Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" NGHI DINH 83-CP 1994 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 492 văn bản

1

Nghị định 83-CP năm 1994 về việc chia huyện Sơn Hà thành huyện Sơn Tây và huyện Sơn Hà thuộc tỉnh Quảng Ngãi

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 83-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 83-CP NGÀY 6-8-1994 VỀ VIỆC CHIA HUYỆN SƠN HÀ THÀNH HUYỆN

Ban hành: 06/08/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

2

Nghị định 83/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 83/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2008 NGHỊ ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI

Ban hành: 31/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2008

3

Nghị định 83/2001/NĐ-CP về đăng ký nghĩa vụ quân sự

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 83/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 83/2001/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ ĐĂNG

Ban hành: 09/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

4

Nghị định 143/2004/NĐ-CP sửa đổi Điều 14 Nghị định 175/CP năm 1994 hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 14 NGHỊ ĐỊNH SỐ 175/CP NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 1994 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 27 tháng 12 năm 1993; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, NGHỊ ĐỊNH: Điều

Ban hành: 12/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

5

Nghị định 193-CP năm 1994 quy định về lệ phí trước bạ

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 193-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 193-CP NGÀY 29-12-1994 QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC

Ban hành: 29/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

6

Nghị định 87-CP năm 1994 quy định khung giá các loại đất

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 87-CP NGÀY 17-8-1994 QUY ĐỊNH KHUNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

Ban hành: 17/08/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

7

Nghị định 192-CP năm 1994 ban hành Quy chế khu công nghiệp

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 192-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 192-CP NGÀY 28-12-1994 VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ KHU CÔNG

Ban hành: 28/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

8

Nghị định 189-CP năm 1994 hướng dẫn Luật phá sản doanh nghiệp

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 189-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 189-CP NGÀY 23-12-1994 HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT PHÁ SẢN

Ban hành: 23/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

9

Nghị định 188-CP năm 1994 về việc thành lập Học viện Quốc phòng

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 188-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 188-CP NGÀY 20-12-1994 VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỌC VIỆN

Ban hành: 20/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

10

Nghị định 175-CP năm 1994 hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 175-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 175-CP NGÀY 18-10-1994 VỀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI

Ban hành: 18/10/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

11

Nghị định 117-CP năm 1994 về án phí, lệ phí Toà án

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 117-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 117-CP NGÀY 7-9-1994 VỀ ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TOÀ ÁN CHÍNH PHỦ

Ban hành: 07/09/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

12

Nghị định 95-CP năm 1994 về việc thu một phần viện phí

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 95-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 95-CP NGÀY 27-8-1994 VỀ VIỆC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ

Ban hành: 27/08/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

13

Nghị định 61-CP năm 1994 về việc mua bán và kinh doanh nhà ở

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 61-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 61-CP NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 1994 VỀ MUA BÁN VÀ KINH DOANH

Ban hành: 05/07/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

14

Nghị định 30-CP năm 1994 về việc thành lập Đại học Huế

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 30-CP NGÀY 4-4-1994 VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐẠI HỌC HUẾ CHÍNH

Ban hành: 04/04/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

15

Nghị định 31-CP năm 1994 về việc thành lập Đại học Thái Nguyên

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 31-CP NGÀY 4-4-1994  VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN.

Ban hành: 04/04/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

16

Nghị định 32-CP năm 1994 về việc thành lập Đại học Đà Nẵng

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 32-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ  32-CP NGÀY 4-4-1994 VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban hành: 04/04/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

17

Nghị định 12-CP năm 1994 về việc thành lập Tổng cục Địa chính

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 12/CPNGÀY 22-2-1994 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH

Ban hành: 22/02/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

18

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2017

19

Nghị định 109/2002/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 195/CP năm 1994 Hướng dẫn Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 195/CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1994 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa

Ban hành: 27/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

20

Nghị định 179-CP năm 1994 sửa đổi Quy chế Đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam kèm theo Nghị định 82-CP năm 1994

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 179-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ 179-CP NGÀY 2-11-1994 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ ĐẶT VÀ HOẠT

Ban hành: 02/11/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250