Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" NGHI QUYET KHONGSO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 128 văn bản

1

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 20-01-2016 đến ngày 28-01-2016, tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình, QUYẾT NGHỊ I- Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình

Ban hành: 28/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2016

2

Nghị quyết về kế hoạch 5 năm 1996-2000 do Quốc Hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 1996 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH 5 NĂM 1996-2000 Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ và

Ban hành: 12/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

3

Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1997 do Quốc Hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 1996 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ NĂM 1997 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm

Ban hành: 12/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

4

Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc Hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1996 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CHIA VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ TỈNH Căn cứ vào điều

Ban hành: 06/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

5

Nghị quyết về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số thành viên của Chính phủ do Quốc Hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1996 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM, BỔ NHIỆM MỘT SỐ THÀNH VIÊN CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ vào Điều 84 củaHiến pháp nước Cộng

Ban hành: 06/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

6

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX do Quốc Hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 1996 NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT ĐẾN HẾT NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHOÁ IX QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp

Ban hành: 12/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

7

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao của ông Lê Thanh Đạo do Quốc Hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 1996 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨCVIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỦA ÔNG LÊ THANH ĐẠO Căn cứ vào Điều 84 củaHiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ

Ban hành: 04/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

8

Nghị quyết về việc bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội và Đại biểu Quốc hội của ông Nguyễn Hà Phan do Quốc Hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 1996 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BÃI NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CỦA ÔNG NGUYỄN HÀ PHAN Căn cứ vào Điều 7 vàĐiều 84 của Hiến pháp nước Cộng

Ban hành: 24/10/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

9

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm một số thành viên của Chính phủ

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, Ngày 03 tháng 10 năm 1995 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ TÁM PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM MỘT SỐ THÀNH VIÊN CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ vào

Ban hành: 03/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2009

10

Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1994 do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, Ngày 28 tháng 10 năm 1995 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 1994 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng

Ban hành: 28/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

11

Nghị quyết về việc đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ và ngân sách Nhà nước năm 1996 do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 1996 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 1996 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp

Ban hành: 20/03/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

12

Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1996 Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá IX do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 1995 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 8 VỀ NHIỆM VỤ NĂM 1996 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước

Ban hành: 28/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

13

Nghị quyết về việc điều chỉnh tổ chức một số cơ quan của Chính phủ do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 1995 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC MỘT SỐ CƠ QUAN CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ vào Điều 84 và Điều 114 của hiến pháp nước cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.

Ban hành: 21/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

14

Nghị quyết về việc điều chỉnh tổ chức một số cơ quan của Chính phủ do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, Ngày 03 tháng 10 năm 1995 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ TÁM VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC MỘT SỐ CƠ QUAN CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ vào Điều 84 và Điều 114 của Hiến pháp nước Cộng

Ban hành: 03/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

15

Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm một số thành viên của Chính phủ do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 1995 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BỔ NHIỆM MIỄN NHIỆM MỘT SỐ THÀNH VIÊN CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ vào Điều 84 và Điều 114 của Hiến pháp

Ban hành: 21/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

16

Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật dân sự do Quốc hội khóa IX ban hành tại kỳ họp thứ 8

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 1995 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 8 VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ QUỐC HỘI

Ban hành: 28/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2011

17

Nghị quyết về việc đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 1996 do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 1995 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 1996 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 84

Ban hành: 28/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

18

Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1995 do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 1994 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ NĂM 1995 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Sau

Ban hành: 01/11/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

19

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật 6 tháng cuối năm 1994 do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 1994 NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT 6 THÁNG CUỐI NĂM 1994 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà

Ban hành: 23/06/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

20

Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1994 do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1993 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ NĂM 1994 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩ Việt Nam; Sau

Ban hành: 30/12/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123