Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" NGHI DINH 29 1999 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 875 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-29:2011 (IEC 60317-29:1990, sửa đổi 1:1997 và sửa đổi 2:2010) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 29: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyester hoặc polyesterimid có phủ polyamid-imid, cấp chịu nhiệt 200

TCVN7675-29:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7675-29:2011,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-29:2011 IEC 60317-29:1990 WITH AMENDMENT 1:1997 AND AMENDMENT 2:2010 QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 29: SỢI DÂY ĐỒNG CHỮ NHẬT TRÁNG MEN POLYESTE HOẶC POLYESTERIMID CÓ PHỦ POLYAMID-IMID, CẤP

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

2

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-29:2010/BNNPTNT về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ rầy hại lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

có    ích và các ảnh hưởng khác (xem phụ lục). · Kết luận và đề nghị. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Nông Nghiệp và PTNT (2003), Quyết định 82/2003/QĐ/BNN, Qui định về công tác điều tra phát hiện sinh vật hại cây trồng. 2. Bộ Nông nghiệp và PTNT (2001), Tuyển tập Tiêu chuẩn nông nghiệp Việt Nam. 3. Hồ Khắc Tín

Ban hành: 10/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5643:1999 về Gạo - Thuật ngữ và định nghĩa do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN5643:1999,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5643:1999,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Thuật ngữ và định nghĩa về gạo,TCVN 5643:1999,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5643 : 1999 GẠO – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Rice – Terms and definitions Lời nói đầu TCVN 5643 : 1999 thay thế TCVN 5643 : 1992; TCVN

Ban hành: 10/12/1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6487:1999 về bột canh iốt - phương pháp xác định hàm lượng iốt do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Lời nói đầu TCVN 6487 : 1999 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TCF 13 Phương pháp phân tích và lẫy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. BỘT CANH IỐT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG IỐT Iodated seasoning powder – Method for determination of iodate

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6531:1999 (ISO 601:1981) về Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định hàm lượng Asen - Phương pháp trắc quang bạc Dietyldithiocacbamat ISO 2590

TCVN6531:1999,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6531:1999,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường TCVN 6531:1999 ISO 601:1981 NHIÊN LIỆU KHOÁNG RẮN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ASEN -PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG BẠC DIETYLDITHIOCACBAMAT ISO 2590 Solid mineral fuels - Determination of arsenic content using the standard

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 8402:1999 về Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng - Thuật ngữ và định nghĩa do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVNISO8402:1999,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO8402:1999,***,Quản lý chất lượng,Đảm bảo chất lượng,TCVN ISO 8402:1999 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 8402 : 1999 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Quality management and quality assurance standards – Vocabulary Lời nói đầu

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6537:1999 (ISO 1446:1978) về cà phê nhân - xác định độ ẩm (phương pháp chuẩn) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

method) Lời nói đầu TCVN 6537:1999 hoàn toàn tương đương với ISO 1446:1978 TCVN 6537:1999 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F16 Cà phê và sản phẩm cà phê biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành. CÀ PHÊ NHÂN - XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN)

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2826:1999 (ISO 6995:1985) về Quặng nhôm - Xác định hàm lượng titan - Phương pháp quang phổ 4,4' diantipyrylmetan

TCVN2826:1999,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2826:1999,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường TCVN 2826:1999 ISO 6995:1985 QUẶNG NHÔM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TITAN - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ 4,4’ - DIANTIPYRYLMETAN Aluminium ores - Determination of titanium content - 4,4’- Diantipyrylmethane

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2015

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6534:1999 (Phần X JECFA – FAO FOOD and nutrition paper - 5 Rev. 2) về phụ gia thực phẩm - phương pháp thử nhận biết (định tính) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6534:1999,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6534:1999,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Phương pháp thử nhận biết ,Phụ gia thực phẩm,TCVN 6534:1999 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6534 : 1999 PHỤ GIA THỰC PHẨM – PHƯƠNG PHÁP THỬ NHẬN BIẾT (ĐỊNH TÍNH) Food additives – Identification tests Lời nói đầu

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6555:1999 (ISO 7302: 1982) về ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc - Xác định tổng hàm lượng chất béo do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6555:1999,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6555:1999,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Xác định tổng hàm lượng chất béo ,Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc,Ngũ cốc,Sản phẩm ngũ cốc ,TCVN 6555:1999,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6555:1999 (ISO 7302: 1982) NGŨ CỐC VÀ SẢN PHẨM NGŨ CỐC - XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6502:1999 (ISO 10312 : 1995) về không khí xung quanh - xác định sợi amiăng - phương pháp kính hiển vi điện tử truyền dẫn trực tiếp do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6502:1999,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6502:1999,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Không khí xung quanh,Xác định sợi amiăng,Phương pháp kính hiển vi điện tử ,TCVN 6502:1999 ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6502 : 1999 ISO 10312 : 1995 KHÔNG KHÍ XUNG QUANH - XÁC ĐỊNH - SỢI AMIĂNG - PHƯƠNG PHÁP KÍNH HIỂN

