Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" NGHI HUU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 68883 văn bản

1

Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu

135/2020/ND-CP,Nghị định 135 2020,Chính phủ,Thời điểm nghỉ hưu,Thời điểm hưởng chế độ hưu trí,Hướng dẫn tuổi nghỉ hưu,Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu từ 01/01/2021,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

2

Văn bản hợp nhất 2/VBHN-BNV năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành

2/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 2 2021,Bộ Nội vụ,Nghị định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ,Nghị định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với công chức,Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ công chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 17/03/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

3

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Lào Cai

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Lào Cai,Chế độ cán bộ thuộc Ban thường vụ quản lý đã nghỉ hưu,Chế độ đối với cán bộ đã nghỉ hưu tỉnh Lào Cai,Chế độ điều dưỡng đối với cán bộ nghỉ hưu,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

4

Nghị định 14/2020/NĐ-CP quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

14/2020/ND-CP,Nghị định 14 2020,Chính phủ,Chế độ trợ cấp,Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo,Lương hưu,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2020/NĐ-CP

Ban hành: 24/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2020

5

Nghị định 104/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

104/2020/ND-CP,Nghị định 104 2020,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 53/2015/NĐ-CP,Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ công chức,Bổ sung đối tượng áp dụng nghỉ hưu ở tuối cao hơn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

6

Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

53/2015/ND-CP,Nghị định 53 2015,Chính phủ,Cán bộ nghỉ hưu,Công chức nghỉ hưu,Chế độ nghỉ hưu,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

7

Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ do điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã nghỉ công tác từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở về trước theo quy định của tỉnh Thái Nguyên

03/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 03 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Hỗ trợ do điều chỉnh tuổi nghỉ hưu cán bộ tỉnh Thái Nguyên,Hỗ trợ do điều chỉnh tuổi nghỉ hưu với công chức Thái Nguyên,Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu với người lao động Thái Nguyên,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

8

Nghị quyết 29/NQ-CP năm 2018 về chế độ đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Chính phủ ban hành

29/NQ-CP,Nghị quyết 29 2018,Chính phủ,Người lao động,Nghỉ hưu,Ngân hàng phát triển,Tiền tệ - Ngân hàng,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/NQ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng

Ban hành: 24/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/04/2018

9

Nghị định 143/2007/NĐ-CP về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu

143/2007/ND-CP,Nghị định 143 2007,Chính phủ,Công chức nghỉ hưu,Thủ tục thực hiện nghỉ hưu,Điều kiện nghỉ hưu,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 143/2007/NĐ-CP Hà

Ban hành: 10/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2007

10

Hướng dẫn 01/HD-SNV-STC năm 2015 thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi và cán bộ nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định 26/2015/NĐ-CP do Sở Nội vụ - Sở Tài chính tỉnh Bình Định ban hành

Định, ngày 10 tháng 8 năm 2015 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI VÀ CÁN BỘ NGHỈ CÔNG TÁC CHỜ ĐỦ TUỔI NGHỈ HƯU THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2015/NĐ-CP NGÀY 09/3/2015 CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính

Ban hành: 10/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2015

11

Quyết định 1943/QĐ-TTg năm 2017 về Ông Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nghỉ hưu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1943/QD-TTg,Quyết định 1943 2017,Thủ tướng Chính phủ,Ông Nguyễn Linh Ngọc nghỉ hưu,Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nghỉ hưu,Thủ tục nghỉ hưu đối với công chức,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

12

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc diện dôi dư có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc do tỉnh Bắc Kạn ban hành

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Hỗ trợ cán bộ công chức Bắc Kạn,Cán bộ thuộc diện dôi dư nguyện vọng nghỉ hưu Bắc Kạn,Bắc Kạn hỗ trợ cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2020

13

Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu do tỉnh Hà Giang ban hành

2019 NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2018/NQ-HĐND NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2018 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TỰ NGUYỆN THÔI VIỆC, NGHỈ CÔNG TÁC CHỜ ĐỦ TUỔI NGHỈ HƯU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ CHÍN Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 19/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2019

14

Nghị quyết 46/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư và cán bộ khuyến nông, cán bộ thú y cơ sở nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020-2024

2019 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ DÔI DƯ VÀ CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG, CÁN BỘ THÚ Y CƠ SỞ NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI HOẶC THÔI VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG, GIAI ĐOẠN 2020-2024 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2020

15

Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2016 giải quyết kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 25/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2016

16

Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu do tỉnh Hà Giang ban hành

10 tháng 7 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TỰ NGUYỆN THÔI VIỆC, NGHỈ CÔNG TÁC CHỜ ĐỦ TUỔI NGHỈ HƯU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ BẢY Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Cán bộ, công

Ban hành: 10/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2018

17

Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ thêm đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo Nghị quyết 39-NQ/TW, Nghị định 108/2014/NĐ-CP do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

25/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2017,Thành phố Hồ Chí Minh,Chế độ hỗ trợ,Cán bộ nghỉ hưu trước tuổi ,Chính sách nghỉ hưu trước tuổi ,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2018

18

Nghị định 46/2010/NĐ-CP quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

46/2010/ND-CP,Nghị định 46 2010,Chính phủ,Thôi việc,Thủ tục nghỉ hưu công chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 46/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 27/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2010

19

Quyết định 03/2014/QĐ-UBND Quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù tỉnh Nghệ An

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU GIỮ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH TẠI CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ TỈNH NGHỆ AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý

Ban hành: 09/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2015

20

Nghị quyết 31/2012/NQ-HĐND về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại Hội có tính chất đặc thù tỉnh Cao Bằng

31/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 31 2012,Tỉnh Cao Bằng,Chế độ thù lao,Chế độ thù lao người nghỉ hưu,Người đã nghỉ hưu ,Lãnh đạo chuyên trách ,Hội có tính chất đặc thù,Hội có tính chất đặc thù Cao Bằng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64