Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" NGHI DINH 69-CP 1996 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 313 văn bản

1

Nghị định 69-CP năm 1996 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Ninh Bình và huyện Hoa Lư, thành lập phường thuộc thị xã Ninh Bình; thành lập thị trấn huyện lỵ huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

69-CP,Nghị định 69-CP 1996,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thị xã Ninh Bình,Huyện Hoa Lư,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 69-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 02/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

2

Nghị định 69/2000/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 09/CP năm 1996 về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2000 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 69/2000/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2000 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/CP NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 1996 VỀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC PHÒNG, AN NINH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ

Ban hành: 20/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

3

Nghị định 69/2001/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh bản vệ quyền lợi người tiêu dùng

69/2001/ND-CP,Nghị định 69 2001,Chính phủ,Hướng dẫn,Thương mại,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 69/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2001 NGHỊ

Ban hành: 02/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

4

Nghị định 86-CP năm 1996 về Quy chế bán đấu giá tài sản

86-CP,Nghị định 86-CP 1996,Chính phủ,Bán đấu giá tài sản,Quy chế,Đầu tư,Thương mại CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 86-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1996

Ban hành: 19/12/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

5

Nghị định 84-CP năm 1996 Hướng dẫn Luật dầu khí

84-CP,Nghị định 84-CP 1996,Chính phủ,Hướng dẫn,Luật Dầu khí,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 84-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 1996

Ban hành: 17/12/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

6

Nghị định 68-CP năm 1996 Hướng dẫn Luật khoáng sản

68-CP,Nghị định 68-CP 1996,Chính phủ,Luật Khoáng sản,Hướng dẫn,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 68-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 1996

Ban hành: 01/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

7

Nghị định 63-CP năm 1996 về sở hữu công nghiệp

63-CP,Nghị định 63-CP 1996,Chính phủ,Sở hữu công nghiệp,Hướng dẫn,Bộ luật Dân sự,Sở hữu trí tuệ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 63-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 1996

Ban hành: 24/10/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

8

Nghị định 56-CP năm 1996 về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

56-CP,Nghị định 56-CP 1996,Chính phủ,Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 56-CP Hà nội, ngày 02 tháng 10 năm 1996

Ban hành: 02/10/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

9

Nghị định 52-CP năm 1996 về việc điều chỉnh mức thuế môn bài

52-CP,Nghị định 52-CP 1996,Chính phủ,Điều chỉnh mức thuế môn bài,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 52-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 1996

Ban hành: 09/09/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2011

10

Nghị định 43-CP năm 1996 ban hành quy chế đấu thầu

43-CP,Nghị định 43-CP 1996,Chính phủ,Quy chế đấu thầu,Đầu tư CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 43-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 1996 NGHỊ ĐỊNH CỦA

Ban hành: 16/07/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Nghị định 35-CP năm 1996 Hướng dẫn Pháp lệnh dân quân tự vệ

35-CP,Nghị định 35-CP 1996,Chính phủ,Pháp lệnh Dân quân tự vệ,Hướng dẫn,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 35-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 1996 NGHỊ

Ban hành: 14/06/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

12

Nghị định 15-CP năm 1996 về việc quản lý thức ăn chăn nuôi

15-CP,Nghị định 15-CP 1996,Chính phủ,Quản lý thức ăn chăn nuôi,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 1996

Ban hành: 19/03/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2010

13

Nghị định 14-CP năm 1996 về việc quản lý giống vật nuôi

14-CP,Nghị định 14-CP 1996,Chính phủ,Quản lý giống vật nuôi,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 1996 NGHỊ

Ban hành: 19/03/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

14

Nghị định 07-CP năm 1996 về quản lý giống cây trồng

7-CP,Nghị định 7-CP 1996,Chính phủ,Quản lý giống cây trồng,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 7-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 2 năm 1996

Ban hành: 05/02/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

15

Nghị định 29-CP năm 1996 về chế độ nghỉ hưu do sắp xếp tổ chức và nhân sự

29-CP,Nghị định 29-CP 1996,Chính phủ,Chế độ nghỉ hưu,Nghỉ hưu do sắp xếp tổ chức,Nghỉ hưu do sắp xếp nhân sự,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 29-CP Hà Nội, ngày 08

Ban hành: 08/05/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

16

Nghị định 83-CP năm 1996 về việc thành lập huyện ĐaKrông thuộc tỉnh Quảng Trị

83-CP,Nghị định 83-CP 1996,Chính phủ,Thành lập huyện,Huyện ĐaKrông,Tỉnh Quảng Trị,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 83-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 1996

Ban hành: 17/12/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

17

Nghị định 79-CP năm 1996 về việc thành lập Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

79-CP,Nghị định 79-CP 1996,Chính phủ,Cục Địa chất và Khoáng Sản Việt Nam,Thành lập,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 79-CP Hà Nội, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/12/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

18

Nghị định 76-CP năm 1996 hướng dẫn Bộ luật dân sự về quyền tác giả

76-CP,Nghị định 76-CP 1996,Chính phủ,Quyền Tác giả,Thi hành Bộ luật dân sự,Bộ luật Dân sự,Hướng dẫn,Sở hữu trí tuệ,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 76-CP Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

19

Nghị định 75/CP năm 1996 về việc thành lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

75-CP,Nghị định 75-CP 1996,Chính phủ,Ủy ban chứng khoán Nhà nước,Thành lập,Doanh nghiệp,Chứng khoán CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 75-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 1996

Ban hành: 28/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

20

Nghị định 26-CP năm 1996 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường

26-CP,Nghị định 26-CP 1996,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Bảo vệ môi trường,Xử phạt hành chính bảo vệ môi trường,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 26-CP

Ban hành: 26/04/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.172.77