Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" NGHI QUYET 04 2011 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-11 trong 11 văn bản

1

Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐND về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2012

04/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2011,Tỉnh Cà Mau,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04 /2011/NQ-HĐND Cà Mau, ngày 09 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

2

Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐND phê duyệt định mức chi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

04/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2011,Tỉnh Trà Vinh,Mức chi công tác,Mức chi công tác hỗ trợ pháp lý,Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Dịch vụ pháp lý,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2014

3

Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, kỳ họp thứ 3 ban hành

04/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2011,Tỉnh Bạc Liêu,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/2011/NQ-HĐND Bạc Liêu, ngày 22 tháng 9 năm 2011

Ban hành: 22/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2011

4

Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 2 ban hành

04/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2011,Tỉnh Tiền Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/2011/NQ-HĐND Tiền Giang, ngày

Ban hành: 25/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2011

5

Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐND về nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

04/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2011,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2011/NQ-HĐND Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 8

Ban hành: 11/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2013

6

Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2011 - 2012 trên địa bàn tỉnh Sơn La

04/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2011,Tỉnh Sơn La,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2011/NQ-HĐND Sơn La, ngày 10 tháng

Ban hành: 10/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

7

Nghị quyết 04/2011/QH13 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ do Quốc hội ban hành

04/2011/QH13,Nghị quyết 04 2011,Quốc hội,Phó Thủ tướng Chính phủ,Cơ cấu tổ chức chính phủ,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Nghị quyết số: 04/2011/QH13 Hà Nội, ngày 03 tháng 8

Ban hành: 03/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2011

8

Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐND thông qua các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 do tỉnh Bình Phước ban hành

04/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2011,Tỉnh Bình Phước,Vốn đầu tư bằng ngân sách nhà nước ,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2011/NQ-HĐND

Ban hành: 26/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2013

9

Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 22/2010/NQ-HĐND về mức giá đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

04/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2011,Thành phố Cần Thơ,Sửa đổi Nghị quyết 22/2010/NQ-HĐND ,Mức giá đất năm 2011 ,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

10

Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐND quy định mức đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh do tỉnh Bình Thuận ban hành

04/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2011,Tỉnh Bình Thuận,Quỹ quốc phòng an ninh Bình Thuận ,Quỹ quốc phòng an ninh,Sử dụng Quỹ quốc phòng an ninh,Quản lý Quỹ quốc phòng an ninh,Mức thu Quỹ Quốc phòng an ninh ,Đóng góp Quỹ Quốc phòng an ninh ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN --------

Ban hành: 15/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2013

11

Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ tiền ăn, tiền quần áo và tiền thuốc y tế cho người có công đang nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng và chăm sóc người có công tỉnh Khánh Hòa

04/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2011,Tỉnh Khánh Hòa,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2011/NQ-HĐND

Ban hành: 07/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69