Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" NGHI QUYET 42 2013 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 588 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2015/BGTVT về Trang bị an toàn tàu biển

 MSC.81(70), Nghị quyết khuyến nghị sửa đổi đối với việc thử các thiết bị cứu sinh của IMO. 9  MSC.200(80), sửa đổi MSC.81(70) của IMO. 10  MSC.226(82), sửa đổi MSC.81(70) của IMO. 11  MSC.274(85), sửa đổi MSC.81(70) của IMO. 12  MSC.295(87), sửa đổi MSC.81(70) của IMO. 13  MSC.1/Circ.1347, Thông tư hướng dẫn của IMO đối với

Ban hành: 02/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2017

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2012/BGTVT về trang bị an toàn tàu biển

va trên biển, được thông qua bởi IMO vào ngày 20/10/1972. 5. STCW, Công ước quốc tế về tiêu chuẩn đào tạo, chứng nhận và trực ca thủy thủ được thông qua bởi IMO vào 07/07/1978. 6. MSC.81(70), Nghị quyết khuyến nghị sửa đổi đối với việc thử các thiết bị cứu sinh của IMO thông qua ngày 11/12/1998. 7. MSC.200(80), sửa đổi MSC.81 (70)

Ban hành: 30/07/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7921-4-2:2013 (IEC/TR 60721-4-2:2003) về Phân loại điều kiện môi trường – Phần 4-2: Hướng dẫn về tương quan và chuyển đổi các cấp điều kiện môi trường của bộ tiêu chuẩn TCVN 7921-3(IEC 60721-3) sang thử nghiệm môi trường của bộ tiêu chuẩn 7699 (IEC 60068) – Vận chuyển

60721-4-2:2003 TCVN 7921-4-2:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E3 Thiết bị điện tử dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. PHÂN LOẠI ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG – PHẦN 4-2: HƯỚNG DẪN VỀ TƯƠNG QUAN VÀ CHUYỂN ĐỔI CÁC CẤP ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG CỦA BỘ TIÊU CHUẦN TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10036:2013 (ISO 26642:2010) về Thực phẩm – Xác định chỉ số glycaemic (GI) và khuyến nghị cách phân loại thực phẩm

TCVN10036:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10036:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10036:2013 ISO 26642:2010 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ GLYCAEMIC (GI) VÀ KHUYẾN NGHỊ CÁCH PHÂN LOẠI THỰC PHẨM Food products - Determination of the glycaemic index (GI) and recommendation for food classification

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2014

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9838:2013 (ISO 4144:2003) về Hệ thống đường ống - Phụ tùng đường ống bằng thép không gỉ được tạo ren theo TCVN 7701-1 (ISO 7-1)

đầu TCVN 9838:2013 hoàn toàn tương với ISO 4144:2003. TCVN 9838:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 5 Ống kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG - PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG BẰNG THÉP KHÔNG GỈ ĐƯỢC TẠO

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2015

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6702:2013 (ASTM D 3244-07a) về Xử lý kết quả thử nghiệm để xác định sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật

quốc tế. TCVN 6702:2013 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC28/SC2 Nhiên liệu lỏng ­– Phương pháp thử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Các tính chất của sản phẩm dầu mỏ thương phẩm được xác định bằng các phương pháp thử tiến hành trong các phòng thử

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9829:2013 về Bản phát hành phim màu 35mm – Yêu cầu kỹ thuật về hình ảnh

TCVN9829:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9829:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9829:2013 BẢN PHÁT HÀNH PHIM MÀU 35 MM - YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ HÌNH ẢNH 35mm colour motion picture release prints - Technical requirements for image Lời nói đầu TCVN 9829:2013 do Cục Điện ảnh biên soạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10181:2013 (ISO 8180:2006) về Đường ống bằng gang dẻo - Lớp bọc Polyetylen sử dụng tại hiện trường

ISO 8180:2006. TCVN 10181:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 5 Ống kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. ĐƯỜNG ỐNG BẰNG GANG DẺO - LỚP BỌC POLYETYLEN SỬ DỤNG TẠI HIỆN TRƯỜNG Ductile iron pipelines - Polyethylene

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2015

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9714:2013 về Thỏ giống - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN9714:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9714:2013,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9714:2013 THỎ GIỐNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT Breeding rabbits - Technical requirements Lời nói đầu TCVN 9714:2013 do Cục Chăn nuôi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9791:2013 (ASTM D 4006 – 11) về Dầu thô – Xác định nước bằng phương pháp chưng cất

TCVN9791:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9791:2013,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9791:2013 ASTM D 4006 – 11 DẦU THÔ – XÁC ĐỊNH NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHƯNG CẤT Standard test method for water in crude oil by distillation Lời nói đầu TCVN 9791:2013 được xây dựng trên cơ sở chấp

