Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" NGHI DINH 46 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 33 văn bản

Ban hành: 15/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2014

1

Nghị định 46/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan

46/2020/ND-CP,Nghị định 46 2020,Chính phủ,Hàng hóa quá cảnh,Nghị định thư,Giám sát hải quan,Xuất nhập khẩu CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm

Ban hành: 09/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

2

Nghị định 46/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

46/2019/ND-CP,Nghị định 46 2019,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực thể dục thể thao,Thể thao,Vi phạm hành chính,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2019/NĐ-CP Hà

Ban hành: 27/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

4

Nghị định 46/2018/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

46/2018/ND-CP,Nghị định 46 2018,Chính phủ,Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông,Kết cấu hạ tầng giao thông,Đường sắt,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2018/NĐ-CP Hà

Ban hành: 14/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2018

5

Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

46/2017/ND-CP,Nghị định 46 2017,Chính phủ,Lĩnh vực giáo dục,Điều kiện đầu tư ,Trường mẫu giáo,Hoạt động giáo dục,Đầu tư,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2017/NĐ-CP Hà

Ban hành: 21/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2017

6

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

46/2016/ND-CP,Nghị định 46 2016,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm giao thông đường bộ,Vi phạm giao thông đường sắt,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2016

7

Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

46/2015/ND-CP,Nghị định 46 2015,Chính phủ,Quản lý chất lượng công trình xây dựng,Quản lý chất lượng công trình ,Công trình xây dựng,Bảo trì công trình xây dựng,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2015

8

Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

46/2014/ND-CP,Nghị định 46 2014,Chính phủ,Thu tiền thuê đất,Giá đất tính thu tiền thuê đất,Thu tiền thuê đất mặt nước ,Bảng đơn giá thuê mặt nước,Giá thuê mặt nước,Tiền thuê mặt nước,Thu tiền thuê đất thuê mặt nước,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 15/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2014

9

Nghị định 46/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động

46/2013/ND-CP,Nghị định 46 2013,Chính phủ,Tranh chấp lao động,Hướng dẫn Bộ luật lao động,Giải quyết tranh chấp lao động,Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2013

10

Nghị định 46/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2003/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 130/2006/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

46/2012/ND-CP,Nghị định 46 2012,Chính phủ,Hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy,Chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2012/NĐ-CP

Ban hành: 22/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2012

11

Nghị định 46/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

46/2011/ND-CP,Nghị định 46 2011,Chính phủ,Sửa đổi,Quản lý người nước ngoài,Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam,Tuyển dụng người nước ngoài ,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2011

12

Nghị định 46/2010/NĐ-CP quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

46/2010/ND-CP,Nghị định 46 2010,Chính phủ,Thôi việc,Thủ tục nghỉ hưu công chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 46/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 27/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2010

13

Nghị định 46/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng

46/2009/ND-CP,Nghị định 46 2009,Chính phủ,Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng,Công nghiệp quốc phòng,Mua sắm hàng quốc phòng,Sản phẩm phục vụ quốc phòng,Dịch vụ phục vụ quốc phòng,Hướng dẫn CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2009

14

Nghị định 46/2008/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Pleiku và các huyện Chư Prông, Chư Sê, tỉnh Gia Lai

46/2008/ND-CP,Nghị định 46 2008,Chính phủ,Thành phố Pleiku,Huyện Chư Prông,Huyện Chư Sê,Tỉnh Gia Lai,Thành lập phường,Thành lập thị trấn,Thành lập xã,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2008

15

Nghị định 46/2007/NĐ-CP quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

46/2007/ND-CP,Nghị định 46 2007,Chính phủ,Doanh nghiệp bảo hiểm,Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm,Chế độ tài chính,Doanh nghiệp,Bảo hiểm CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2007/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 27/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2007

16

Nghị định 46/2006/NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

46/2006/ND-CP,Nghị định 46 2006,Chính phủ,Cảng biển Việt Nam,Xử lý hàng hóa lưu giữ,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 46/2006/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 16/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2006

17

Nghị định 46/2005/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng

46/2005/ND-CP,Nghị định 46 2005,Chính phủ,Thanh tra xây dựng,Thanh tra Bộ Xây dựng,Thanh tra Sở Xây dựng,Chánh thanh tra Sở Xây dựng,Thanh tra viên Xây dựng,Tổ chức hoạt động,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

18

Nghị định 46/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2004 - 2009

46/2004/ND-CP,Nghị định 46 2004,Chính phủ,Tỉnh Phú Yên,Nhiệm kỳ 2004 – 2009,Đại biểu Hội đồng nhân dân,Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân,Số lượng đại biểu HĐND tỉnh,Số đại biểu được bầu,Số lượng đơn vị bầu cử,Phê chuẩn đại biểu HĐND tỉnh,Phê chuẩn số lượng đơn vị bầu cử,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******

Ban hành: 17/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2007

19

Nghị định 46/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Nhà nước

46/2003/ND-CP,Nghị định 46 2003,Chính phủ,Thanh tra Nhà nước,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Tổng thanh tra Nhà nước,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46/2003/NĐ-CP Hà

Ban hành: 09/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

20

Nghị định 46/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập một số xã, thị trấn thuộc các huyện Phù Mỹ, Vân Canh, tỉnh Bình Định

46/2002/ND-CP,Nghị định 46 2002,Chính phủ,Địa giới hành chính,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập xã,Huyện Phù Mỹ,Huyện Vân Canh,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 19/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123