Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" NGHI DINH 70 1996 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 58 văn bản

1

Nghị định 70/CP năm 1996 về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập một số xã, thị trấn và huyện Ia Grai thuộc tỉnh Gia Lai

70/CP,Nghị định 70 1996,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập xã,Thành lập thị trấn,Thành lập huyện,Huyện Ia Grai,Tỉnh Gia Lai,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 11/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

2

Nghị định 70/2007/NĐ-CP về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng

70/2007/ND-CP,Nghị định 70 2007,Chính phủ,Tàu bay dân dụng,Quốc tịch tàu bay,Quyền của tàu bay dân dụng,Đăng ký quyền của tàu bay,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỐ 70/2007/NĐ-CP Hà

Ban hành: 20/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

3

Nghị định 70-CP năm 1997 về án phí, lệ phí toà án

70-CP,Nghị định 70-CP 1997,Chính phủ,Án phí lệ phí,Lệ phí tòa án,Án phí,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 70-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1997

Ban hành: 12/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2010

4

Nghị định 70/2003/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản

70/2003/ND-CP,Nghị định 70 2003,Chính phủ,Lĩnh vực thủy sản,Xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 70/2003/NĐ-CP Hà

Ban hành: 17/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

5

Nghị định 56-CP năm 1996 về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

56-CP,Nghị định 56-CP 1996,Chính phủ,Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 56-CP Hà nội, ngày 02 tháng 10 năm 1996

Ban hành: 02/10/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

6

Nghị định 84-CP năm 1996 Hướng dẫn Luật dầu khí

84-CP,Nghị định 84-CP 1996,Chính phủ,Hướng dẫn,Luật Dầu khí,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 84-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 1996

Ban hành: 17/12/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

7

Nghị định 68-CP năm 1996 Hướng dẫn Luật khoáng sản

68-CP,Nghị định 68-CP 1996,Chính phủ,Luật Khoáng sản,Hướng dẫn,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 68-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 1996

Ban hành: 01/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

8

Nghị định 63-CP năm 1996 về sở hữu công nghiệp

63-CP,Nghị định 63-CP 1996,Chính phủ,Sở hữu công nghiệp,Hướng dẫn,Bộ luật Dân sự,Sở hữu trí tuệ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 63-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 1996

Ban hành: 24/10/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

9

Nghị định 17/2002/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 77/CP năm 1996 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

17/2002/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 2 năm 2002 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 17/2002/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 02 NĂM 2002 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/CP NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 1996 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ RỪNG, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN CHÍNH PHỦ

Ban hành: 08/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

10

Nghị định 38/CP năm 1996 quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

38/CP,Nghị định 38 1996,Chính phủ,Xử phạt hành chính,Xử phạt hành chính pháp luật lao động,Vi phạm hành chính pháp luật lao động,Xử phạt vi phạm hành chính,Lao động,Lao động - Tiền lương,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/06/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

11

Nghị định 87-CP năm 1996 Hướng dẫn việc phân cấp, quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước

87-CP,Nghị định 87-CP 1996,Chính phủ,Ngân sách Nhà nước,Lập quyết toán ngân sách Nhà nước,Lập ngân sách Nhà nước,Quyết toán ngân sách Nhà nước,Chấp hành ngân sách Nhà nước,Quản lý vốn ngân sách nhà nước,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/12/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

12

Nghị định 40-CP năm 1996 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa

40-CP,Nghị định 40-CP 1996,Chính phủ,Trật tự an toàn giao thông,Đường thủy nội địa,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 40-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 1996

Ban hành: 05/07/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

13

Nghị định 20-CP năm 1996 ban hành Quy chế về cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

20/CP,Nghị định 20 1996,Chính phủ,Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính,Quy chế cơ sở chữa bệnh,Hướng dẫn,Vi phạm hành chính,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/CP Hà Nội,

Ban hành: 13/04/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

14

Nghị định 72-CP năm 1996 về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Quan Hoá, Như Xuân, Đông Sơn, Thiệu Yên thuộc tỉnh Thành Hoá

72-CP,Nghị định 72-CP 1996,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính huyện,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Quan Hóa,Huyện Như Xuân,Huyện Đông Sơn,Huyện Thiệu Yên,Tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

15

Nghị định 85-CP năm 1996 thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

85-CP,Nghị định 85-CP 1996,Chính phủ,Hướng dẫn,Pháp lệnh giao đất cho thuê đất,Doanh nghiệp,Bất động sản,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 85-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm

Ban hành: 17/12/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

16

Nghị định 77-CP năm 1996 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

77-CP,Nghị định 77-CP 1996,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Xử phạt vi phạm quản lý rừng,Xử phạt hành chính quản lý rừng,Quản lý rừng,Bảo vệ rừng,Xử phạt hành chính bảo vệ rừng,Xử phạt vi phạm bảo vệ rừng,Xử phạt hành chính quản lý lâm sản,Quản lý lâm sản,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ

Ban hành: 29/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

17

Nghị định 91-CP năm 1995 ban hành danh mục hàng hoá để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1996

91-CP,Nghị định 91-CP,Chính phủ,Danh mục hàng hóa ưu đãi thuế quan,Danh mục hàng hóa,Hàng hóa ưu đãi thuế quan,Hiệp định Chương trình ưu đãi thuế quan,Chương trình ưu đãi thuế quan,Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CEPT,Hiệp định CEPT,Năm 1996,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ******** CỘNG

Ban hành: 18/12/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

18

Nghị định 15/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản

quy định tại khoản 1 Điều 70 Luật khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau: a) Bản chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản; dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt. b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Giấy chứng nhận đầu tư; báo

Ban hành: 09/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2012

19

Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

34/2016/ND-CP,Nghị định 34 2016,Chính phủ,Biện pháp thi hành pháp luật,Quy định chi tiết,Văn bản quy định chi tiết luật ,Luật Ban hành văn bản quy phạm,Hệ thống hoá văn bản quy phạm,Rà soát văn bản quy phạm pháp luật ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 14/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2016

20

Nghị định 14/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt

cho đường sắt 1. Xác định mốc thời gian: a) Công trình tồn tại trong phạm vi đất dành cho đường sắt trước ngày 01 tháng 9 năm 1996, giải quyết theo quy định của Nghị định số 120/CP ngày 12 tháng 8 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành Điều lệ quy định phạm vi, giới hạn đường sắt và trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt;

Ban hành: 13/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.238.217