Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" NGHI DINH 52 2005 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 581 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 52/2014/BXD-KTXD năm 2014 gia hạn thực hiện hợp đồng “Tư vấn thiết kế và giám sát” thuộc dự án giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

nghị chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng “Tư vấn thiết kế và giám sát thuộc dự án giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minh”. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo các quy định của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày

Ban hành: 17/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2014

2

Công văn 52/CT-TTHT về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

chính; Nước ngoài: Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính); nếu chi trả phụ cấp công tác vượt mức quy định nêu trên thì phần vượt mức không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động. Cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện

Ban hành: 04/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2012

3

Công văn 52/BXD-HĐXD hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

tại Quyết định 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng là áp dụng đối với những lô đất còn lại sau khi giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch. Các trường hợp quy định tại mục 2.10 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008 là áp dụng đối với những lô đất thực hiện cải

Ban hành: 25/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2010

4

Công văn số 52/BXD-KHCN về việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài cho Công trình Khu dan cư phức hợp - Công ty Cổ phần Bất động sản Bình Thiên An do Bộ Xây dựng ban hành

mô 7,9944 ha tại ngã ba sông Sài Gòn và Giồng Ông Tố, TP Hồ Chí Minh. Căn cứ các quy định tại "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt nam" do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Chấp thuận áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng nêu trong

Ban hành: 09/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2009

5

Công văn số 52/TTg-KGVX về việc áp dụng chế độ thưởng an toàn đối với các Cảng vụ Hàng không do Thủ tướng Chính phủ ban hành

đối với các Cảng vụ Hàng không, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Cho phép áp dụng chế độ thưởng an toàn với mức 15% lương cấp bậc, chức vụ đối với cán bộ, công chức viên trực tiếp làm công tác quản lý, bảo đảm an toàn hàng không của các Cảng vụ Hàng không, từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 theo quy định tại Quyết định số 234/2005

Ban hành: 12/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2009

6

Công văn số 52/BXD-QLN về việc trả lời công văn số 170/BC-TNMT của Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc về việc hướng dẫn việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

của pháp luật về xây dựng (luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình).

Ban hành: 16/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2007

7

Công văn số 52TCT/PCCS về việc vướng mắc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

2005 Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nẵng Trả lời công văn số 5544/CT-TTHT ngày 24/11/2004 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng về việc vướng mắc chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Tại Điểm 5, Mục II, Danh Mục A Ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số

Ban hành: 06/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2008

8

Công văn số 2005/BXD-TCCB về việc triển khai Pháp lệnh Người tàn tật trong giảng dạy, đào tạo học sinh, sinh viên các trường chuyên nghiệp, học nghề về xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

52 quy định: "Đối với các công trình công cộng, phải đảm bảo thiết kế theo tiêu chuẩn cho người khuyết tật". Để sơ kết việc thực hiện Pháp lệnh về Người tàn tật ngày 30/7/1998 trong việc đưa các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng công trình đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng vào dạy và học trong các Trường chuyên nghiệp và dạy nghề về xây dựng,

Ban hành: 20/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2007

9

Công văn 659/BGDĐT-TCCB năm 2014 giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

việc đề xuất giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu (sau đây gọi chung là Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg); Căn cứ Điều 1, Điều 2, Điều 3 quy định tại Quyết định số

Ban hành: 17/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2014

10

Công văn 6499/BGDĐT-TCCB năm 2014 đề xuất giải quyết vướng mắc Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

một số nội dung tại Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu (sau đây gọi tắt là Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg). Hiện nay, sau khi cập nhật thêm các văn bản hiện hành và xem xét một số kiến nghị, vướng mắc của một số nhà

Ban hành: 14/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

11

Công văn 15288/BTC-HCSN năm 2013 hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Quyết định 52/QĐ-TTg về hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

làm và Dạy nghề. 2. Hỗ trợ học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg: a) Mức hỗ trợ học phí bằng mức thu học phí thực tế của cơ sở đào tạo nhưng tối đa không quá mức trần học phí đối với cơ sở đào tạo nghề trung cấp, cao đẳng công lập theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP