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6528:1999 (ISO 612 : 1978) về phương tiện giao thông đường bộ - kích thước phương tiện có động cơ và phương tiện được kéo - thuật ngữ và định nghĩa do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIỆN CÓ ĐỘNG CƠ VÀ PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC KÉO - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Road vehicles - Dimensions of motor vehicles  and towed vehicles - Terms and definitions Lời nói đầu TCVN 6528 : 1999 hoàn toàn tương đương với ISO 612 : 1978 TCVN 6528 : 1999 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 22 "phương tiện giao thông đường bộ" phối

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6504:1999 (ISO 8672 : 1993) về chất lượng không khí - xác định nồng độ số sợi vô cơ trong không khí bằng kính hiển vi quang học phản pha - phương pháp lọc màng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6504:1999,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6504:1999,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Nồng độ sợi vô cơ trong không khí ,Chất lượng không khí,Kính hiển vi quang học phản pha,Phương pháp lọc màng ,TCVN 6504:1999,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6504 : 1999 ISO 8672 : 1993 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ - XÁC ĐỊNH

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6550:1999 (ISO 10156 : 1990) về Khí và hỗn hợp khí - Xác định tính cháy và khả năng oxy hoá để chọn đầu ra của van chai chứa khí do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6550:1999,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6550:1999,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Xác định tính cháy ,Xác định khả năng oxy hoá ,Chọn đầu ra của van chai chứa khí ,Khí và hỗn hợp khí ,TCVN 6550:1999,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6550 : 1999 (ISO 10156 : 1990) KHÍ VÀ HỖN HỢP KHÍ - XÁC ĐỊNH TÍNH CHÁY VÀ KHẢ NĂNG

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6494:1999 (ISO 10304-1 : 1992) về chất lượng nước - xác định các ion florua, clorua, nitrit, orthophotphat, bromua, nitrat và sunfat hoà tan bằng sắc ký lỏng ion - phương pháp dành cho nước bẩn ít do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

toàn tương đương với tiêu chuẩn ISO 10304-1 : 1992; TCVN 6494 : 1999 do Ban kỹ thuật TCVN/TC147 “Chất lượng nước” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành. CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH CÁC ION FLORUA, CLORUA, NITRIT, ORTHOPHOTPHAT, BROMUA, NITRAT VÀ SUNFAT HOÀ TAN BẰNG SẮC KÝ

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6496:1999 (ISO 11047 : 1995) về chất lượng đất - xác định cađimi, crom, coban, đồng chì, mangan, niken và kẽm trong dịch chiết đất bằng cường thuỷ - các phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và không ngọn lửa do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

and electrthermal automic absorption spectrometric methods Lời nói đầu TCVN 6496 : 1999 hoàn toàn tương đương với ISO 11047 : 1995. TCVN 6496 : 1999 do Ban kỹ thuật TCVN/TC 190 Chất lượng đất biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH CADIMI, CROM, COBAN,

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6518:1999 (ISO 4852:1978) về Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân - Kính lọc tia hồng ngoại - Yêu cầu sử dụng và truyền xạ

TCVN 6518 : 1999 tương đương với ISO 4852 : 1978 với các thay đổi biên tập cho phép; TCVN 6518 : 1999 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 94 “Phương tiện bảo vệ cá nhân” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6483:1999 (IEC 1089 : 1991) về dây trần có sợi tròn xoắn thành các lớp đồng tâm dùng cho đường dây tải điện trên không do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Round wire concentric lay overhead electrical stranded conductors Lời nói đầu TCVN 6483 : 1999 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 1089 : 1991; TCVN 6483 : 1999 do ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E4 Dây và cáp điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành.

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2245:1999 (ISO 286-2 : 1988) về Hệ thống ISO về dung sai và lắp ghép - Bảng cấp dung sai tiêu chuẩn và sai lệch giới hạn của lỗ và trục

tolerance grades and limit deviations for holes and shafts Lời nói đầu TCVN 2245 : 1999 thay thế cho TCVN 2245 : 1991. TCVN 2245 : 1999 hoàn toàn tương đương với ISO 286-2 : 1988. TCVN 2245 : 1999 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/SC1/1997 biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2015

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6565:1999 về phương tiện giao thông đường bộ - động cơ cháy do nén, động cơ cháy cưỡng bức khí đốt hoá lỏng, khí thiên nhiên và ô tô lắp các động cơ đó - yêu cầu liên quan đến chất thải gây ô nhiễm trong thử công nhận kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

thấy. 7.1.3.1. Lượng phát thải các chất ô nhiễm thể nhìn thấy của động cơ được đề nghị làm mẫu để thử công nhận phải được đo bằng các phương pháp quy định trong TCVN 6568:1999 ở các chế độ tốc độ ổn định và chế độ gia tốc tự do. 7.1.3.2. Công suất của động cơ được đề nghị làm mẫu để thử công nhận phải nằm trong khoảng dung sai cho phép

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49