Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" NGHI DINH 271-TTG 1957 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 121 văn bản

1

Nghị định 271-TTg năm 1957 về việc thành lập tại Thủ tướng phủ một Hội đồng vật giá do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 271-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 1957 NGHỊ ĐỊNH THÀNH LẬP TẠI THỦ TƯỚNG PHỦ MỘT HỘI ĐỒNG VẬT GIÁ

Ban hành: 24/06/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

2

Nghị định 435-TTg năm 1959 sửa đổi Nghị định 271-TTg về thành lập Hội đồng vật giá tại Thủ tướng phủ do Thủ Tướng ban hành

PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 435-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 1959 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 271-TTG NGÀY 24-6-1957 THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG

Ban hành: 07/12/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

3

Nghị định 257-TTg năm 1957 hướng dẫn Luật quyền tự do hội họp do Thủ Tướng ban hành

PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 257-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 1957 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỐ 101-SL/L003 NGÀY

Ban hành: 14/06/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

4

Nghị định 258-TTg năm 1957 hướng dẫn Luật quyền lập hội do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 258-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 1957 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỐ 102-SL/L004 NGÀY 20-05-1957 VỀ

Ban hành: 14/06/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

5

Nghị định 577-TTg năm 1957 về đặt giấy chứng minh và quy định thể lệ cấp phát giấy chứng minh do Thủ Tướng ban hành.

PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 577-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 1957 NGHỊ ĐỊNH ĐẶT GIẤY CHỨNG MINH VÀ QUY ĐỊNH THỂ LỆ CẤP PHÁT GIẤY CHỨNG MINH

Ban hành: 27/11/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2007

6

Nghị định 544-TTg năm 1957 quy định tổ chức của Ban Thanh tra trung ương của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ******* Số : 544-TTg VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 1957 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CỦA BAN THANH TRA TRUNG ƯƠNG CỦA CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ sắc

Ban hành: 13/11/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

7

Nghị định 519-TTg năm 1957 về qui định thể lệ bảo tồn cổ tích do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 519-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 1957 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH THỂ LỆ VỀ BẢO TỒN CỔ TÍCH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ban hành: 29/10/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

8

Nghị định 250-TTg năm 1957 ban hành bản điều lệ quy định về chính sách đối với quân nhân phục viên do Thủ Tướng ban hành

PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 250-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 1957 NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH BẢN ĐIỀU LỆ QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN PHỤC

Ban hành: 12/06/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

9

Nghị định 209-TTg năm 1957 về việc ấn định nhiệm vụ Văn phòng các Bộ do Thủ Tướng ban hành

PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 209-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 1957 NGHỊ ĐỊNH ẤN ĐỊNH NHIỆM VỤ VĂN PHÒNG CÁC BỘ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ban hành: 17/05/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

10

Nghị định 153-TTg năm 1957 quy định về quản lý ngoại thương đối với tư nhân do Phủ Thủ Tướng ban hành

PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 153-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 1957 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG ĐỐI VỚI TƯ NHÂN THỦ TƯỚNG

Ban hành: 18/04/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

11

Nghị định 1199-TTg năm 1957 về thành lập Uỷ ban tổ chức năm Vật lý Địa cầu thuộc Thủ tướng phủ do Thủ Tướng ban hành

PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1199-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1956 NGHỊ ĐỊNH THÀNH LẬP UỶ BAN TỔ CHỨC NĂM VẬT LÝ ĐỊA CẦU THUỘC THỦ TƯỚNG

Ban hành: 28/12/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

12

Nghị định 574-TTg năm 1957 ban hành bản Điều lệ tạm thời về cấp phát kiến thiết cơ bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 574-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1957 NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH BẢN ĐIỀU LỆ TẠM THỜI VỀ CẤP PHÁT KIẾN THIẾT CƠ BẢN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Để

Ban hành: 26/11/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

13

Nghị định 517-TTg năm 1957 ban hành mười chính sách khuyến khích nghề đánh cá và nuôi cá do Thủ Tướng ban hành

PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 517-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 1957 NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH MƯỜI CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH NGHỀ ĐÁNH CÁ VÀ NUÔI CÁ

Ban hành: 29/10/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

14

Nghị định 504-TTg năm 1957 về việc thành lập Vụ Pháp chế trực thuộc Thủ tướng phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 504-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 1957 NGHỊ ĐỊNH THÀNH LẬP VỤ PHÁP CHẾ TRỰC THUỘC THỦ TƯỚNG PHỦ THỦ

Ban hành: 26/10/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

15

Nghị định 497-TTg năm 1957 về việc thành lập tại Bộ Công an một vụ Tổ chức và cán bộ do Thủ tướng ban hành

PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 497-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1957 NGHỊ ĐỊNH THÀNH LẬP TẠI BỘ CÔNG AN MỘT VỤ TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ THỦ TƯỚNG

Ban hành: 23/10/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

16

Nghị định 489-TTg năm 1957 về việc thành lập Văn phòng Ủy ban điều chỉnh biên chế trung ương do Thủ tướng ban hành

PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 489-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 1957 NGHỊ ĐỊNH THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ỦY BAN ĐIỀU CHỈNH BIÊN CHẾ TRUNG ƯƠNG THỦ

Ban hành: 18/10/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2007

17

Nghị định 449-TTg năm 1957 về thành lập Ủy ban điều chỉnh biên chế trung ương do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 449-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 1957 NGHỊ ĐỊNH THÀNH LẬP ỦY BAN ĐIỀU CHỈNH BIÊN CHẾ TRUNG ƯƠNG

Ban hành: 03/10/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

18

Nghị định 410-TTg năm 1957 về "Mười chính sách khuyến khích sản xuất ở miền núi" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 410-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 1957 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH "MƯỜI CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH SẢN XUẤT

Ban hành: 06/09/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2007

19

Nghị định 305-TTg năm 1957 về thành lập tại Bộ Tài chính một Trường cán bộ tài chính do Thủ Tướng ban hành.

PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 305-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 1957 NGHỊ ĐỊNH THÀNH LẬP TẠI BỘ TÀI CHÍNH MỘT TRƯỜNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH

Ban hành: 15/07/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

20

Nghị định 298-TTg năm 1957 hướng dẫn luật chế độ báo chí do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 298-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 1957 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỐ 100-SL/L002 NGÀY

Ban hành: 09/07/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.106.44