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2014

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9715:2013 về Dê giống - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN9715:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9715:2013,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9715:2013 DÊ GIỐNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT Breeding goats - Technical requirements Lời nói đầu TCVN 9715:2013 do Trung tâm nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây Viện chăn nuôi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10148:2013 (ASTM D 4007-11) về Dầu thô - Xác định nước và cặn bằng phương pháp lý tâm (quy trình phòng thử nghiệm)

4007-11 thuộc bản quyền ASTM quốc tế. TCVN 10148:2013 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC28/SC2 Nhiên liệu lỏng - Phương pháp thử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. DẦU THÔ - XÁC ĐỊNH NƯỚC VÀ CẶN BẰNG PHƯƠNG PHÁP LY TÂM (QUY TRÌNH PHÒNG THỬ NGHIỆM) Standard

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2014

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9884:2013 (EN 15637:2008) về Thực phẩm có nguồn gốc thực vật - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao - Phổ khối lượng hai lần sau khi chiết bằng metanol và làm sạch bằng diatomit

TCVN9884:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9884:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9884:2013 EN 15637:2008 THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO-PHỔ KHỐI LƯỢNG HAI LẦN SAU KHI CHIẾT BẰNG METANOL VÀ LÀM SẠCH BẰNG DIATOMIT Foods

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9856:2013 (ISO 13959:2009) về Nước dùng trong lọc máu và các trị liệu liên quan

TCVN9856:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9856:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9856:2013 ISO 13959:2009 NƯỚC DÙNG TRONG LỌC MÁU VÀ CÁC TRỊ LIỆU LIÊN QUAN Water for haemodialysis and related therapies Mục lục Lời giới thiệu 1  Phạm vi áp dụng 2  Thuật ngữ và định nghĩa 3  Các yêu cầu về nước

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2018

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9601:2013 (ISO 8422:2006) về Phương án lấy mẫu liên tiếp để kiểm tra định tính

TCVN9601:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9601:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9601:2013 ISO 8422:2006 PHƯƠNG ÁN LẤY MẪU LIÊN TIẾP ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH TÍNH Sequential sampling plans for inspection by attributes Lời nói đầu TCVN 9601:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 8422:2006; TCVN 9601:2013 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2013 về Phòng trừ bệnh hại cây rừng - Hướng dẫn chung

dung và phương pháp: Trình bày những nội dung và phương pháp chính - Phần kết quả điều tra: Trình bày toàn bộ kết quả điều tra đã được xử lý và tính toán số liệu. - Kết luận và kiến nghị: nêu những kết luận chính được rút ra từ kết quả điều tra và những kiến nghị để thực hiện những công việc tiếp theo. 4.2. Kỹ thuật phòng trừ bệnh

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10202:2013 (ISO 12485:1998) về Cần trục – Yêu cầu ổn định

TCVN10202:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10202:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10202:2013 ISO 12485:1998 CẦN TRỤC THÁP - YÊU CẦU ỔN ĐỊNH Tower cranes - Stability requirements Lời nói đầu TCVN 10202:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 12485:1998. TCVN 10202:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9302:2013 về cây giống cam, quýt, bưởi - Yêu cầu kỹ thuật

1-3 4. Phương pháp kiểm tra 4.1. Thời điểm kiểm tra : Khi xuất vườn 4.2. Kiểm tra chất lượng cây giống: Việc lấy mẫu kiểm tra phải do người lấy mẫu do cơ quan có thẩm quyền chỉ định thực hiện. Số lượng cây giống lấy mẫu để kiểm tra mỗi chỉ tiêu do người lấy mẫu quyết định. Các chỉ tiêu và phương pháp kiểm tra cây

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2229:2013 (ISO 188:2011) về Cao su lưu hóa hoặc nhiệt béo - Phép thử già hóa tăng tốc và độ bền nhiệt

TCVN 2229:2007. TCVN 2229:2013 hoàn toàn tương đương ISO 188:2011. TCVN 2229:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC45 Cao su thiên nhiên biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Các phép thử già hóa tăng tốc và bền nhiệt được thực hiện để đánh giá

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2015

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9559:2013 (ISO 3507:1999) về Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Bình tỷ trọng

Properties (Thủy tinh borosilicat 3.3 – Các tính chất). 3. Cơ sở điều chỉnh 3.1. Đơn vị thể tích Đơn vị thể tích là mililít (ml), tương đương với centimét khối (cm3). CHÚ THÍCH: Thuật ngữ mililít (ml) thường được dùng như một tên gọi đặc biệt của centimét khối (cm3), theo quyết định của Hội nghị cân đo quốc tế lần thứ 12. Nói chung,

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56