Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" NGHI QUYET 04 2011 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3063 công văn

1

Công văn 224/HĐND năm 2011 về việc thay thế Phụ lục kèm theo Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐND do tỉnh Bình Phước ban hành

04/2011/NQ-HĐND ngày 26/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước, ngày 05 tháng 8 năm 2011 Kính gửi: Các vị đại biểu HĐND tỉnh Tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa VIII đã thông qua Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND ngày 26/7/2011 về việc thông qua các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển

Ban hành: 05/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

2

Công văn 2011/TCHQ-TXNK năm 2021 về công khai thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 2011/TCHQ-TXNK V/v công khai thủ tục hành chính Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021 Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan. Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 764/QĐ-BTC ngày 05/04/2021 về việc công bố

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

3

Công văn 2011/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản từ thiện do Tổng cục Thuế ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 2011/TCT-DNNCN V/v chính sách thuế TNCN, TNDN Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020 Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội Tổng cục Thuế được công văn số 83164/CT-TTHT ngày 04/11/2019 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về chính

Ban hành: 18/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2020

4

Công văn 04/CTVN-THGP năm 2016 về phúc đáp văn bản 1623/GSQL-GQ1 do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam ban hành

CP ngày 10/8/2006 về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về Nông nghiệp và Nghị quyết 12.3

Ban hành: 06/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

5

Công văn 04/BXD-KTXD năm 2015 về thanh toán giá hợp đồng theo đơn giá cố định do Bộ Xây dựng ban hành

trái với quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP và Thông tư số 19/2011/TT-BTC. Vì vậy, các bên có thể ký phụ lục hợp đồng để sửa đổi điều khoản của hợp đồng cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Căn cứ ý kiến trên của Bộ Xây dựng, Công ty Cổ phần Đạt Phương và Chủ đầu tư thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo

Ban hành: 02/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2015

6

Công văn 04/STP-BTTP về vấn đề liên quan đến hoạt động chứng thực do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

quy định của pháp luật”. Như vậy, Thông tư số 75/2011/TT-BCA đã bỏ quy định về chứng thực chữ ký trên giấy bán xe. Quy định này có thể gây khó khăn hơn cho người dân so với trước đây, nhất là đối với xe có giá trị thấp nhưng văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực buộc các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải chấp hành. Do đó, đề nghị Ủy ban

Ban hành: 04/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

7

Công văn 04/GSQL-TH vướng mắc trong việc thực hiện quy trình thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

04/GSQL-TH,Công văn 04 2012,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Quy trình thủ tục Hải Quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/GSQL-TH V/v trả lời vướng

Ban hành: 04/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2012

8

Công văn 04/BXD-GĐ hướng dẫn công bố thông tin tổ chức kiểm định, chứng nhận do Bộ Xây dựng ban hành

04/BXD-GD,Công văn 04 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: 04/BXD-GĐ V/v Hướng dẫn công bố thông tin các tổ chức kiểm định, chứng nhận Hà

Ban hành: 13/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2011

9

Công văn 04/BXD-PTĐT về xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo phân cấp do Bộ Xây dựng ban hành

04/BXD-PTDT,Công văn 04 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/BXD-PTĐT V/v Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát

Ban hành: 12/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2011

10

Công văn 808/TCLN-CTVN năm 2017 thông tin về nội dung liên quan đến Thông tư 04/2011/TT-BNNPTNT do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 808/TCLN-CTVN V/v thông tin về một số nội dung liên quan đến Thông tư 04/2011/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2017 Kính gửi: - Các cơ quan thông tấn, báo chí; - Các Hiệp

Ban hành: 01/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2017

11

Công văn 987/BNN-TCTL thực hiện nội dung quy định tại Nghị định 04/2011/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

định tại Nghị định số 04/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về việc thực hiện bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng. Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 06/12/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phân cấp tuyến đê Vân Cốc là đê cấp I tại Quyết

Ban hành: 25/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

12

Công văn 298/HĐND năm 2011 thông báo đính chính Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND do tỉnh Bến Tre ban hành

Số: 298/HĐND V/v thông báo đính chính Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011 của HĐND tỉnh Bến Tre. Bến Tre, ngày 04 tháng 8 năm 2011 Kính gửi: - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật-Bộ Tư pháp; -

Ban hành: 04/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2013

13

Công văn 9237/BCT-HC hướng dẫn thủ tục ưu đãi thuế theo Nghị định 04/2009/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

2011. Các tài liệu này được nêu trong Công văn số 4661/TCHQ-TXNK đối chiếu với Danh mục các sản phẩm được ưu đãi, hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP thuộc Dự án đầu tư hoạt động môi trường. 2. Các sản phẩm chì thỏi và nhôm thỏi chưa tinh luyện của Công ty TNHH TM-DV Nguyệt Minh 2 nếu được sản xuất từ dây chuyền công nghệ tái

Ban hành: 28/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

14

Công văn 10985/BTC-TCHQ hướng dẫn thủ tục ưu đãi thuế theo Nghị định 04/2009/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

được miễn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 5, khoản 3 Điều 14 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP. Ngoài ra, Công ty phải thực hiện quy định về cơ sở xử lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại. - Thủ tục, hồ sơ miễn thuế xuất khẩu:

Ban hành: 15/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2012

15

Công văn 2566/BXD-HTKT hướng dẫn Nghị định 04/2009/NĐ-CP về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường do Bộ Xây dựng ban hành

Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý đầu tư xây dựng công trình thì doanh nghiệp tư nhân có thể làm chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước, việc quyết định chủ đầu tư do người quyết định đầu tư quyết định. 2. Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường thì dự

Ban hành: 17/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2010

16

Công văn 1044/BNV-TH năm 2016 đề nghị báo cáo số liệu về công tác cán bộ nữ cuối nhiệm kỳ 2011-2016 do Bộ Nội vụ ban hành

giai đoạn 2011 - 2020, Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10

Ban hành: 10/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2016

17

Công văn 2210/BYT-KH-TC hướng dẫn Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC do Bộ Y tế ban hành

quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm cả các bệnh thuộc các Bộ, ngành, trạm y tế cấp xã và tương đương. 2. Về khung giá của các dịch vụ Thông tư liên tịch số 04 quy định mức tối đa khung

Ban hành: 16/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/01/2018

Cập nhật: 27/06/2012

18

Công văn 9783/NHNN-TTGSNH năm 2015 về câu hỏi liên quan đến nội dung Thông tư 04/2015/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

các QTDND không được thành lập một bộ máy vừa quản trị vừa điều hành. Ý kiến của các đơn vị Nhiệm vụ và quyền hạn HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm các Phó Giám đốc theo đề nghị Giám đốc. Tuy nhiên Thông tư 04 không đề cập quyền hạn Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm Kế toán trưởng giống như Quyết định 45/2006/QĐ-NHNN. Vậy Kế toán trưởng do

Ban hành: 22/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2017

19

Công văn 2747/TCHQ-GSQL năm 2017 thực hiện Quyết định 49/2011/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 2747/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Trả lời công văn số 602/HQLS-GSQL ngày 23/3/2017 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 quy định lộ trình áp

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2017

20

Công văn 4459/BNN-TCCB xét nâng ngạch viên chức theo Thông tư 04/2007/TT-BNV do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2011 Kính gửi:……………………………………………………………… Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006

Ban hành: 01/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69