Ban hành: 08/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

12

Công văn số 9887/SXD-QLKTXD về việc hướng dẫn công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế-dự toán đối với các dự án đã được quyết định đầu tư theo quy định của Nghị định số 52/1999/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Số: 9887/SXD-QLKTXD Về việc hướng dẫn công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế-dự toán đối với các dự án đã được quyết định đầu tư theo quy định của Nghị định số 52/1999/NĐ-CP. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2007 Kính gửi: - Giám đốc các sở-ban-ngành; - Chủ

Ban hành: 05/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2007

13

Công văn số 5759/TCHQ-BCCHĐH về vịêc Trả lời một số vướng mắc khi triển khai Quyết định 52/2007/QĐ-BTC do Tổng cục hải quan ban hành

Phòng, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trong đó có nêu một số vướng mắc khi triển khai Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC về việc ban hành quy định về thí Điểm thủ tục hải quan điện tử của Bộ Tài chính. Để việc thực hiện được thống nhất, Tổng cục chỉ đạo như sau: 1. Giải quyết đối với các tờ khai đang còn xử lý trên hệ thống (ở các trạng thái

Ban hành: 10/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2007

14

Công văn số 450/BXD-VKT của Bộ Xây dựng về việc giải thích nội dung Nghị định 16/2005/NĐ-CP

lực thi hành được quy định tại Điều 69 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP đã quy định rõ: Nghị định 16/2005/NĐ-CP thay thế các quy định về hoạt động xây dựng tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo các Nghị định: số 52/1999/NĐ-CP, số 12/2000/NĐ-CP và số 07/2003/NĐ-CP của Chính phủ. Như vậy, Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ thay

Ban hành: 01/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

15

Công văn số 452/BXD-VKT của Bộ Xây dựng về việc giải thích nội dung Nghị định 16/2005/NĐ-CP

tư hàng năm thì chỉ cần lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình. 2. Các dự án mua sắm thiết bị lẻ nhưng không có xây dựng thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 16/2005/NĐ-CP. Việc thực hiện các dự án này thực hiện theo quy định của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo các Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày

Ban hành: 01/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Công văn 1366/SXD-KTXD về lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 16/2005/NĐ-CP và Thông tư 08/2005/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

định. - Nội dung và hồ sơ của dự án được quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và Thông tư số 08/2005/TT-BXD. 5. Việc thực hiện chuyển tiếp từ Nghị định số 52/CP; NĐ số 12/CP và NĐ số 07/CP sang thực hiện Nghị định số 16/CP. - Tất cả các dự án đầu tư xây dựng công trình đến ngày 01/6/2005 chưa được phê duyệt đều phải lập, thẩm định

Ban hành: 22/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

17

Công văn số 193/TTg-VX của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP của Chính phủ

193/TTg-VX,Công văn 193 2006,Thủ tướng Chính phủ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 193/TTg-VX V/v:Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP của Chính phủ

Ban hành: 26/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Công văn số 1012/LS-TC-NV về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP do Sở Nội vụ - Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành

49 UBND huyện Ba Vì 50 UBND huyện Mê Linh 51 UBND Thành phố Hà Đông 52 UBND Thành phố Sơn Tây * Ghi chú : Đối với các đơn vị thành lập mới trong năm tiếp tục thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP.

Ban hành: 24/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2009

19

Công văn 4133/GSQL-GQ5 năm 2018 về địa điểm đề nghị thu hẹp do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 và Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005. Đến nay, các văn bản nêu trên đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay, Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan, trong đó tại Điều

Ban hành: 25/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2019

20

Công văn số 2364BKH/TĐ&GSĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn quản lý đầu tư gắn với việc thực hiện nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ

2364BKH/TD&GSDT,Công văn 2364BKH 2005,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2364BKH/TĐ&GSĐT V/v: hướng dẫn quản lý đầu tư gắn với việc thực hiện nghị định số

Ban hành: 12/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.94.194