sản phẩm tiêu dùng đối với trang sức dành cho trẻ em

tương đương với F2923:11. TCVN 10065:2013 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 181/SC 1 Đồ dùng trẻ em biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. YÊU CẦU VỀ AN TOÀN SẢN PHẨM TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI TRANG SỨC DÀNH CHO TRẺ EM Standard specification for consumer product

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2014

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9810:2013 (ISO 48:2010) về Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo – Xác định độ cứng (Độ cứng từ 10 IRHD đến 100 IRHD)

TCVN 9810:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 48:2010. TCVN 9810:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC45 Cao su thiên nhiên biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Phép thử độ cứng được quy định trong tiêu chuẩn này nhằm cung cấp phép đo nhanh về tính

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10274:2013 về Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa chung

TCVN10274:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10274:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10274: 2013 HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA CHUNG Library activities- General terms and definitions Lời nói đầu TCVN 10274:2013 do Thư viện Quốc gia Việt Nam biên soạn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị, Tổng

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10177:2013 (ISO 2531:2009) về Ống, phụ tùng nối ống, phụ kiện bằng gang dẻo và các mối nối dùng cho các công trình dẫn nước

TCVN 10177:2013 hoàn toàn tương với ISO 2531:2009/Cor 1:2010. TCVN 10177:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 5 Ống kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. ỐNG, PHỤ TÙNG NỐI ỐNG, PHỤ KIỆN BẰNG GANG DẺO VÀ CÁC MỐI NỐI DÙNG

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10151:2013 (ASTM D 7112-12) về Dầu thô và dầu nhiên liệu nặng (FO nặng) - Xác định độ ổn định và khả năng tương thích bằng máy phân tích độ ổn định dầu nhiên liệu nặng (FO nặng) (phát điện quang học)

TCVN10151:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10151:2013,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10151:2013 ASTM D 7112-12 DẦU THÔ VÀ DẦU NHIÊN LIỆU NẶNG (FO NẶNG) - XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH BẰNG MÁY PHÂN TÍCH ĐỘ ỔN ĐỊNH DẦU NHIÊN LIỆU NẶNG (FO NẶNG) (PHÁT HIỆN QUANG HỌC) Standard test

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9845:2013 về Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ

TCVN9845:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9845:2013,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9845:2013 TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG DÒNG CHẢY LŨ Calculation of flood flow characteristics Lời nói đầu TCVN 9845:2013 được xây dựng trên cơ sở tham khảo 22TCN220-95: Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ. TCVN 9845:2013 do

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4509:2013 (ISO 37:2011) về Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định các tính chất ứng suất - Giãn dài khi kéo

TCVN 4509:2006. TCVN 4509:2013 hoàn toàn tương đương ISO 37:2011. TCVN 4509:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC45 Cao su thiên nhiên biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CAO SU LƯU HÓA HOẶC NHIỆT DẺO - XÁC ĐỊNH CÁC TÍNH CHẤT ỨNG SUẤT-GIÃN DÀI KHI KÉO

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9793:2013 (ASTM D 5853 – 11) về Dầu thô – Phương pháp xác định điểm đông đặc

TCVN9793:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9793:2013,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9793:2013 ASTM D 5853 – 11 DẦU THÔ – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM ĐÔNG ĐẶC Standard test method for pour point of crude oils Lời nói đầu TCVN 9793:2013 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2014

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9598:2013 về Hiệu chuẩn tuyến tính sử dụng mẫu chuẩn

TCVN9598:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9598:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9598:2013 ISO 11095:1996 HIỆU CHUẨN TUYẾN TÍNH SỬ DỤNG MẪU CHUẨN Linear calibration using reference materials Lời nói đầu TCVN 9598:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 11095:1996; TCVN 9598:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9726:2013 về Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải gây ô nhiễm, khí thải CO2 và tiêu thụ nhiện liệu của mô tô hai bánh lắp động cơ cháy cưỡng bức hoặc cháy do nén - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

bản đính chính kỹ thuật 1 cho bản sửa đổi 1 và bản sửa đổi 2006/72/EC của Chỉ thị 97/24/EC (Directive 97/24/EC). TCVN 9726:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 26000:2013 (ISO 26000:2010) về Hướng dẫn về trách nhiệm xã hội

TCVNISO26000:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO26000:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 26000:2013 ISO 26000:2010 HƯỚNG DẪN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI Guidance on social responsibility Lời nói đầu TCVN ISO 26000:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 26000:2010; TCVN ISO 26000:2013 do Tiểu Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2015

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10152:2013 (IEC 62301:2011) Thiết bị điện gia dụng - Đo công suất ở chế độ chờ

TCVN 10512:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Các phương pháp xác định trong tiêu chuẩn này dùng cho các chế độ công suất thấp. Các phương pháp này không sử dụng để đo công suất tiêu thụ

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9600:2013 (ISO 24153 : 2009) về Lấy mẫu ngẫu nhiên và quy trình ngẫu nhiên hóa

TCVN9600:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9600:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9600 : 2013 ISO 24153 : 2009 LẤY MẪU NGẪU NHIÊN VÀ QUY TRÌNH NGẪU NHIÊN HÓA Random sampling and randomization procedures Lời nói đầu TCVN 9600:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 24153:2009; TCVN 9600:2013 do Ban Kỹ thuật

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9544:2013 (ISO 13995:2000) về Trang phục bảo vệ - Tính chất cơ học - Xác định độ bền đâm xuyên và xé động của vật liệu

puncture and try dynamic tearing of materials Lời nói đầu TCVN 9544:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 13995:2000. TCVN 9544:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Phương pháp thử

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9603:2013 (ISO 5479:1997) về Giải thích dữ liệu thống kê - Kiểm nghiệm sai lệch so với phân bố chuẩn

tương đương với ISO 5479:1997; TCVN 9603:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 69 Ứng dụng các phương pháp thống kê biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Nhiều phương pháp thống kê được khuyến nghị trong tiêu chuẩn này, như các phương pháp mô tả trong

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10180:2013 (ISO 7186:2011) về Sản phẩm bằng gang dẻo dùng cho các công trình nước thải

10180:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 5 Ống kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. SẢN PHẨM BẰNG GANG DẺO DÙNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH NƯỚC THẢI Ductile iron products for sewerage applications 1. Phạm vi áp dụng Tiêu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2015

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7026:2013 (ISO 7165:2009) về Chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay - Tính năng và cấu tạo

7165:1999). TCVN 7026:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 7165:2009 TCVN 7026:2013 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CHỮA CHÁY - BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY - TÍNH NĂNG VÀ CẤU TẠO Fire fighting -

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2015

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9983:2013 về Phương tiện giao thông đường sắt - Toa xe - Yêu cầu thiết kế

vận tải đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 9983: 2013 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn đường sắt Trung Quốc TB/T 1335 – 1996: Quy phạm thiết kế và thử nghiệm bền. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT – TOA XE – YÊU CẦU THIẾT KẾ Railway vehicles –

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69