Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" NGHI DINH 22 2007 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2720 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 26.250 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 4.146 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-22:2016 (ISO 7240-22:2007) về Hệ thống báo cháy - Phần 22: Thiết bị phát hiện khói dùng trong các đường ống

7568-22:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 21, Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 7568 (ISO 7240), Hệ thống báo cháy bao gồm các phần sau: - Phần 1: Quy định chung và định nghĩa. - Phần 2: Trung tâm báo cháy. - Phần 3: Thiết

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-22:2017 (IEC 60317-22:2010) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 22: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester hoặc polyesterimide phủ polyamide, cấp chịu nhiệt 180

60317-28:1990, amendment 1:1997, amendment 2:2007), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 28: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyesterimide, cấp chịu nhiệt 180 22) TCVN 7675-29:2011 (IEC 60317-29:1990, amendment 1:1997, amendment 2:2007), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 29: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyeste hoặc

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

3

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 362:2007 về cấp kỹ thuật đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 362:07 CẤP KỸ THUẬT ĐƯỜNG SẮT (Ban hành kèm theo Quyết định số: 34 /2007/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Tiêu chuẩn ngành này là tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng đối với đường sắt

Ban hành: 25/07/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7444-22:2007 về Xe lăn - Phần 22: Quy trình điều chỉnh

7444-22 : 2007 hoàn toàn tương đương ISO 7176-22 : 2000. TCVN 7444-22 : 2007 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/SC1 Vấn đề chung về cơ khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. XE LĂN - PHẦN 22: QUI TRÌNH ĐIỀU CHỈNH Wheel chairs - Part 22: Set-up procedures 1. Phạm vi

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7589-22:2007 (IEC 62053-22 : 2003) về Thiết bị đo điện (xoay chiều) - Yêu cầu cụ thể - Phần 22: Công tơ điện kiểu tĩnh đo điện năng tác dụng (cấp chính xác 0.2S và 0.5S)

s and 0,5 s) Lời nói đầu TCVN 7589-22 : 2007 thay thế TCVN 6571 : 1999 (IEC 687 : 1992); TCVN 7589-22 : 2007 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 62053-22 : 2003; TCVN 7589-22 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2015/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

đường ống dẫn và phân phối khí “Gas Transmission and Distribution Piping Systems”. 2. Quy định về kỹ thuật: 2.1. Quy định chung về kỹ thuật: Hệ thống đường ống dẫn khí đốt thuộc đối tượng và phạm vi áp dụng ở Mục 1.1 phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu theo quy định tại Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASME B31.8-2007. 2.2. Quy định cụ

Ban hành: 08/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2015

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7722-2-22:2013 (IEC 60598-2-22:2008) về Đèn điện - Phần 2-22: Yêu cầu cụ thể - Đèn điện dùng cho chiếu sáng khẩn cấp

điện dòng không đổi trong 5h. Kiểm tra sự phù hợp bằng cách đo dòng phóng điện của pin/acqui với đèn điện độc lập ở chế độ nghỉ trong các thử nghiệm của 22.12.7. 22.6.19. Trong đèn điện khẩn cấp độc lập cung cấp chiếu sáng khẩn cấp bằng các bóng đèn sợi đốt vonfram, điện áp của bóng đèn, sau 30% thời gian hoạt động danh định ở chế độ

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2014

8

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-22:2011/BYT về phụ gia thực phẩm - chất nhũ hóa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1.22. Phụ lục 22: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với sorbitan monopalmitat 2. Các yêu cầu kỹ thuật quy định trong Quy chuẩn này được thử theo JECFA monograph 1 - Vol. 4, ngoại trừ một số phép thử riêng được mô tả trong các phụ lục. Các phương pháp thử được hướng dẫn trong Quy chuẩn này

Ban hành: 13/01/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 264:2006 về quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 264:2006 QUY PHẠM NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DO PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA (Ban hành theo Quyết định số 50 ngày 28 tháng 12 .năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) PHẦN 1 QUY ĐỊNH CHUNG CHƯƠNG 1 QUY ĐỊNH CHUNG 1. 1 Phạm vi áp dụng 1.1.1 Quy phạm này quy định việc kiểm

Ban hành: 28/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1676-1:2007 (ISO 5418-1 : 2006) về Quặng sắt - Xác định đồng - Phần 1: phương pháp đo màu 2,2’-biquinolyl

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1676-1 : 2007 ISO 5418-1 : 2006 QUẶNG SẮT - XÁC ĐỊNH ĐỒNG - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP ĐO MÀU 2,2’-BIQUINOLYL Iron ores - Determination of copper – Part 1: 2,2’-Biquinolyl spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 1676-1 : 2007 và TCVN 1676-2 : 2007 thay thế TCVN 1676 : 1986

