Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" NGHI DINH 51-CP 1994 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 495 văn bản

1

Nghị định 51-CP năm 1994 về việc điều chỉnh địa giới huyện, xã thuộc tỉnh Đồng Nai

51-CP,Nghị định 51-CP 1994,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới,Điều chỉnh địa giới hành chính,Điều chỉnh địa giới hành chính huyện,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Tỉnh Đồng Nai,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 23/06/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

2

Nghị định 51-CP năm 1996 về việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động tại doanh nghiệp không được đình công

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 1996 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 51-CP NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 1996 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CỦA TẬP THỂ LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Theo đề

Ban hành: 29/08/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

3

Nghị định 51/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Nghị quyết 19/2008/QH12 về thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

51/2009/ND-CP,Nghị định 51 2009,Chính phủ,Cá nhân nước ngoài sở hữu nhà,Cá nhân nước ngoài mua nhà,Thí điểm sở hữu nhà,Hướng dẫn,Bất động sản CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số:

Ban hành: 03/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

4

Nghị định 51/1999/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi

51/1999/ND-CP,Nghị định 51 1999,Chính phủ,Luật khuyến khích đầu tư trong nước,Hướng dẫn,Đầu tư CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 51/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 1999

Ban hành: 08/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

5

Nghị định 143/2004/NĐ-CP sửa đổi Điều 14 Nghị định 175/CP năm 1994 hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

7 năm 2004 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 143/2004/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2004 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 14 NGHỊ ĐỊNH SỐ 175/CP NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 1994 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo vệ môi

Ban hành: 12/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

6

Nghị định 193-CP năm 1994 quy định về lệ phí trước bạ

193-CP,Nghị định 193-CP 1994,Chính phủ,Lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 193-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1994 NGHỊ

Ban hành: 29/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

7

Nghị định 87-CP năm 1994 quy định khung giá các loại đất

87-CP,Nghị định 87-CP 1994,Chính phủ,Khung giá các loại đất,Khung giá đất,Bất động sản CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 1994

Ban hành: 17/08/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

8

Nghị định 192-CP năm 1994 ban hành Quy chế khu công nghiệp

192-CP,Nghị định 192-CP 1994,Chính phủ,Quy chế khu công nghiệp,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 192-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH

Ban hành: 28/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

9

Nghị định 189-CP năm 1994 hướng dẫn Luật phá sản doanh nghiệp

189-CP,Nghị định 189-CP 1994,Chính phủ,Luật Phá sản doanh nghiệp,Hướng dẫn,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 189-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 1994

Ban hành: 23/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

10

Nghị định 188-CP năm 1994 về việc thành lập Học viện Quốc phòng

188-CP,Nghị định 188-CP 1994,Chính phủ,Thành lập,Học viện Quốc phòng,Giáo dục CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 188-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 1994 NGHỊ

Ban hành: 20/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

11

Nghị định 175-CP năm 1994 hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường

175-CP,Nghị định 175-CP 1994,Chính phủ,Luật Bảo vệ môi trường,Hướng dẫn,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 175-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 1994

Ban hành: 18/10/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

12

Nghị định 117-CP năm 1994 về án phí, lệ phí Toà án

117-CP,Nghị định 117-CP 1994,Chính phủ,Án phí lệ phí,Án phí,Lệ phí tòa án,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 117-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 1994

Ban hành: 07/09/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

13

Nghị định 95-CP năm 1994 về việc thu một phần viện phí

95-CP,Nghị định 95-CP 1994,Chính phủ,Thu một phần viện phí,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 95-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 1994

Ban hành: 27/08/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

14

Nghị định 61-CP năm 1994 về việc mua bán và kinh doanh nhà ở

61-CP,Nghị định 61-CP 1994,Chính phủ,Kinh doanh nhà ở,Mua bán nhà ở,Thương mại,Bất động sản CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 61-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 1994

Ban hành: 05/07/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

15

Nghị định 30-CP năm 1994 về việc thành lập Đại học Huế

30-CP,Nghị định 30-CP 1994,Chính phủ,Đại học Huế,Thành lập,Giáo dục CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH

Ban hành: 04/04/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

16

Nghị định 31-CP năm 1994 về việc thành lập Đại học Thái Nguyên

31-CP,Nghị định 31-CP 1994,Chính phủ,Đại học Thái Nguyên,Thành lập,Giáo dục CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA

Ban hành: 04/04/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

17

Nghị định 32-CP năm 1994 về việc thành lập Đại học Đà Nẵng

32-CP,Nghị định 32-CP 1994,Chính phủ,Đại học Đà Nẵng,Thành lập,Giáo dục CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 32-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA

Ban hành: 04/04/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

18

Nghị định 12-CP năm 1994 về việc thành lập Tổng cục Địa chính

12-CP,Nghị định 12-CP 1994,Chính phủ,Tổng cục Địa chính,Thành lập,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH

Ban hành: 22/02/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

19

Nghị định 14/2020/NĐ-CP quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

14/2020/ND-CP,Nghị định 14 2020,Chính phủ,Chế độ trợ cấp,Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo,Lương hưu,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2020/NĐ-CP

Ban hành: 24/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2020

20

Nghị định 109/2002/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 195/CP năm 1994 Hướng dẫn Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2002 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 109/2002/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2002 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 195/CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1994 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Ban hành: 27/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188