Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" NGHI DINH 416-TTG 1959 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 121 văn bản

1

Nghị định 416-TTg năm 1959 về thành lập Ban Việt kiều trung ương do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

416-TTg,Nghị định 416-TTg 1959,Thủ tướng Chính phủ,Ban Việt kiều Trung ương,Thành lập Ban,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 416-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 1959

Ban hành: 23/11/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

2

Nghị định 390-TTg/NĐ năm 1959 Quy định việc thị thực hộ chiếu

390-TTg/ND,Nghị định 390-TTg 1959,Thủ tướng Chính phủ,Thị thực hộ chiếu,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 390-TTg/NĐ Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 1959

Ban hành: 27/10/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

3

Nghị định 645-NV năm 1960 về việc giải thể Phòng Việt kiều thuộc Vụ Dân chính, Bộ Nội vụ do Bộ Nội vụ ban hành

NGHỊ ĐỊNH GIẢI THỂ PHÒNG VIỆT KIỀU THUỘC VỤ DÂN CHÍNH, BỘ NỘI VỤ BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ sắc lệnh số 08-SL ngày 5-3-1946 tổ chức Bộ Nội vụ; Căn cứ nghị định số 518-NV ngày 17-9-1959 thành lập Phòng Việt kiều trong Vụ Dân chính Bộ Nội vụ và nghị định 416-TTg ngày 23-11-1959 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Việt kiều trung

Ban hành: 06/01/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2007

4

Nghị định 389-TTg năm 1959 quy định việc cấp hộ chiếu do Thủ Tướng ban hành.

389-TTg,Nghị định 389-TTg 1959,Phủ Thủ tướng,Quy định cấp hộ chiếu,Quyền dân sự PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 389-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 1959

Ban hành: 27/10/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

5

Nghị định 16/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam

e) Nghị quyết số 1043/NQ-TVQHK6 ngày 08 tháng 02 năm 1971 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc xin thôi hoặc nhập quốc tịch Việt Nam; g) Quyết định số 268/TTg ngày 12 tháng 9 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách cho thôi và cho trở lại quốc tịch Việt Nam của người Việt Nam ở nước ngoài; h) Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1988

Ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

6

Nghị định 381-TTg năm 1959 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Tòa án nhân dân tối cao do Thủ Tướng ban hành.

381-TTg,Nghị định 381-TTg 1959,Phủ Thủ tướng,Quy định nhiệm vụ,Quy định quyền hạn,Tòa án nhân dân tối cao,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 381-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng

Ban hành: 20/10/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

7

Nghị định 286-TTg năm 1959 Quy định việc người nước ngoài đăng ký khi đến Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

286-TTg,Nghị định 286-TTg 1959,Thủ tướng Chính phủ,Quy định người nước ngoài đến Việt Nam,Quyền dân sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 286-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 1959

Ban hành: 31/07/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

8

Nghị định 256-TTg năm 1959 quy định nhiệm vụ và tổ chức của Viện Công tố do Thủ Tướng ban hành

256-TTg,Nghị định 256-TTg 1959,Phủ Thủ tướng,Quy định nhiệm vụ,Quy định tổ chức,Viện Công tố,Thủ tục Tố tụng PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 256-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 1959

Ban hành: 01/07/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2007

9

Nghị định 207-TTg năm 1959 về ấn định ngày bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Ninh do Thủ Tướng ban hành.

207-TTg,Nghị định 207-TTg 1959,Phủ Thủ tướng,Bầu cử Hội đồng nhân dân,Tỉnh Hải Ninh,Ngày bầu cử,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 207-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm

Ban hành: 30/05/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2007

10

Nghị định 167-TTg năm 1959 ban hành bản quy định tạm thời về thành phần tổng mức tiền lương do Thủ Tướng ban hành

167-TTg,Nghị định 167-TTg 1959,Thủ tướng Chính phủ,Bản quy định tạm thời,Tổng mức tiền lương,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 167-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm

Ban hành: 27/04/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

11

Nghị định 151-TTg năm 1959 quy định tạm thời về trưng dụng ruộng đất do Hội đồng Chính phủ ban hành

151-TTg,Nghị định 151-TTg 1959,Hội đồng Chính phủ,Quy định tạm thời,Trưng dụng ruộng đất,Bất động sản,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 151-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm

Ban hành: 14/04/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

12

Nghị định 119-TTg năm 1959 về ấn định lại ngày bầu cử Hội đồng nhân dân các tỉnh do Thủ Tướng ban hành.

119-TTg,Nghị định 119-TTg 1959,Phủ Thủ tướng,Bầu cử Hội đồng nhân dân,Hội đồng nhân dân tỉnh,Ngày bầu cử,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 119-TTg Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/03/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2007

13

Nghị định 102-TTg năm 1959 Quy định nhiệm vụ cụ thể của Ủy ban Dân tộc do Thủ Tướng ban hành.

102-TTg,Nghị định 102-TTg 1959,Phủ Thủ tướng,Ủy ban Dân tộc,Quy định nhiệm vụ,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 102-TTg Hà Nội , ngày 06 tháng 03 năm 1959

Ban hành: 06/03/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

14

Nghị định 444-TTg năm 1959 về thành lập Cục Đo đạc và Bản đồ trực thuộc Thủ tướng phủ do Thủ Tướng ban hành.

444-TTg,Nghị định 444-TTg 1959,Phủ Thủ tướng,Thủ tướng Phủ,Thành lập Cục Đo đạc và Bản đồ,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 444-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1959

Ban hành: 14/12/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

15

Nghị định 03-TTg năm 1959 về việc ấn định ngày bầu cử Hội đồng nhân dân các tỉnh do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

03-TTg,Nghị định 03-TTg 1959,Thủ tướng Chính phủ,Bầu cử Hội đồng nhân dân,Hội đồng nhân dân tỉnh,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 03-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm

Ban hành: 07/01/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

16

Nghị định 420-TTg năm 1959 về điều lệ về xí nghiệp công tư hợp doanh do Thủ Tướng ban hành.

420-TTg,Nghị định 420-TTg 1959,Phủ Thủ tướng,Xí nghiệp công tư hợp doanh,Doanh nghiệp PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 420-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 1959

Ban hành: 27/11/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

17

Nghị định 361-TTg năm 1959 về thành lập Cục Truyền thanh trực thuộc Thủ tướng Chính phủ do Thủ Tướng ban hành.

361-TTg,Nghị định 361-TTg 1959,Phủ Thủ tướng,Thủ tướng Chính phủ,Cục Truyền thanh,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 361-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 10

Ban hành: 06/10/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

18

Nghị định 321-TTg năm 1959 về thành lập các Viện Công tố phúc thẩm và viện Công tố các cấp do Thủ Tướng ban hành.

321-TTg,Nghị định 321-TTg 1959,Phủ Thủ tướng,Thành lập Viện,Viện Công tố phúc thẩm,Viện Công tố các cấp,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 321-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 08

Ban hành: 27/08/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

19

Nghị định 312-TTg năm 1959 về việc thành lập quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa do Thủ Tướng ban hành

312-TTg,Nghị định 312-TTg 1959,Thủ tướng Chính phủ,Quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa,Thành lập quỹ tiết kiệm,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 312-TTg Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/08/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

20

Nghị định 300-TTg năm 1959 về tổ chức lại các Tòa án nhân dân phúc thẩm do Thủ Tướng ban hành.

300-TTg,Nghị định 300-TTg 1959,Phủ Thủ tướng,Tổ chức lại,Tòa án nhân dân Phúc thẩm,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 300-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 1959

Ban hành: 14/08/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141