Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" NGHI QUYET 07 2010 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 27 văn bản

1

Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 do tỉnh Bình Phước ban hành

07/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2010,Tỉnh Bình Phước,Phát triển kinh tế - xã hội ,5 năm 2011 - 2015 ,Tỉnh Bình Phước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2013

3

Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND quy định mức thu, phân cấp thu nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

07/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2010,Tỉnh Khánh Hòa,Giá sử dụng vệ sinh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2014

4

Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Trà Vinh

07/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2010,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2010/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 09

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2013

5

Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2011 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 19 ban hành

07/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Dự toán ngân sách,Phân bổ ngân sách Nhà nước ,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 08/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2010

6

Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND bổ sung kinh phí kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 vào dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2010

07/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2010,Tỉnh Bến Tre,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2010/NQ-HĐND Bến

Ban hành: 27/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

8

Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND về phê duyệt Đề án Xây dựng hệ thống nhà thiếu nhi cấp huyện tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2010-2020

07/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2010,Tỉnh Yên Bái,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2010/NQ-HĐND Yên Bái, ngày 23 tháng 7 năm 2010

Ban hành: 23/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2017

9

Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2010 - 2015 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

07/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2010,Tỉnh Vĩnh Phúc,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2010/NQ-HĐND Vĩnh Yên, ngày 22 tháng 7 năm

Ban hành: 22/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

10

Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND về Quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, kỳ họp thứ 14

07/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2010,Tỉnh Tuyên Quang,Phân cấp quản lý tài sản nhà nước,Đơn vị sự nghiệp công lập,Cơ quan nhà nước,Tổ chức xã hội nghề nghiệp,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2011

11

Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển đàn trâu, bò và cải tạo đàn bò tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2015

07/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2010,Tỉnh Lạng Sơn,Hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu bò HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2010/NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 20

Ban hành: 20/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

12

Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND quy định mức chi đối với hoạt động thể dục, thể thao trong ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

07/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2010,Tỉnh Ninh Thuận,Mức chi,Hoạt động thể dục thể thao,Ngành văn hoá thể thao và du lịch ,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2012

13

Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND phê chuẩn Tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIII, kỳ họp thứ 21 ban hành

07/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2010,Thành phố Hà Nội,Tổng quyết toán,Thu chi ngân sách,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 07/2010/NQ-HĐND Hà Nội, ngày

Ban hành: 15/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2010

14

Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND về Quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII, kỳ họp thứ 19 ban hành

07/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2010,Tỉnh Bạc Liêu,Quy hoạch mạng lưới khám chữa bệnh ,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 07/2010/NQ-HĐND Bạc Liêu, ngày 15

Ban hành: 15/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2010

15

Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa IV, kỳ họp thứ 14 ban hành

07/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2010,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Vật liệu nổ công nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 14/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2010

16

Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, sơ chế, tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2010-2015

07/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2010,Tỉnh Đắk Lắk,Chính sách hỗ trợ,Sơ chế tiêu thụ rau an toàn,Tỉnh Đắk Lắk,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2010/NQ-HĐND

Ban hành: 09/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2015

17

Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND về đặt tên đường, tên phố ở thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân do Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

07/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2010,Tỉnh Hà Nam,Đặt tên đường,Thị trấn Vĩnh Trụ,Đặt tên phố,Huyện Lý Nhân,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 07/2010/NQ-HĐND

Ban hành: 09/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2010

18

Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND và sửa đổi, bãi bỏ Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

07/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2010,Tỉnh Sóc Trăng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 07/2010/NQ-HĐND Sóc Trăng, ngày 09

Ban hành: 09/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2011

19

Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND.K7 đề nghị công nhận thị trấn Mỹ An huyện Tháp Mười là đô thị loại IV do tỉnh Đồng Tháp ban hành

07/2010/NQ-HDND.K7,Nghị quyết 07 2010,Tỉnh Đồng Tháp,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2010/NQ-HĐND.K7 Thành phố Cao

Ban hành: 02/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2013

20

Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND về chủ trương xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020

07/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2010,Thành phố Cần Thơ,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2010/NQ-HĐND

Ban hành: 25/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188