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7303-2-22:2006 (IEC 60601-2-22:1995) về Thiết bị điện y tế - Phần 2-22: Yêu cầu riêng về an toàn của thiết bị chẩn đoán và điều trị bằng laze

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Ban hành: 28/06/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6690:2007 ( ISO/TR 2801:2007) về Quần áo bảo vệ - Quần áo chống nhiệt và lửa - Khuyến nghị chung về lựa chọn, bảo quản và sử dụng quần áo bảo vệ

TCVN 6690:2007 ISO/TR 2801:2007 QUẦN ÁO BẢO VỆ - QUẦN ÁO CHỐNG NHIỆT VÀ LỬA - KHUYẾN NGHỊ CHUNG VỀ LỰA CHỌN, BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG QUẦN ÁO BẢO VỆ Clothing for protection against heat and flame - General recommendations for selection, care and use of protective clothing Lời nói đầu TCVN 6690:2007 thay

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7787:2007 (ISO 14892 : 2002) về Sữa bột gầy - Xác định hàm lượng vitamin D bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

14892:2002 TCVN 7787 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. SỮA BỘT GẦY - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VITAMIN D BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Dried skimmed milk - Determination of vitamin D content using

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4843:2007 (ISO 4125:1991) về quả khô và quả sấy khô - định nghĩa và tên gọi

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4843:2007 QUẢ KHÔ VÀ QUẢ SẤY KHÔ - ĐỊNH NGHĨA VÀ TÊN GỌI Dry fruits and dried fruits - Definitions and nomenclature Lời nói đầu TCVN 4843:2007 thay thế TCVN 4843:1989; TCVN 4843:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 4125:1991; TCVN 4843:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7639:2007 về Mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay vòng (GRAI) và mã toàn cầu phân định tài sản riêng (GIAI) - Yêu cầu kỹ thuật

đồng mã thống nhất của Mỹ (UCC) nay là GS1 Mỹ. TCVN 7639: 2007 do Tiểu Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/JTC1/SC31 "Thu nhận dữ liệu tự động" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. MÃ TOÀN CẦU PHÂN ĐỊNH TÀI SẢN CÓ THỂ QUAY VÒNG (GRAI) VÀ MÃ TOÀN CẦU PHÂN ĐỊNH TÀI SẢN RIÊNG (GIAI)

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2015

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7750:2007 về ván sợi - Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7750 : 2007 VÁN SỢI – THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI Fibreboards – Terminology, definition and classification Lời nói đầu TCVN 7750 : 2007 được xây dựng trên cơ sở EN 316 Woodfibreboards – Definition, classification and symbols. TCVN 7751 : 2007 được xây dựng trên cơ sở EN

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1866:2007 về Giấy - Phương pháp xác định độ bền gấp

TCVN/TC 6 Giấy và sản phẩm giấy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 1866: 2007 GIẤY - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỂN GẤP Paper - Determination of folding endurance 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền gấp của giấy trên các

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2014

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6599:2007 (ISO 6651: 2001) về thức ăn chăn nuôi - xác định bán định lượng Aflatoxin B1 - phương pháp sắc ký lớp mỏng

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6599 : 2007 THỨC ĂN CHĂN NUÔI – XÁC ĐỊNH BÁN ĐỊNH LƯỢNG AFLATOXIN B1 – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỚP MỎNG Animal feeding stuffs – Semi-quantitative determination of Aflatoxin B1 – Thin-layer chromatographic methods 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này qui định hai phương pháp xác định

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN3937:2007 về Kiểm dịch thực vật - Thuật ngữ và định nghĩa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3937:2007 KIỂM DỊCH THỰC VẬT – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Glossary of phytosanitary terms Lời nói đầu TCVN 3937:2007 thay thế cho TCVN 3937:2000. TCVN 3937:2007 được xây dựng dựa trên ISPM No.5, FAO, Rome, 2006; TCVN 3937:2007 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F7/SC1

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1666:2007 (ISO 3087 : 1998) về Quặng sắt - Xác định hàm lượng ẩm của lô

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1666 : 2007 ISO 3087 : 1998 QUẶNG SẮT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ẨM CỦA LÔ Iron ores - Determination of the moisture content of a lot Lời nói đầu TCVN 1666 : 2007 thay thế TCVN 1666 : 1986 TCVN 1666 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 3087:1998. TCVN 1666 : 2007 do Tiểu ban

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.124.77