Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" NGHI DINH 31-CP 1994 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 496 văn bản

1

Nghị định 31-CP năm 1994 về việc thành lập Đại học Thái Nguyên

31-CP,Nghị định 31-CP 1994,Chính phủ,Đại học Thái Nguyên,Thành lập,Giáo dục CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA

Ban hành: 04/04/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

2

Nghị định 31/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung

31/2012/ND-CP,Nghị định 31 2012,Chính phủ,Mức lương tối thiểu chung,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 31/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2012

Ban hành: 12/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2012

3

Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

31/2013/ND-CP,Nghị định 31 2013,Chính phủ,Pháp lệnh ưu đãi,Pháp lệnh ưu đãi Người có công ,Người có công với cách mạng ,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 31/2013/NĐ-CP

Ban hành: 09/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

4

Nghị định 31/2004/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức lương hưu của người nghỉ hưu trước tháng 4/1993

2004 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 31/2004/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2004 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG HƯU CỦA NGƯỜI NGHỈ HƯU TRƯỚC THÁNG 4 NĂM 1993 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ

Ban hành: 19/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

5

Nghị định 31/2002/NĐ-CP về việc phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu cử bổ sung của tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 1999-2004

31/2002/ND-CP,Nghị định 31 2002,Chính phủ,Tỉnh Yên Bái,Nhiệm kỳ 1999-2004,Bầu bổ sung đại biểu HĐND,Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân,Đại biểu Hội đồng nhân dân,Số lượng đại biểu HĐND tỉnh,Phê chuẩn đại biểu HĐND tỉnh,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 27/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

6

Nghị định 31/2001/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá thông tin

31/2001/ND-CP,Nghị định 31 2001,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực văn hóa thông tin,Xử phạt hành chính,Văn hóa thông tin,Vi phạm hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 26/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

7

Nghị định 143/2004/NĐ-CP sửa đổi Điều 14 Nghị định 175/CP năm 1994 hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

7 năm 2004 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 143/2004/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2004 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 14 NGHỊ ĐỊNH SỐ 175/CP NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 1994 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo vệ môi

Ban hành: 12/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

8

Nghị định 193-CP năm 1994 quy định về lệ phí trước bạ

193-CP,Nghị định 193-CP 1994,Chính phủ,Lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 193-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1994 NGHỊ

Ban hành: 29/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

9

Nghị định 87-CP năm 1994 quy định khung giá các loại đất

87-CP,Nghị định 87-CP 1994,Chính phủ,Khung giá các loại đất,Khung giá đất,Bất động sản CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 1994

Ban hành: 17/08/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

10

Nghị định 192-CP năm 1994 ban hành Quy chế khu công nghiệp

192-CP,Nghị định 192-CP 1994,Chính phủ,Quy chế khu công nghiệp,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 192-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH

Ban hành: 28/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

11

Nghị định 189-CP năm 1994 hướng dẫn Luật phá sản doanh nghiệp

189-CP,Nghị định 189-CP 1994,Chính phủ,Luật Phá sản doanh nghiệp,Hướng dẫn,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 189-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 1994

Ban hành: 23/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

12

Nghị định 188-CP năm 1994 về việc thành lập Học viện Quốc phòng

188-CP,Nghị định 188-CP 1994,Chính phủ,Thành lập,Học viện Quốc phòng,Giáo dục CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 188-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 1994 NGHỊ

Ban hành: 20/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

13

Nghị định 175-CP năm 1994 hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường

175-CP,Nghị định 175-CP 1994,Chính phủ,Luật Bảo vệ môi trường,Hướng dẫn,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 175-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 1994

Ban hành: 18/10/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

14

Nghị định 117-CP năm 1994 về án phí, lệ phí Toà án

117-CP,Nghị định 117-CP 1994,Chính phủ,Án phí lệ phí,Án phí,Lệ phí tòa án,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 117-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 1994

Ban hành: 07/09/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

15

Nghị định 95-CP năm 1994 về việc thu một phần viện phí

95-CP,Nghị định 95-CP 1994,Chính phủ,Thu một phần viện phí,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 95-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 1994

Ban hành: 27/08/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

16

Nghị định 61-CP năm 1994 về việc mua bán và kinh doanh nhà ở

61-CP,Nghị định 61-CP 1994,Chính phủ,Kinh doanh nhà ở,Mua bán nhà ở,Thương mại,Bất động sản CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 61-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 1994

Ban hành: 05/07/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

17

Nghị định 30-CP năm 1994 về việc thành lập Đại học Huế

30-CP,Nghị định 30-CP 1994,Chính phủ,Đại học Huế,Thành lập,Giáo dục CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH

Ban hành: 04/04/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

18

Nghị định 32-CP năm 1994 về việc thành lập Đại học Đà Nẵng

32-CP,Nghị định 32-CP 1994,Chính phủ,Đại học Đà Nẵng,Thành lập,Giáo dục CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 32-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA

Ban hành: 04/04/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

19

Nghị định 12-CP năm 1994 về việc thành lập Tổng cục Địa chính

12-CP,Nghị định 12-CP 1994,Chính phủ,Tổng cục Địa chính,Thành lập,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH

Ban hành: 22/02/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

20

Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

18/2021/ND-CP,Nghị định 18 2021,Chính phủ,Nghị định sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP,Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất nhập khẩu,Sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.13.53
server251